Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Doğu ve Batı blokları arasında savaş tehlikesinin azalmasıyla siyasi, ekonomik, kültürel ve teknolojik anlaşmaların arttığı dönemdir. Bu dönemde dünyanın herhangi bir yerinde çıkacak bir çatışmanın küresel bir savaşa yol açmaması için tedbirli hareket edilmeye çalışılmıştır.
Yukarıda tanımlanan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Meiji Dönemi
 • Yumuşama Dönemi
 • Sıcak Savaş Dönemi
 • Yakın Dönem
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş Dönemi’nde yaşanan sorunlardan birisi değildir?

 • Küba Buhranı
 • Alsas-Loren Meselesi
 • Vietnam Savaşı
 • Keşmir Sorunu
Soru 3

Hindistan ve Pakistan arasında çözülemeyen ve günümüze kadar gelen en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?

 • Azınlıklar Sorunu
 • Kıbrıs Sorunu
 • Keşmir Sorunu
 • Kıta Sahanlığı Sorunu
Soru 4

Kapitalist ve komünist bloka dâhil olmayan ülkeler için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmıştır?

 • Yeni Dünya
 • Gelişmiş Devletler
 • İtilaf Devletleri
 • Üçüncü Dünya
Soru 5

Araplar ile Yahudiler arasında kesin ayrışma ve yıllar süren Arapİsrail savaşları aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?

 • Vietnam Savaşı
 • İsrail Devleti’nin kurulması
 • Küba Buhranı
 • Petrol Krizi
REKLAM
Soru 6

Petrol ihraç eden ülkeler tarafından kurulan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

 • OPEC
 • NATO
 • COMECON
 • TPAO
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi 1980-1988 yılları arasında gerçekleşen İranIrak savaşının sonuçlarından birisi değildir?

 • Her iki ülkede ekonomik krize girdi.
 • İki ülkenin de petrol kaynakları tahrip oldu.
 • Her iki ülkeden de birer buçuk milyon insan hayatını kaybetti.
 • İran topraklarının bir kısmı Irak’ın eline geçti.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ABD’de siyahi halka yönelik ırk ayrımını içeren kanunların kaldırılmasını amaçlayan Afro-Amerikan Sivil Hareketi’nin liderlerinden birisidir?

 • Nelson Mandela
 • Mahatma Gandi
 • Yaser Arafat
 • Malcolm X
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlardan birisi değildir?

 • Ege Adaları
 • Azınlıklar
 • Mülteci Sorunu
 • Kıbrıs Meselesi
Soru 10

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rauf Denktaş
 • Fazıl Küçük
 • Gazi Yaşargil
 • Süleyman Demirel
Soru 11

Mal, hizmet ve sermaye hareketlerinin artması sonucunda dünyadaki ekonomik bütünleşmenin, toplumlar arasındaki iletişim ve etkileşimin ve bunlara bağlı olarak da karşılıklı bağımlılığın artmasını tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yerelleşme
 • Küreselleşme
 • Millîleşme
 • Bölgeselleşme
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Türk devletlerinden birisi değildir?

 • Gürcistan
 • Azerbaycan
 • Özbekistan
 • Kazakistan
Soru 13

Bosnalı Müslümanların bağımsızlık mücadelelerinde etrafında birleştikleri ve “Baba, Bilge Kral” unvanlarını verdikleri lider aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mihail Gorbaçov
 • Haydar Aliyev
 • Aliya İzzetbegoviç
 • Muhammed Buazizi
REKLAM
Soru 14

Avrupa Birliğine tam üyelik şartlarını belirleyen belge aşağıdakilerden hangisidir?

 • Maastricht Sözleşmesi
 • Helsinki Deklarasyonu
 • Kopenhag Kriterleri
 • Stockholm Antlaşması
Soru 15

Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in, petrol gelirlerinden faydalanmak için 1990’da Kuveyt’i işgali ile başlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bosna Savaşı
 • Körfez Savaşı
 • Kosova Savaşı
 • Arap-İsrail Savaşı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya kullanımının olumsuz yanlarından birisidir?

 • Yeni haberlere hızlı şekilde ulaşılması
 • Ürün pazarlamada geniş kitlelere kolay ulaşılabilmesi
 • Farklı coğrafya ve kültürlerin kolayca tanınabilmesi
 • Kişiler arası ilişkilerin sanallaşması
Soru 17

Üretim araçlarının özel mülkiyetin elinde olduğu serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde bu araçların kâr birikimi sağlamak için kullanıldığı ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sosyalizm
 • Komünizm
 • Emperyalizm
 • Kapitalizm
Soru 18

İlk olarak 2010 yılında Tunus’ta başlayıp birçok Arap ülkesinde protesto ve gösteriler yapılmasına; Tunus, Mısır, Libya ve Yemende iktidarların değişmesine neden olan olaylara ne ad verilmiştir?

 • Arap Baharı
 • Turuncu Devrim
 • Gül Devrimi
 • Prag Baharı
Soru 19

Hedef toplumdaki egemen siyasi yapıyı değiştirmek amacıyla belirli bir örgüt tarafından sistematik olarak uygulanan ve kitleleri korkuya sürükleyen şiddet eylemlerine ne ad verilmiştir?

 • Protesto
 • Terörizm
 • Çatışma
 • Savaş
Soru 20

26 yaşında profesör olarak, dünyanın en genç profesörü unvanı ile tanınan Türk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gazi Yaşargil
 • Aziz Sancar
 • Oktay Sinanoğlu
 • Fuat Sezgin
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBCDBADDCABACCBDDABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?