Seçmeli Coğrafya 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Kıta ve okyanusların konumundan kaynaklı önemi zaman içinde değişebilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu değişimde daha etkili olur?

 • Coğrafi keşifler
 • Doğal güzellikler
 • Kültürel miraslar
 • Tarihi eserler
Soru 2

Nikaragua hükümeti Çinli bir şirket ile anlaşarak Panama Kanalına alternatif yeni bir kanalın inşaatına başlamıştır.
Buna göre, kanal tamamlandığında hangi suyolları arasında ulaşımı sağlayacaktır?

 • Büyük Okyanus - Çin Denizi
 • Atlas Okyanus - Hint Okyanusu
 • Büyük Okyanus - Hint Okyanusu
 • Büyük Okyanus - Atlas Okyanusu
Soru 3

Güneyde Basra Körfezi ile Akdeniz, Kuzeyde Hazar Denizi ile Karadeniz arasında kalan bölge petrol ve doğal gaz rezervleri bakımından stratejik öneme sahiptir.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi konumu gereği bölgenin stratejik avantajlarından yararlanamaz?

 • Portekiz
 • Suriye
 • Irak
 • İran
Soru 4

Tarihsel süreci ve jeopolitik konumu nedeniyle Türkiye, bölgesinde aşağıdaki stratejilerden hangisini uygulamaktadır?

 • Transit ticareti engellemeyi
 • Bölgesel barış ve güvenliği sağlamayı
 • Dış politikada pasif olmayı
 • Uluslararası kuruluşlara üye olmamayı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Türk Kültürü havzasının genişlemesinde diğerlerine göre daha etkili olmuştur?

 • KKTC’nin kurulması
 • Türklerin Anadolu’ya göçü
 • Türklerin İslamiyet’i benimsemesi
 • Türkiye’nin uluslararası kuruluşlara katılımı
REKLAM
Soru 6

I. E-ticaretin gelişmesi
II. Genel ağ ile kültürel etkileşimin artması
III. GDO’lu üretimin yaygınlaşması
Yukarıdaki teknolojik gelişmelerin hangileri sosyokültürel ve ekonomik yaşamı olumlu etkiler?

 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • I ve III.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin gelişmişlik seviyesinin belirlenmesinde etkili olan kriterlerden biri değildir?

 • Eğitim seviyesinin yüksekliği
 • Yüzölçümünün büyüklüğü
 • Ortalama yaşam süresi
 • Sağlık hizmetlerinin yeterliliği
Soru 8

Mevlana Celalettin Rumi’nin ‘Ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım’ sözü günümüzde inovasyon, girişimcilik ve dijitalleşme kavramlarının önemine ışık tutmakta, mevcut işleyişe yeni yaklaşımlar kazandırmaktır.
İnovasyonun gelişmiş olduğu bir ülkede aşağıdakilerden hangisi görülmez?

 • Sosyal kalkınma
 • Sürdürülebilir büyüme
 • Refah düzeyinde artış
 • İlkel üretim metotları
Soru 9

Ülkelerin gelişmesini aşağıdakilerden hangisi olumsuz etkiler?

 • Gelir dağılımının dengesiz olması
 • Eğitim seviyesinin yüksek olması
 • Sağlık hizmetlerinin kaliteli olması
 • Altyapı yatırımlarının yeterli olması
Soru 10

I. Kanada
II. Rusya
III. Nijerya
IV. Venezuella
Yukarıdaki ülkelerden hangileri zengin doğal kaynağa sahip olmasına karşın sanayisi gelişmemiştir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 11

Petrolün taşınması için kullanılan güzergâhtaki boğazlar stratejik ve ekonomik öneme sahiptir.
Aşağıdaki boğazlardan hangisinin önemi bundan dolayı diğerlerine göre daha azdır?

 • Hürmüz Boğazı
 • Macellan Boğazı
 • Bab-ül Mendeb Boğazı
 • Malakka Boğazı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki mevcut doğal gaz boru hattı veya projelerinden biridir?

 • Brotherhood
 • Yeşil Akım
 • Mavi Akım
 • Langeled
Soru 13

İnsanlık tarihi boyunca ülkeler ve topluluklar arasında yaşanan sıcak çatışmalar (Silahlı mücadele) günümüzde de devam etmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu çatışmaların nedenlerinden biri değildir?

 • Dünya nüfus artış hızının düşmesi
 • Sömürgecilik faaliyetleri
 • Sınır anlaşmazlıkları
 • Su sorunları
REKLAM
Soru 14

I. İran
II. Suriye
III. Yunanistan
IV. Kuveyt
Zengin petrol rezervlerinden dolayı yakın geçmişte Orta Doğu en büyük çatışma bölgelerinden biri olmuştur.
Bölgede yer alan Irak, yukarıdaki ülkerlerden hangileri ile savaşmıştır?

 • I ve II.
 • II ve III.
 • I ve IV.
 • III ve IV.
Soru 15

Çin’in kuzeybatısı, Uygurların anavatanı olan bölgedir. Yöre halkını asimile etmek isteyen Çin hükümetinin baskıları artırması sonucu yaşanan etnik çatışmalarda binlerce sivil insan yaşamını yitirmiştir.
Yukarıda bahsedilen sorun aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nijerya sorunu
 • Afganistan sorunu
 • Filistin-İsrail sorunu
 • Doğu Türkistan sorunu
Soru 16

2011 yılında ülkede başlayan çatışmalar nedeniyle günümüze kadar 500 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi de komşu devletlerde mülteci durumuna düşmüştür.
Günümüzde de çatışmaların ve krizin devam ettiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • Irak
 • Suriye
 • İsrail
 • Lübnan
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ekosistemin özelliklerinden biri değildir?

 • Karmaşık bir beslenme ağına sahip olması
 • Kendini yenileyebilmesinde sınırlarının olması
 • Durağan ve değişmez bir düzeninin olması
 • Canlılar arasında enerji ve madde geçişinin olması
Soru 18

Günümüz ve gelecekteki kuşakların ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan karşılamayı olanaklı kılan ekonomi politikalarına ne denir?

 • Sosyal kalkınma
 • Kırsal kalkınma
 • Ekonomik kalkınma
 • Sürdürülebilir kalkınma
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarını önlemede bireye düşen öncelikli görevlerden biri değildir?

 • Su ve enerji tasarrufu yapmak
 • Çevre sorunlarına duyarlı olmak
 • Alt yapı hizmetlerini tamamlamak
 • Atıkları geri dönüşüm için ayrıştırmak
Soru 20

Yukarıdaki ülkeler ve çevre sorunlarına karşı aldığı önlemler verilmiştir.
Bunlardan hangisi yanlıştır?

 • İsveç
 • Yeni Zelanda
 • Zimbabwe
 • Kosta Rika
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADABCCBDADBCACDBCDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?