Matematik 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

x, y, z birer tam sayı ve 2x = 3y = 4z olduğuna göre x + y + z ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
Soru 2

7500 m2 alana sahip bir arsa yaşları 20, 25 ve 30 olan üç kardeşe yaşları ile orantılı olarak paylaştırılıyor.
Buna göre 25 yaşındaki kardeşin payına düşen arsanın alanı kaç metrekaredir?

 • 1500
 • 2000
 • 2500
 • 3000
Soru 3

3 eksiğinin 4 katı 36 olan sayı kaçtır?

 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Soru 4

Maliyeti 90 TL olan bir ürün 108 TL’ye satıldığında elde edilen kâr yüzde kaçtır?

 • 18
 • 20
 • 25
 • 36
Soru 5

Bugünkü yaşı 36 olan bir annenin üç yıl ara ile doğmuş üç çocuğu vardır.
Bu anne, en küçük çocuğundan 28 yaş büyük olduğuna göre çocuklarının bugünkü yaşları toplamı kaçtır?

 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
REKLAM
Soru 6

A ve B şehirlerinden aynı anda birbirlerine doğru 60 km/sa ve 80 km/sa sabit hızla hareket eden iki araç 4 saat sonra karşılaşıyor.
Buna göre A ve B şehirleri arasındaki uzaklık kaç kilometredir?

 • 560
 • 500
 • 440
 • 380
Soru 7

Şekilde ABC üçgen,
m(BAD) = 20° + 3x,
m(ABC) = 100° + x ve
m(BCD) = 120° -2x'tirr.
Buna göre x kaç derecedir?

 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
Soru 8

Şekildeki ABCD dörtgeninde
|AB| = 3 cm, |AD| = 7 cm,
|BC| = 10 cm, |CD| = 4 cm ve
|BD| = x cm’dir.
Buna göre x kaç farklı tam sayı değeri alabilir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 9

Şekildeki ABC üçgeninde
[ED] // [BC] ve |ED| = (x + 4) cm,
|BC| = (3x + 12) cm, |AD| = 8 cm’dir.
Buna göre |DC| kaç santimetredir?

 • 12
 • 16
 • 20
 • 24
Soru 10

Şekildeki ABC ve CED üçgenlerinde m(BAE) = m(BDE) ve |AB| = 12 cm,
|CE| = 6 cm, |ED| = 8 cm’dir.
Buna göre |BC| kaç santimetredir?

 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Soru 11

Şekildeki ABC ve AED üçgenlerinde m(ABC) = m(AED) = m(BAE) = 90°
ve |BC| = 3 cm, |AC| = 5 cm, |DE| = 12 cm’dir.
Buna göre |CD| kaç santimetredir?

 • 15
 • 12
 • 10
 • 9
Soru 12

Şekilde E, A, C ve B, D, C noktaları doğrusal, m(EAB) = m(BAD) ve |AD| = 4 cm, |DC| = 5 cm, |AC| = 6 cm’dir.
Buna göre |BC| kaç santimetredir?

 • 10
 • 12
 • 13
 • 15
Soru 13

Şekildeki ABC üçgeninde m(BAC) = 90°,m(ACB) = 30° ve |BD| = |DC|, |AD| = 6 cm’dir.
Buna göre ABD üçgeninin çevresi kaç santimetredir?

 • 12
 • 18
 • 24
 • 30
REKLAM
Soru 14

Şekildeki ABC üçgeninde [BA] ⊥ [AC], [AD] ⊥ [BC] ve |DC| = 4 cm, |BD| = 6 cm’dir.
Buna göre |AB|/|AC| kaçtır?

 • √6/2
 • √6/3
 • √6/4
 • √6/6
Soru 15

Şekildeki ABC üçgeninde m(BCA) = 135°, m(ABC) = α,
|AC| = 3√2 cm ve cotα = 2’dir.
Buna göre |BC| kaç santimetredir?

 • 4
 • 7/2
 • 3
 • 5/2
Soru 16

Şekildeki ABC eşkenar üçgeninde [PR] ⊥ [AB], [PS] ⊥ [AC], [PT] ⊥ [BC] ve |PR| = 2√3 cm, |PS| = 3√3 cm, |PT| = 4√3 cm’dir.
Buna göre A(ABC) kaç santimetrekaredir?

 • 60 √3
 • 69 √3
 • 75 √3
 • 81 √3
Soru 17

Şekildeki ABC üçgeninde 3|ED| = |AE|, |BD| = 2|DC| ve A(BED) 6 cm dir.
Buna göre A(ABC) kaç santimetrekaredir?

 • 18
 • 24
 • 30
 • 36
Soru 18

14, 9, x, 5, 6, 13 sayılarından oluşan veri grubunun modu 5 olduğuna göre medyanı kaçtır?

 • 7
 • 15/2
 • 8
 • 17/2
Soru 19

Yaş ortalaması 36 olan 10 kişilik gruba bir kişi katıldığında grubun yaş ortalaması 37 oluyor.
Buna göre bu gruba katılan kişi kaç yaşındadır?

 • 37
 • 40
 • 47
 • 51
Soru 20

Şekildeki grafik yanan bir kibritin boyunun zamana göre değişimini göstermektedir.
Buna göre bu kibritin boyu 2. saniyede kaç milimetredir?

 • 24
 • 20
 • 16
 • 12
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDBDABCBACDBACDDBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?