Matematik 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

İkinci dereceden 2x2 - x + m = 0 denkleminin bir kökü 5/2 olduğuna göre m kaçtır?

 • 4
 • 2
 • -5
 • -10
Soru 2

x2 - 8x + 15 = 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • {-5, 3}
 • {-5, -3}
 • {-3, 5}
 • {3, 5}
Soru 3

İkinci dereceden x2 + ax + 64 = 0 denkleminin çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre a aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • 64
 • 32
 • 16
 • 8
Soru 4

x2 - 4x + 29 = 0 denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 2 + 5i
 • -2 + 5i
 • 5 + 2i
 • -5 + 2i
Soru 5

Köklerinden biri 4 - 3i olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem aşağıdakilerden hangisidir?

 • x2 - 8x - 7 = 0
 • x2 + 8x + 7 = 0
 • x2 - 8x + 25 = 0
 • x2 + 8x - 25 = 0
REKLAM
Soru 6

İkinci dereceden 5x2 + 7x + n = 0 denkleminin kökler çarpımı 3 olduğuna göre n kaçtır?

 • - 21
 • -15
 • 15
 • 21
Soru 7

3x2 - 18x + 36 = 0 denkleminin kökler toplamı kaçtır?

 • 12
 • 6
 • -6
 • -12
Soru 8

Düzgün onikigenin bir dış açısının ölçüsünün, bir iç açısının ölçüsüne oranı kaçtır?

 • 2/7
 • 1/4
 • 1/5
 • 2/13
Soru 9

Şekildeki ABCD dörtgeninde
m(A) = 70°,
m(D) = 100° ve
m(C) = 110° dir.
Buna göre m(B) kaç derecedir?

 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
Soru 10

Şekilde ABCD yamuk,
[AB] // [DC] ve |AD| = |BC| = 10 cm, |DC| = 7 cm, |AB| = 19 cm’dir.
Buna göre A(ABCD) kaç santimetrekaredir?

 • 104
 • 126
 • 138
 • 150
Soru 11

Şekilde ABCD yamuk, [AC] ⊥ [BD], m(CDA) = m(BAD) = 90° ve |AD| = 12 cm, |DC| = 8 cm’dir.
Buna göre |AB| kaç santimetredir?

 • 14
 • 16
 • 18
 • 20
Soru 12

Şekilde ABCD paralelkenar, |DC| = 12 cm, |CB| = 8 cm ve m(DCB) = 30° dir.
Buna göre A(ABCD) kaç santimetrekaredir?

 • 36
 • 48
 • 60
 • 72
Soru 13

Şekilde ABCD eşkenar dörtgen, [DE] ⊥ [AB] ve |AE| = |EB|, |DE| = 18 cm’dir.
Buna göre bu eşkenar dörtgenin çevresi kaç santimetredir?

 • 48√3
 • 96
 • 48√6
 • 144
REKLAM
Soru 14

Şekilde ABCD dikdörtgen,
[AE] ⊥ [BE] ve |AD| = 4 cm, |EC| = 2 cm’dir.
Buna göre |AB| kaç santimetredir?

 • 16
 • 14
 • 12
 • 10
Soru 15

Şekilde ABCD kare, A, E, C noktaları doğrusal ve |AE| = 4 cm, |EC| = 12 cm’dir.
Buna göre |EB| kaç santimetredir?

 • 4√2
 • 4√3
 • 4√5
 • 4√6
Soru 16

Şekilde ABCD deltoid,
|AB| = |AD| ve |BE| = 3 cm, |EF| = 4 cm, |DC| = 9 cm’dir.
Buna göre |FD| kaç santimetredir?

 • 9/2
 • 5
 • 11/2
 • 6
Soru 17

Şekildeki üçgen dik prizmada
|DF| = 3 cm, |FE| = 7 cm,
|ED| = 8 cm ve |EB| = 10 cm’dir.
Buna göre bu prizmanın yanal alanı kaç santimetrekaredir?

 • 180
 • 160
 • 140
 • 120
Soru 18

Yüksekliği 8 cm ve taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 6 cm olan kare dik prizmanın hacmi kaç santimetreküptür?

 • 384
 • 288
 • 128
 • 96
Soru 19

Şekilde (T, ABCD) dikdörtgen piramit,
[AC] ∩ [BD] = {E}, [TE] ⊥ [BD] ve
|AB| = 8 cm, |BC| = 6 cm,
|TC| = 11 cm’dir.
Buna göre |TE| kaç santimetredir?

 • 8
 • 6√2
 • 9
 • 4√6
Soru 20

Tüm ayrıtlarının uzunlukları 6 cm olan üçgen piramidin yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

 • 108
 • 36 3
 • 72
 • 36 2
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DDCACCBCDACBADCDABDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?