Seçmeli Biyoloji 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi tüm sinir hücrelerinde bulunan yapı veya kısımlardan birisi değildir?

 • Miyelin kılıf
 • Dendrit
 • Çekirdek
 • Akson
Soru 2

Bir nöronun (sinir hücresi) uyarı aldığında hücre dışının negatif, hücre içinin pozitif yüklü olduğu (kutuplaşmanın bozulduğu) durum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • Polarizasyon
 • Depolarizasyon
 • Repolarizasyon
 • Replikasyon
Soru 3

Koku duyusu hariç bütün duyuların toplandığı, açlık, tokluk, susama, üreme, vücut ısısının düzenlenmesi gibi pek çok olayın kontrol edildiği beyin bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pons
 • Arka beyin
 • Orta Beyin
 • Ara beyin
Soru 4

Yukarıda omurilik ve refleks yayı verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Duyu nöronu omuriliğin arka kökünden giriş yapar.
 • Motor nöron omuriliğin ön kökünden çıkış yapar.
 • Refleks yayında etkiye cevap beyinde oluşmuştur.
 • Omuriliğin içinde boz madde, dışında ak madde bulunur.
Soru 5

Aşağıdaki bezlerden hangisi ürettiği STH ile büyümeyi kontrol eder?

 • Hipofiz
 • Pankreas
 • Tiroit
 • Böbrek üstü
REKLAM
Soru 6

Tiroksin, yapısında iyot bulunan, metabolizmanın ayarlanmasında, büyüme ve gelişmenin düzenlenmesinde etkili olan bir hormondur.
Buna göre aşağıda verilen hastalıklardan hangisi tiroksin hormonu yetersizliği ile ilgilidir?

 • Şekersiz şeker
 • Tetani
 • Basit guatr
 • Addison
Soru 7

Aşağıda verilen hormonlardan hangisi eşeysel bezler tarafından salgılanmaz?

 • Östrojen
 • İnsülin
 • Progesteron
 • Testosteron
Soru 8

Aşağıdaki duyu ve reseptör eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 • Deri – Kemoreseptör
 • Kulak – Kemoreseptör
 • Dil – Fotoreseptör
 • Göz – Fotoreseptör
Soru 9

Kulak, vücudumuzda hem duyma hem de denge organı olarak görev yapmaktadır.
Buna göre insan kulağında bulunan aşağıdaki yapılardan hangisi denge ile ilgilidir?

 • Kulak zarı
 • Otolit taşları
 • Çekiç, örs, üzengi
 • Korti organı
Soru 10

Duyu organlarının sağlıklı yapısının korunması için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?

 • Kulağa sivri cisim sokulmamalı ve dış darbelere karşı kulak korunmalıdır.
 • Dil sağlığını korumak için ağız temizliğine önem verilmeli, çok sıcak ya da çok soğuk yiyecek ve içecekler tüketilmemelidir.
 • İki ya da üç haftada bir banyo yapılarak üst derideki hücreler korunmalıdır.
 • Burun sağlığını korumak için burun sık sık temizlenmeli, burun kılları koparılmamalı ve burun karıştırılmamalıdır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi insanda destek ve hareket sisteminin görevlerinden birisi değildir?

 • Karbondioksit depolama
 • Hareketi sağlama
 • Vücudun dik durmasını sağlama
 • İç organları dış etkilere karşı koruma
Soru 12

Aşağıda verilen kemik çeşitlerinden hangisi uzun kemik olup yapısında sarı kemik iliği bulundurur?

 • Kürek
 • Omur
 • Bilek
 • Baldır
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi iskelet (çizgili) kaslarının özelliklerinden birisi değildir?

 • Hızlı kasılıp gevşerler.
 • Çok çekirdeklidirler.
 • Çabuk yorulurlar.
 • İstemsiz olarak çalışırlar.
REKLAM
Soru 14

Aşağıda bazı eklem yerleri verilmiştir.
I. Kürek kemiği – Pazu kemiği arası
II. Bel omurları arası
III. Kafatası kemikleri arası
Buna göre verilen eklem bölgelerindeki eklem çeşitleri hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
Oynar <-----> Yarı Oynar <-----> Oynamaz

 • I <-----> II <-----> III
 • I <-----> III <-----> II
 • III <-----> II <-----> I
 • III <-----> I <-----> II
Soru 15

Sindirim sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Dişler besinleri fiziksel olarak parçalar.
 • Tükürük sıvısı sindirim enzimi içermez.
 • Midede hem fiziksel hem de kimyasal sindirim olur.
 • Besinlerin kimyasal sindirimi ince bağırsakta tamamlanır.
Soru 16

“Mide ile yemek borusu arasında bulunan kapağın işlevini tam olarak yerine getirmemesinden dolayı asitli mide içeriğinin yemek borusuna kaçması ve yemek borusunun iç yüzeyinin tahriş olmasına neden olur.”
Tanımı verilen mide rahatsızlığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İshal
 • Grip
 • Reflü
 • Guatr
Soru 17

Karaciğer tarafından üretilerek yağların fiziksel sindirimine yardımcı olan salgı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Safra
 • İnsülin
 • Mukus
 • Tükürük
Soru 18

Küçük kan dolaşımı sırasında kan aşağıdaki yapı veya damarlardan hangisinden geçmez?

 • Akciğer atardamarı
 • Karaciğer toplardamarı
 • Akciğer toplardamarı
 • Kalbin sağ karıncığı
Soru 19

Aşağıdaki maddelerden hangisi sağlıklı bir insanda damar dışına çıkamaz?

 • Oksijen
 • Hormon
 • Karbondioksit
 • Alyuvar
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmalara karşı vücut savunmanın birinci hattında yer almaz?

 • Deri
 • Gözyaşı
 • Antikor
 • Mide asidi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCACBDBCADDABCABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?