Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Rusların Türkistan’da yaptıkları katliamlara tepki olarak başlayan, Türkistan’ın bağımsızlık mücadelesine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kuvayı Milliye
 • Basmacı Hareketi
 • Gazavat
 • Millî Azatlık Hareketi
Soru 2

Tarihe Kara Perşembe olarak geçen olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • Küba Buhranı
 • Keşmir Meselesi
 • Kıbrıs Sorunu
 • 1929 Dünya Ekonomik Buhranı
Soru 3

Petrol kaynaklarının zenginliği nedeniyle büyük devletler için rekabet alanı haline gelen bölge aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kuzey Afrika
 • Uzak Doğu
 • Orta Doğu
 • Sibirya
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da iki dünya savaşı arası dönemde güçlenen ideolojilerden birisi değildir?

 • Nasyonal Sosyalizm
 • Faşizm
 • Natüralizm
 • Komünizm
Soru 5

Batılı ülkelerin 1. Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı hâkimiyetinden çıkan Ortadoğu’daki halkları idare etmek için uyguladıkları sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Manda ve Himaye
 • Meşruti Monarşi
 • Saltanat
 • Demokrasi
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Japonya’yı Asya’nın en büyük gücü haline getiren birçok teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmenin yaşandığı dönemdir?

 • Yükselme Dönemi
 • Meiji Dönemi
 • Yumuşama Dönemi
 • Soğuk Savaş Dönemi
Soru 7

ABD’nin Avrupalı devletleri Amerika’dan uzak tutmak amacıyla uyguladığı “yalnızlık politikası”, aşağıdakilerden hangisi ile belirlenmiştir?

 • Paris Konferansı
 • Versay Antlaşması
 • Balfour Deklarasyonu
 • Monroe Doktrini
Soru 8

Almanya’da 1933’te iktidara gelen Nazi Partisi’nin “yayılmacı” dış politikasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bizim Deniz
 • Ortak Refah Alanı
 • Hayat Sahası
 • Yatıştırma
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri değildir?

 • Versay Antlaşması’nın Almanya’ya çok ağır gelmesi
 • İtalya’nın I. Dünya Savaşı’nda istediklerini elde edememesi
 • 1929 Ekonomik Buhranı’nın olumsuz etkileri
 • ABD’nin Japonya’ya atom bombası atması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’ndan sonra “Dünya’da barışı ve güvenliği sağlamak” amacıyla kurulmuştur?

 • Birleşmiş Milletler
 • IMF
 • OPEC
 • Varşova Paktı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Mihver Devletlerden biri değildir?

 • Fransa
 • Almanya
 • İtalya
 • Japonya
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin uyguladığı dış politika ile ilgili değildir?

 • Savaşın dışında kalmak
 • Kaybettiği toprakları geri almak
 • Bağımsızlığını korumak
 • Toprak bütünlüğünü korumak
Soru 13

Askerî pilot, uçak imalatçısı ve uçak mühendisidir. İzmir’de imal ettiği bir uçak ile 1925’te başarılı bir uçuş denemesi yaptı. 1932’de Türkiye’nin ilk sivil uçuş okulunu açtı.
Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nuri Demirağ
 • Mesut Cemil
 • Vecihi Hürkuş
 • Şükrü Saraçoğlu
REKLAM
Soru 14

II. Dünya Savaşı Dönemi’nde Türkiye’de askerî seferberlik ilan edilmiş ve bir milyon kişilik ordunun masrafları karşılanmaya çalışılmıştır.
Buna göre bütçe içerisinde aşağıdaki giderlerin hangisinde artış olmuştur?

 • Sağlık
 • Bayındırlık
 • Savunma
 • Eğitim
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Doğu Bloku’nda SSCB liderliğinde atılan siyasi ve ekonomik adımlardan biri değildir?

 • Marshall Planı
 • COMECON
 • Molotof Planı
 • Varşova Paktı
Soru 16

II. Dünya Savaşı sonrasında Almanya dört işgal bölgesine ayrılmıştır.
23 Mayıs 1949’da İngiltere, Fransa ve ABD yönetimlerinin kendi işgal bölgelerini birleştirerek kurdukları bağımsız devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Serbest Almanya Cumhuriyeti
 • Demokratik Almanya Cumhuriyeti
 • Birleşik Almanya Cumhuriyeti
 • Federal Almanya Cumhuriyeti
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Türk Millî Mücadelesi’nden etkilenerek sömürgeci devletlere karşı bağımsızlık mücadelesi veren ülkelerden biri değildir?

 • Suudi Arabistan
 • Hindistan
 • Cezayir
 • Mısır
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin NATO’ya girmesinin gerekçelerinden biri değildir?

 • Sovyet tehdidi karşısında Türkiye’nin güvenlik sorununu çözmek
 • Doğu Blok’u içerisinde yer alarak siyasi yalnızlıktan kurtulmak
 • ABD ile ilişkileri geliştirerek çağın gerisinde kalan Türk ordusunu modernize etmek
 • Demokratik yapının gelişip yerleşmesi için ekonomik gelişmişliği sağlamak
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş Dönemi’nde yaşanan ekonomik gelişmelerle ilgili değildir?

 • Kapitalizm’in merkezinin Londra’dan New York’a taşınması
 • Almanya’da hiper(yüksek) enflasyonun yaşanması
 • ABD dolarının dünyada temel para birimi haline gelmesi
 • IMF ve Dünya Bankasının kurulması
Soru 20

1961 yılında Eskişehir Devlet Demir Yolları Fabrikaları’nda Türk mühendisler ve işçiler tarafından üretilen, Türkiye’nin ilk yerli otomobiline verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Devrim
 • Doğan
 • Gümüş
 • Şahin
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCCABDCDAABCCADABBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?