Osmanlı Türkçesi 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Eski Anadolu Türkçesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Türkçe, gramer şekilleri ve kelime hazinesi bakımından oldukça sade bir yapı gösterir.
 • Anadolu Selçukluları, Beylikler Devri ve Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde konuşulmuştur.
 • Türkçe; devlet dili, bilim ve sanat dili olma özelliğini kazanmıştır.
 • Baki, Fuzuli, Nedim, Kâtip Çelebi, Evliya Çelebi bu dönemin sanatçılarıdır.
Soru 2

Osmanlı Türkçesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Osmanlıca; Arap harfleriyle yazılan bir Türkçedir, Fransızca ve Rusça gibi ayrı bir dil olarak anlaşılmaz.
 • Osmanlı Türkçesinin Klasik Dönem’i, 13 ve 15. yüzyıllar arasını kapsar.
 • Osmanlı Türkçesi alfabesinde 38 harf vardır.
 • Sinan Paşa’nın “Tazarruname”si Osmanlı Türkçesinin Yenileşme Dönemi’ne aittir.
Soru 3

Aşağıdaki harflerden hangisinin ses karşılığı yanlış verilmiştir?

 • ك → k
 • ج → c
 • ز → j
 • ه → h
Soru 4

“ظ “harfinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pe
 • Se
Soru 5

Aşağıdaki harflerden hangisi kendinden sonra gelen harfle birleşir?

 • ا
 • ن
 • و
 • ذ
REKLAM
Soru 6

tarihinin bugün kullandığımız rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 29/05/1453
 • 29/10/1403
 • 25/04/1402
 • 25/01/1403
Soru 7

Ünlü ile biten hecelere açık hece denir.
Buna göre aşağıdaki kelimelerden hangisinin ikinci hecesi açık hecedir?

Soru 8

“harflerinin bitişik yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

“ض “harfinin kelime ortasındaki yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • ض
 • ض
 • ض
 • ف
Soru 10

Harflerin yazılışı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Bazı eklerin sonundaki “u, ü” sesleri “vav” okutucusu yerine “ك“ okutucusu ile gösterilir.
 • Kelime başlarındaki “ ا “ى” ve” harfi (اي (u, ü seslerini karşılar.
 • Kelime başlarındaki “o, ö, u, ü” sesleri, “ ا ” harfinden sonra “و“ okutucusu yazılarak gösterilir.
 • “ه “harfi, okutucu olarak kullanıldığında kendinden sonraki harfle birleşir.
Soru 11

sözcüğünün okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bulut
 • Bilet
 • Buluş
 • Bolluk
Soru 12

“Çocuk” kelimesinin Osmanlı Türkçesi alfabesiyle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13

Osmanlı Türkçesiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • “و “ ve “ز “ harfleri kendinden sonra gelen harflerle birleşmez.
 • Osmanlı Türkçesinde sayılar rakamla yazıldığında sağdan sola doğru yazılır.
REKLAM
Soru 14

“786” sayısının Osmanlı Türkçesi rakamlarıyla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15

Osmanlılar, Anadolu ve Balkanlar’da Türk birliğini sağlamışlar; Türkçeyi de bir yazı dili hâline getirmişlerdir. 13. yüzyıldan başlayıp günümüze kadar gelen bu yazı diline _________ adı verilir. Türkçenin bu kolunun günümüzdeki şekillerinden biri de bugünkü Türkiye Türkçesidir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Kuzey Türkçesi
 • Doğu Türkçesi
 • Uygur Türkçesi
 • Batı Türkçesi
Soru 16

Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi Osmanlı Türkçesinde kullanılmaz?

 • Ünlem (!)
 • Soru işareti (؟)
 • Üç nokta (…)
 • Noktalı virgül (؛)
Soru 17

harf grubunun ortak sesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • s
 • k
 • d
 • h
Soru 18

Aşağıdaki harflerden hangisi Kur’an alfabesinde yoktur?

 • ش
 • ه
 • م
 • پ
Soru 19

Bu resimdeki saat, OsmanlıTürkçesi rakamlarıyla kaçı göstermektedir?

Soru 20

“Birden” sözcüğü Osmanlı Türkçesinde hangi harflerle yazılır?

Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACCBADCBCAABBDCADAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler