Matematik 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

A = {1, 2, 3, 4, 5} kümesinin elemanları kullanılarak üç basamaklı kaç farklı çift doğal sayı yazılabilir?

 • 125
 • 75
 • 50
 • 40
Soru 2

P(n + 1, n + 1) = 72.P(n - 1, n - 1) olduğuna göre n kaçtır?

 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Soru 3

İSTANBUL kelimesinin harfleri en çok bir kez kullanılarak 3 harfli anlamlı veya anlamsız kaç kelime yazılabilir?

 • 56
 • 144
 • 254
 • 336
Soru 4

3 elemanlı alt küme sayısı 4 elemanlı alt küme sayısına eşit olan bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı kaçtır?

 • 21
 • 42
 • 63
 • 84
Soru 5

(2x + y)9 ifadesinin açılımındaki terimler x’in azalan kuvvetlerine göre sıralandığında baştan 4. terimin katsayısı aşağıdakilerden hangisidir?

REKLAM
Soru 6

Bir kutudaki özdeş bilyelerden 2 tanesi kırmızı, 3 tanesi beyaz renklidir.
Buna göre bu kutudan rastgele seçilen iki bilyenin aynı renkli olma olasılığı kaçtır?

 • 1/5
 • 2/5
 • 3/5
 • 4/5
Soru 7

28 kişilik bir sınıftaki öğrencilerden 14 tanesi matematik dersinden, 10 tanesi fizik dersinden, 6 tanesi de her iki dersten ödev hazırlamıştır.
Buna göre bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin bu iki dersten herhangi birinden ödev hazırlamamış olma olasılığı kaçtır?

 • 1/7
 • 3/14
 • 2/7
 • 5/15
Soru 8

fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • R - {-5, 1}
 • R - {-1, 5}
 • R - {3}
 • R - {-3}
Soru 9

f(x) = x2 + 1 ve g(x) = x - 1 fonksiyonlarına göre (2f + 3g)(4) kaçtır?

 • 43
 • 25
 • 20
 • 14
Soru 10

f : R → R, f(x) = (a + 2)x + 3b - 21 fonksiyonu birim fonksiyon olduğuna göre f(a + b) kaçtır?

 • -8
 • -6
 • 6
 • 8
Soru 11

fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre m kaçtır?

 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
Soru 12

Aşağıda verilen R’den R’ye tanımlı fonksiyonlardan hangisi çift fonksiyondur?

 • f(x) = 2x2 + 4x + 5
 • g(x) = 2x - 6
 • h(x) = 4x3 + 8
 • k(x) = 4x2 - 5
Soru 13

f(x) = x2 - 2x + 1, g(x) = x - 1 ve h(x) = x3 + 1 fonksiyonlarına göre
(hogof)(2) kaçtır?

 • 1
 • 9
 • 28
 • 65
REKLAM
Soru 14

fonksiyonu bire bir ve örten olduğuna göre a - b kaçtır?

 • 5
 • 1
 • -1
 • -5
Soru 15

P(x - 4) = x3 + a√x + 2x - 7 dir.
P(x) polinom olduğuna göre P(a - 2) kaçtır?

 • - 19
 • -5
 • 5
 • 19
Soru 16

P(x) = 3xn-4 + 6x4-n + 5xn+2 + 4xn-2 polinomu veriliyor.
Buna göre bu polinomun derecesi kaçtır?

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Soru 17

P(x + 2) = x3 + 2x2 + 4x + 5 polinomu veriliyor.
Buna göre P(x) polinomunun x + 1 ile bölümünden kalan kaçtır?

 • -16
 • -3
 • 2
 • 14
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi (x2 - 3x)2 - 2(x2 - 3x) - 8 ifadesinin çarpanlarından biri değildir?

 • x - 4
 • x - 1
 • x + 1
 • x + 4
Soru 19

ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20

olduğuna göre a.b kaçtır?

 • 20
 • 16
 • 12
 • 8
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDACBDCACBDADCCADAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?