Seçmeli Coğrafya 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

I. İklim
II. İnsan
III. Yer şekilleri
Yukarıdakilerden hangileri canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen coğrafi faktörlerdendir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

Belli bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayı bakımından zenginliğine biyoçeşitlilik denir. Suyun bol, iklim şartlarının elverişli olduğu bölgeler biyoçeşitlilik açısından oldukça zengindir.
Buna göre aşağıdaki dünya haritasında numaralanmış alanlardan hangisinde biyoçeşitliliğin daha zengin olduğu söylenebilir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 3

Enerji akışıyla ilgi aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Canlı yaşamı için vazgeçilmezdir.
 • Enerji akışı çift yönlü bir döngüdür.
 • Güneş dünyanın en büyük enerji kaynağıdır.
 • Beslenme zincirinin her halkasında enerji değişime uğrar.
Soru 4

Sanayi devrimiyle birlikte atmosfere karışan karbondioksit miktarının hızla artması günümüzün en önemli çevre sorunlarından biri olan küresel ısınmaya neden olmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi küresel ısınınmanın sonuçlarından biridir?

 • Buzullarda daralma
 • Bitki çeşitliliğinin de artma
 • Sıcaklık değerlerinin düşmesi
 • Kalıcı kar alt sınırının alçalması
Soru 5

I. Japonya
II. Fransa
III. Malezya
IV. Kenya
V. Almanya
Yukarıdaki ülkelerden hangileri nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalar uygular?

 • I ve III.
 • II ve III.
 • III ve IV.
 • I, II ve V.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus artış hızını yükseltir?

 • Aile planlaması yapılması
 • Kadın istihdamının arttırılması
 • Kentsel nüfusun arttırılması
 • Çok çocuklu ailelere vergi muafiyeti getirilmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası bir eğitim şehridir?

 • Kudüs
 • Roma
 • Oxford
 • Batman
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinde şehrin etki alanı ve fonksiyonu doğrudur?
Şehir <----> Etki Alanı <----> Fonksiyon

 • İstanbul <----> Küresel <----> İdari
 • New York <----> Küresel <----> Ticaret
 • Berlin <----> Yerel <----> Turizm
 • Tokyo <----> Bölgesel <----> Sanayi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki sürekli kır yerleşmelerindendir?

 • Yayla
 • Köy
 • Dam
 • Oba
Soru 10

Dünya üzerinde herhangi bir yerin denizlere, önemli su ve ticaret yollarına, üretim, tüketim, sermaye merkezine yakınlığı veya uzaklığı; üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini olumlu veya olumsuz etkiler.
Yukarıdaki paragrafta üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri üzerinde etki olan hangi unsurdan bahsedilmektedir?

 • Coğrafi konum
 • Yer şekilleri
 • Bitki örtüsü
 • İklim
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi üretimi etkileyen beşeri faktörlerdendir?

 • İklim
 • Doğal kaynaklar
 • Sermaye birikimi
 • Yer şekilleri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi tükenmeyen doğal kaynaklardandır?

 • Doğalgaz
 • Kömür
 • Petrol
 • Güneş
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarından biri değildir?

 • 24 Ocak kararlarının uygulanması
 • Üniversitelerin ülke geneline yaygınlaştırılması
 • Devletçilik politikasının izlenmesi
 • Özelleştirilmeler yoluyla ülke gelirlerinin artırılması
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerinden biridir?

 • Ülkenin tamamında modern tarım yapılmaktadır.
 • Nemli ve yağışlı bölgelerde nadas yöntemi uygulanmaktadır.
 • Akdeniz bölgesinde seracılık faaliyetleri yaygındır.
 • Nöbetleşe ekim üretim miktarını olumsuz etkilemektedir.
Soru 15

Ülkemizde en yaygın üretilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pirinç
 • Buğday
 • Nohut
 • Soya fasulyesi
Soru 16

Türkiye haritası üzerinde dağılışı verilen madenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I <-----> II <-----> III

 • Petrol <-----> Doğalgaz <-----> Taş kömürü
 • Doğalgaz <-----> Taş kömürü <-----> Petrol
 • Doğalgaz <-----> Petrol Taş <-----> kömürü
 • Taş kömürü <-----> Petrol <-----> Doğalgaz
Soru 17

GAP ile birlikte üretimi artarak Güney Doğu Anadolu Bölgesi’ni Türkiye’de ilk sıraya çıkaran tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pamuk
 • Yulaf
 • Çeltik
 • Yeşil mercimek
Soru 18

Türkiye haritasında numaralanmış alanların hangisinde sanayi daha gelişmiştir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 19

İzmir, Mersin, İzmit ve Kırıkkale illerimizin hepsinde bulunan ortak sanayi tesisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yünlü dokuma
 • Otomotiv
 • Yağ fabrikası
 • Petrol rafinerisi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sanayinin dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden biri değildir?

 • Ulaşım
 • Sermaye
 • İş gücü
 • Coğrafi konum
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABADDCBBACDBCBBAADD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?