Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi trafikte sergilenmemesi gereken davranışlardandır?

 • Trafikte hata yapan sürücülerin uygun bir dil ile uyarılması
 • Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücüye daha deneyimli birinin yardım etmesi
 • Yağmurlu bir havada seyrederken yayaların üstüne su sıçratmamaya özen gösterilmesi
 • Aracından hasta veya yaşlı bir yolcu indirmek için duraklayan sürücüye korna çalınması
Soru 2

Maddi hasarlı bir trafik kazasında kazaya karışanların beden dilini yanlış kullanmaları aşağıdakilerden hangisine yol açar?

 • Tartışma ve kavgalara
 • Problemin çabuk çözülmesine
 • Huzurlu bir trafik ortamı oluşmasına
 • Trafikte iletişim becerilerinin gelişmesine
Soru 3

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 • Yaya yolu
 • Yaya giremez
 • Mecburi yaya yolu
 • Taşıt trafiğine kapalı yol
Soru 4

Yolun yayalara kapalı olduğunu, yayaların taşıt yoluna giremeyeceğini belirten trafik ışığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sarı ışık
 • Yaya figürlü yeşil ışık
 • Yaya figürlü kırmızı ışık
 • Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
Soru 5

Takip mesafesi, takip eden aracın 2 saniyede katedeceği yol uzunluğu kadardır. Takip mesafesinin yeterli olup olmadığı “_________ , _________ sayma kuralı” ile de kontrol edilir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

 • 78 - 79
 • 88 - 89
 • 98 - 99
 • 108 - 109
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demiryolu geçidine yaklaşıldığını belirtir?

Soru 7

• Trafik işaretlerinin ve kara yoluna ait diğer yapı ve güvenlik tesislerinin üzerine yazı yazmak ve yerlerini değiştirmek yasaktır.
• Kara yolu dışındaki veya kenarındaki trafik işaretlerinin görülmesini engelleyecek şekilde ağaç ve aydınlatma direği dikmek serbesttir.
Trafik ile ilgili verilen cümleler doğru (D) - yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D - Y
 • Y - D
 • D - D
 • Y – Y
Soru 8

I. Dönemeçlere
II. Kavşaklara
III.Tepe üstlerine
Sürücüler, yukarıda verilenlerden hangilerine yaklaşırken hızlarını azaltmalıdır?

 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız I ve III.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yayaların karşıdan karşıya geçerken uyması gereken kurallardan biri değildir?

 • Yaya alt ve üst geçitlerini kullanmaları
 • Yaya geçidinin gidiş yönünde sağ tarafından yürümeleri
 • Taşıt yolunun önce sağını sonra solunu kontrol ederek karşıya geçmeleri
 • Güvenle duramayacak kadar yaklaşmış taşıt varsa ilk geçiş hakkını ona verip beklemeleri
Soru 10

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

 • Geçiş hakkı
 • Geçiş yolu
 • Geçiş kolaylığı
 • Geçiş üstünlüğü
Soru 11

Geçiş üstünlüğüne sahip olan ambulans ve doku nakil araçlarındaki ışıklı uyarı işaretleri hangi renktir?

 • Kırmızı - beyaz
 • Mavi - kırmızı
 • Mavi - yeşil
 • Sarı - mavi
Soru 12

Aşağıdaki şekillerin hangisinde 1 numaralı araç önündeki aracı geçebilir?

Soru 13

İnsan hayatı için büyük tehlike oluşturan trafik sorununun bir an önce çözüme ulaştırılması aşağıdakilerden hangisi ile mümkün olur?

 • Sürücü sayısının artırılmasıyla
 • Başkalarının haklarının gasp edilmesiyle
 • Bilinçli ve sorumluluk sahibi bireylerin yetiştirilmesiyle
 • Trafik eğitimine büyük yaşlarda başlanılmasıyla
REKLAM
Soru 14

Bütün ehliyet türleri için sürücü adaylarında en az hangi düzeyde eğitim şartı aranmaktadır?

 • İlkokul
 • Ortaokul
 • Lise
 • Üniversite
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının trafik eğitimiyle ilgili görev ve yetkilerinden biri değildir?

 • Motorlu taşıt sürücü kurslarını açmak
 • Çocuk trafik parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
 • Motorlu taşıt sürücü kurslarında eğitilen adaylara teorik ve uygulamalı sınav yapmak
 • Sürücü adaylarına araçları sürebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak
Soru 16

İlgili yönetmelik gereği emniyet kemeri veya çocuk oto koltuğu sistemi bulundurma zorunluluğu olmayan araçlar hariç, çocuk bağlama sistemi olmayan araçlarda kaç yaşın altındaki çocuklar taşınamaz?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 17

I. Yaya
II. Yolcu
III.Sürücü
Güvenli yolculukta alınması gereken önlemlere ilişkin olarak yukarıda verilenlerden hangilerine sorumluluk düşmektedir?

 • Yalnız III.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi raylı sistemlerde güvenli yolculuk için alınması gereken önlemlerdendir?

 • Koridorların ve ara geçiş kapılarının işgal edilmesi
 • Bu araçlar kullanılırken inenlere öncelik verilmesi
 • Araç tamamen durmadan kapıların açılması
 • Hamile ve yaşlı yolcuların en son binmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması çevreyi korumaya katkı sağlar?

 • Araca kapasitesinin üstünde yük yüklenmesi
 • Egzozlardan katalitik konvertörün söktürülmesi
 • Eski teknolojili araçların bakıma tabi tutulmaması
 • LPG ve elektrik enerjisinin taşıtlarda kullanımının yaygınlaştırılması
Soru 20

2016 yılında ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur unsurları ve kaza sayıları yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

 • Araç bakımlarının yetkili servislerde yaptırılmadığı
 • Ülkemizdeki sürücülerin trafik kurallarına uyduğu
 • Trafik kazalarında insan unsurunun önemli bir yer tuttuğu
 • Ülkemizdeki kara yolu bakımlarının yapılmadığı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABCBDADCABCCADADBDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler