Osmanlı Türkçesi 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Osmanlı Türkçesi alfabesinde, bazı ünsüzlerin kalın ve ince karşılıkları vardır. Bu ünsüzlerden kalın olanlar kalın (a, ı, o, u), ince olanlar ince ünlülerle (e, i, ö, ü) okunur.
Buna göre (resim) sözcüğünün doğru okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Saygı
 • Sergi
 • Sargı
 • Sorgu
Soru 2

“گ “harfi aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir sesi karşılamıştır?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi iki sözcükten oluşmuştur?

Soru 4

Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin hangisinde ince ünsüzler kullanılmamıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 5

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi herhangi bir ek almamıştır?

REKLAM
Soru 6

kelime grubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kapıyı açıp girmek
 • Kapıyı açık bırakmak
 • Kapıyı açıp beklemek
 • Kapısı açık kalmak
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi böyle söyleyen birinin kişisel özelliklerinden olamaz?

 • Hazıra konan
 • İleriyi düşünen
 • Çalışmayı seven
 • İşini hakkıyla yapan
Soru 8

Aşağıdakilerin hangisinde “ع “ harfi diğerlerinden farklı bir sesi karşılamıştır?

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Farsça bir tamlamadır?

Soru 10

Numaralanmış sözcüklerden bir deyim oluşturulduğunda baştan ikincisi aşağıdakilerden hangisi olur?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 11

Bu dörtlükte işlenen tema aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yaşama sevinci
 • Zamanın kıymeti
 • Sağlığın önemi
 • Ahiret inancı
Soru 12

Bu bilmecenin cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13

Bu atasözü aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez?

 • Olgunlukla
 • Yardımseverlikle
 • İyilikle
 • Zenginlikle
REKLAM
Soru 14

Bu metinde aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılmamıştır?

 • bizim müşkülümüzü hallediver
 • Hoca’ya sorarlar
 • şimdiye kadar kimseye sırrımı açmadım
 • sırdaş olabilecek kimi tanırsın
Soru 15

Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangileri hayvan ismidir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede boş bırakılan yerlerin hiçbirine getirilemez?

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi verilen ülke adlarının okunuşlarından değildir?

 • Japonya
 • Rusya
 • İngiltere
 • Kuveyt
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin günümüz Türkçesiyle yazılışıdır?

 • Her sözün doğru olsun fakat her doğruyu söylemek doğru değil.
 • Her sözün doğru olmalı fakat her doğruyu söylemek doğru değil.
 • Her sözümüz doğru olmalı fakat her doğruyu söylemek doğru değildir.
 • Her söz doğru olmalı fakat her yerde söylemek doğru değil.
Soru 19

Bu diyalogda boş bırakılan yere parçanın akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bir il adıdır?

Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACDCBADBBDCDABCCBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler