Seçmeli Biyoloji 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Burun yoluyla alınan hava,
I. bronş,
II. soluk borusu,
III.yutak
alveollere ulaşıncaya kadar verilen yapılardan hangi sıra ile geçiş yapar?

 • I – II – III
 • I – III – II
 • II – III – I
 • III – II – I
Soru 2

Aşağıda verilen olaylardan hangisi soluk alma sırasında gerçekleşir?

 • Kaburgalar arası kaslar kasılır.
 • Göğüs boşluğu daralır.
 • Akciğerdeki hava basıncı artar.
 • Diyafram kası gevşer ve kubbeleşir.
Soru 3

Solunum gazlarının taşınması sırasında gerçekleşen;
I. Hb + O2 → HbO2
II. Hb + CO2 → HbCO2
III.H2CO3 → H+ + HCO3 – yukarıdaki tepkimelerden hangileri doku kılcallarında gerçekleşir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 4

Hava yollarının daralmasına neden olan kronik bir iltihaplanmadır. Polenler, mantar sporları, bazı besinler, aspirin, soğuk hava, kirli hava, sigara dumanı bu hastalığın krizine neden olabilir.Verilen nedenlerle bronşlar mukoza ödemiyle daralır ve nefes darlığı meydana gelir.
Yukarıda tanımlaması yapılan solunum sistemi rahatsızlığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kızamık
 • Astım
 • Reflü
 • Gastrit
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi glomerulus kılcallarının özelliklerinden biri değildir?

 • Kan basıncı diğer kılcal damarların yarısıdır.
 • İki katlı epitel doku ile örtülüdür.
 • Kan basıncı damar boyunca sabittir.
 • Tek yönlü sıvı hareketi
  (damardan dokuya) vardır.
REKLAM
Soru 6

Bir nefrona ait aşağıdaki kısımlardan hangisinde geri emilim gerçekleştirilmez?

 • Proksimal tüp
 • Henle kulbu
 • Distal tüp
 • Bowman kapsülü
Soru 7

“Asidik ve bazik maddeler, bazı ilaç kalıntıları, amonyak, bikarbonat, potasyum iyonları ve gıda boyalarının kandan uzaklaştırılabilmesi için kılcal damardan nefron kanallarına aktif taşıma yapılması olayıdır.”
Yukarıda tanımı verilen boşaltım ile ilgili olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • Süzülme
 • Salgılama
 • Geri emilme
 • Transfer
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sisteminin sağlığı için yapılması gerekenlerden birisi değildir?

 • Bol sıvı alınmalıdır.
 • Sigara ve alkolden uzak durulmalıdır.
 • Bol tuzlu ve baharatlı yiyecekler tüketilmelidir.
 • Boğaz enfeksiyonları hızla tedavi edilmelidir.
Soru 9

Yukarıda dişi üreme sistemi şematize edilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış yapılardan hangisinde gamet ve eşeysel hormonlardan bazılarının üretimi gerçekleştirilir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 10

Folikül kesesinde olgunlaşan yumurtanın folikülün çatlaması ile yumurtalıktan atıldığı menstrual döngü evresi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Folikül
 • Ovulasyon
 • Korpus luteum
 • Menstruasyon
Soru 11

Erkek üreme sistemi (testisler);
I. hormon salgılama,
II. sperm üretimi,
III.kan pulcuğu üretimi
görevlerinden hangilerini yerine getirir? 12. Embriyonun gelişimi sırasında meydana gelen,
I. gastrulasyon,
II. farklılaşma ve organogenez,
III.segmentasyon
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • Yanlız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 12

Embriyonun gelişimi sırasında meydana gelen,
I. gastrulasyon,
II. farklılaşma ve organogenez,
III. segmentasyon
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • III – I – II
 • III – II – I
 • II – I – III
 • II – III – I
Soru 13

Embriyonun gelişimi için ihtiyaç duyulan besin maddelerinin depo edildiği embriyonik yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Amniyon
 • Allontoyis
 • Koryon
 • Vitellüs
REKLAM
Soru 14

Komüniteler içerdikleri tür sayıları bakımından farklılık gösterebilir.
Komünitelerdeki tür çeşitliliğini,
I. yağış,
II. sıcaklık,
III.ışık
faktörlerinden hangileri etkiler?

 • Yalnız I.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 15

Türler arasındaki simbiyotik ilişkiler matematiksel olarak ifade edildiğinde aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış olur?
(+; canlının ilişkiden yarar gördüğünü; -, canlının ilişkiden zarar gördüğünü; 0, canlının ilişkiden yarar ya da zarar görmediğini ifade eder.)

 • Mutualizm: +, +
 • Amensalizm: -, 0
 • Parazitizm: +, +
 • Kommensalizm: +, 0
Soru 16

Bir ormana doğru hareket eden fil sürüsü her adımda bitki ve böcekleri ezer. Fakat bu etkileşimden filler etkilenmezken böcekler ve bitkiler zarar görürler.
Yukarıda verilen metne göre fil ile bitki ve böcekler arasındaki simbiyotik ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

 • Parazitizm
 • Mutualizm
 • Amensalizm
 • Kommensalizm
Soru 17

Yukarıda bir popülasyona ait “S” tipi gelişim grafiği verilmiştir.
Buna göre verilen zaman dilimlerinin hangisinde popülasyon taşıma kapasitesine ulaşmıştır?

 • t1
 • t2
 • t3
 • t4
Soru 18

Bir popülasyonun birey sayısının azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Besin miktarının artması
 • Popülasyon içine göçlerin artması
 • Yaşam alanı daralması
 • Avcı hayvan sayısının azalması
Soru 19

Bir popülasyonda birey sayısı artarken aşağıdakilerden hangisinin azalması beklenir?

 • Kişi başına düşen yaşam alanı
 • Rekabet
 • Salgın hastalıklar
 • Çevre direnci
Soru 20

Yukarıda bir ülkenin 2017 yılına ait yaş piramidi verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?

 • Popülasyon büyümektedir.
 • Bu ülkenin nüfusu 100 milyondan fazladır.
 • Popülasyon yoğunluğu artmaktadır.
 • Her yaş grubunda kadın ve erkek nüfus oranı yaklaşık olarak aynıdır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBADBCABBADDCCDCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?