Seçmeli Coğrafya 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin altına düşmesi ve düşük sıcaklıkların uzun bir süre devam etmesi soğuk hava dalgası olarak ifade edilir.
Soğuk hava dalgalarının aşağıdakilerden hangisi üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha azdır?

 • Kültür turizmi
 • Deniz turizmi
 • Yat turizmi
 • Kaplıca turizmi
Soru 2

Tropikal siklonlar aşağıdaki ülkelerin hangisinde daha fazla etkili olur?

 • Norveç
 • Meksika
 • İzlanda
 • Türkiye
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bir kuraklık türü değildir?

 • Tarımsal kuraklık
 • Meteorolojik kuraklık
 • Ekonomik kuraklık
 • Hidrolojik kuraklık
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişiminin gözlenen veya öngörülen etkilerinden biri değildir?

 • Küreselleşmenin artması
 • Ekstrem hava olaylarının artması
 • Sıcak hava dalgalarının yaşanması
 • Tarımsal üretim alanlarının değişmesi
Soru 5

Çölleşme, toprağın susuzlaşması ve çoraklaşmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi çölleşmeyi önlemek için alınabilecek tedbirlerden biridir?

 • Arazi kullanımının planlı olması
 • Mera ve otlakların aşırı kullanılması
 • Su kaynaklarının fazla tüketilmesi
 • Tarımda damla sulama yönteminden vazgeçilmesi
REKLAM
Soru 6

Ülkelerin nüfusu, sanayi üretimi ve tüketim artıkça karbon salımları da artmaktadır.
Buna göre karbondioksit salımında aşağıdaki ülkelerden hangisi diğerlerine göre öndedir?

 • Kenya
 • ABD
 • Mısır
 • Norveç
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yapay zekânın en yaygın kullanıldığı alanlardan biridir?

 • Turizm
 • Tarım
 • Ticaret
 • Sağlık
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde merkezi yönetim birimidir?

 • Valilik
 • Muhtarlık
 • İlçe belediyesi
 • Büyükşehir belediyesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bölgesel kalkınma planlarının amaçlarından biri değildir?

 • Bölgeye yatırımları artırmak
 • Bölgenin ticaretini sınırlandırmak
 • Bölgenin ekonomisini canlandırmak
 • Bölgenin kültürel gelişimini sağlamak
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki bölgesel kalkınma projelerinden biridir?

 • TANAP
 • BTE
 • GAP
 • BTC
Soru 11

Aşağıdaki illerden hangisi Doğu Anadolu Projesi kapsamındadır?

 • Ankara
 • Kayseri
 • Erzurum
 • Mersin
Soru 12

Türkiye’de istihdam oranı ve çalışan sayısı en fazla olan sektör aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sanayi
 • Hizmet
 • Tarım
 • Madencilik
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ulaşımı etkileyen doğal faktörlerdendir?

 • Nüfus ve yerleşme
 • Ekonomik faaliyetler
 • Teknolojik gelişmeler
 • İklim elemanları
REKLAM
Soru 14

Türkiye’deki ulaşım türlerinden hangisi daha gelişmiş ve yaygındır?

 • Kara yolu
 • Deniz yolu
 • Hava yolu
 • Demir yolu
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ‘Asya Kaplanları’ olarak da bilinen dünya ticaretindeki payı hızla yükselen Uzak Doğu ülkelerden biridir?

 • Türkiye
 • Moğolistan
 • Güney Kore
 • Gürcistan
Soru 16

Tarihi İpek Yolu’nun başlangıç noktası olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • İran
 • İngiltere
 • Japonya
 • Çin
Soru 17

Aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Turizm zenginliği <-----> Bulunduğu il

 • Pamukkale <-----> Denizli
 • Ani Harabeleri <-----> Kars
 • Yedigöller <-----> Bolu
 • Ballıca Mağarası <-----> Balıkesir
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 2017 itibariyle Türkiye’nin UNESCO kapsamındaki kültürel varlıklarından biri değildir?

 • Nemrut Dağı – Adıyaman
 • Oltu taşı – Erzurum
 • Çatalhöyük Neolitik Kenti – Konya
 • Troya Antik Kenti – Çanakkale
Soru 19

Coğrafi işaretler herhangi bir ülke, bölge ya da yöre gibi alanlara has ürünlerin yerelliğini koruyabilmek adına alınan yasal tedbirlerdir. Coğrafi işaretleme 1995 yılından bu yana Türk Patent Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmektedir.
Bu bilgiye göre coğrafi işaretlerle hangisi hedeflenmektedir?

 • Bölgesel ürünleri koruyup tanıtımını yapmak
 • Üretilen malın iç piyasada tüketimini sağlamak
 • Bölgesel ürünlerin bölge dışında üretimini sağlamak
 • Başka ürünlerle aşılayıp yeni türler elde etmek
Soru 20

Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili oluşu, yaz sezonunun uzun sürmesi, denize girmeye elverişli koy ve körfezlerin çokluğu deniz turizmini geliştirmiştir.
Buna göre aşağıdaki illerin hangisinde deniz turizmi daha gelişmiştir?

 • Manisa
 • Trabzon
 • Antalya
 • Edirne
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCAABDABCCBDACDDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?