Seçmeli Coğrafya 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki ilk çağ medeniyetlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir kıta da kurulmuştur?

 • Hint medeniyeti
 • Çin medeniyeti
 • İnka medeniyeti
 • Mezopotamya medeniyeti
Soru 2

Bir kültürün doğduğu yere kültür ocağı denir. Kültürü oluşturan maddi ve manevi unsurlar bu ocaktan çıkarak yayılır.
Haritada numaralandırılmış yerlerden hangisi Türk kültürünün doğduğu ocaktır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kültürün maddi unsurlarındandır?

 • Dini inançlar
 • Su kaynakları
 • Dünya görüşü
 • Komşu kültürler
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait eserlerinden biri değildir?

 • Orhun Anıtları
 • Mostar Köprüsü
 • Efes Antik Kenti
 • Süleymaniye Camisi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki önemli orman ürünleri üretim alanlarındandır?

 • Orta Asya
 • Amazon Havzası
 • Antarktika
 • Arabistan Yarımadası
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi dünya ticaretinin yoğun olduğu alanlardan biridir?

 • Batı Avrupa
 • Güney Afrika
 • Avustralya
 • Grönland
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi turizm sektörünün olumsuz yönlerinden biridir?

 • Cari açığı azaltması.
 • Sıcak para girişi sağlaması.
 • Yeni iş alanları oluşturması.
 • Çevresel atıkları çoğaltması.
Soru 8

İlkçağ uygarlıklarının yaptığı mimari eserler içinde insanı hayran bırakan yapılardan yedi tanesi diğer yapılardan üstün tutulmuştur. Dünya’nın yedi harikası diye bilinen bu yapıların birçoğu yangın, deprem, savaş gibi değişik nedenlerle yıkılmışlardır.
Aşağıdaki yedi harikalardan hangisi günümüzde de varlığını sürdürmektedir?

 • Keops Piramidi
 • Rodos Heykeli
 • Zeus Heykeli
 • Babil’in Asma Bahçeleri
Soru 9

Gelişmişliğin ve kalkınma hızının göstergesi olan en önemli ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hayvancılık
 • Balıkçılık
 • Sanayi
 • Tarım
Soru 10

Sanayileşme sürecinin ilk olarak ortaya çıktığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • Meksika
 • İngiltere
 • Kanada
 • İspanya
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’ın beşeri coğrafya özelliğinden biridir?

 • Muson iklimi etkilidir.
 • Ortalama yükseltisi fazladır.
 • Ülkenin kuzeyinde Himalaya Dağları yer alır.
 • Nüfus yoğunluğu dünya ortalamasından fazladır.
Soru 12

Hollanda ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Ilıman bir iklime sahiptir.
 • Yeraltı kaynakları zengindir.
 • Modern tarım yöntemleri kullanılmaktadır.
 • Ülkenin yarıdan fazlası çayır ve meralardan oluşur.
Soru 13

Türkiye Cumhuriyeti Devleti‘nin de üye olduğu bölgesel örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

 • NATO
 • OPEC
 • Greenpeace
 • Avrupa Birliği
REKLAM
Soru 14

G-20, gelişmiş ülkelerin ekonomik faaliyetlerini çeşitlendirmek için 1999 yılında oluşturdukları bir örgüttür.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi G-20’ye üye değildir?

 • Güney Kore
 • Arjantin
 • Türkiye
 • Somali
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi küresel çevre sorunları olarak nitelendirilemez?

 • Sit alanları
 • Küresel ısınma
 • Ozon seyrelmesi
 • Ormanların tahribi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların kullanımı sonucu ortaya çıkan çevre sorunlarından biri değildir?

 • Sulak alanların daralması
 • Toprak kirliliğinin artması
 • Biyoçeşitliliğin azalması
 • Endüstriyel üretimin artması
Soru 17

Küresel ısınma, sera gazı olarak bildiğimiz bir takım gazların atmosferdeki oranının artmasına bağlı olarak ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmayı gösteren kanıtlardan biri değildir?

 • Şiddetli depremlerin yaşanması
 • Sıcaklık ortalamasındaki artışlar
 • Deniz seviyesindeki yükselmeler
 • Kutup buzullarındaki erimeler
Soru 18

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Anlaşması kapsamında doğaya salınan sera gazı miktarının azaltılması amacıyla imzalanan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Viyana Sözleşmesi
 • Ramsar Sözleşmesi
 • Kyoto Protokolü
 • Rio Dünya Çevre Zirvesi
Soru 19

Aşağıdaki çevre sorunlarından hangisi bir bölgede jeotermal enerji kaynağı kullanımına bağlı olarak ortaya çıkmaz?

 • Su kirliliği
 • Orman yangını
 • Gürültü kirliliği
 • Manzara bozulması
Soru 20

Geri dönüşüm planlı ve programlı bir şekilde yürütülecek süreci kapsar.
Geri dönüşüme gönderilmiş maddelerin aynı türlere ayrılarak biriktirilmesi hangi aşamadır?

 • Atıkların depolanması
 • Atıkların paketlenmesi
 • Atıkların sınıflandırılması
 • Atıkların dönüştürülmesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBCBADACBDBADADACBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?