Seçmeli Ekonomi 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Tümdengelim yöntemi ekonomistler için neden kullanışlıdır?

 • Ekonomik olayların bir bakışta gözlemlenemeyecek kadar karmaşık olduğu için.
 • Ekonomik olaylar daima birbirine benzediği için.
 • Ekonomik olayların herkesin anlayabileceği basitlikte olduğu için.
 • Ekonomik olaylarda şartları kontrol etmenin ve değişmez tutmanın mümkün olduğu için.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi temel üretim faktörleri arasında yer almaz?

 • Sermaye
 • Tabiat
 • Yönetim
 • Emek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi dışa bağımlı ekonominin göstergelerinden biridir?

 • Yerli sermayenin kullanılması
 • İthalatın yüksek olması
 • Dış borcun düşük olması
 • Yerli ürün tüketiminin yüksek olması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında ulaştırma sektöründeki gelişmelerden biri değildir?

 • Yabancı bandıralı gemilerin desteklenmesi
 • Yabancı şirketlerin elinde bulunan demir yollarının satın alınması
 • Yeni demir yollarının yapılması
 • Karayollarının modernleştirilmesi
Soru 5

Hangisi dört ihtiyaç yasasından biridir?

 • İhtiyaçlar birbirlerine rakiptir.
 • İhtiyaçlar asla değişmez.
 • İhtiyaçlar sadece parasaldır.
 • İhtiyaçların miktarı azdır.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Mal kavramı ihtiyaç ile birlikte ortaya çıkmıştır.
 • Bir vasıtanın mal olabilmesi için onun sadece ihtiyacı karşılıyor olması yetmez.
 • Bir vasıtanın mal olabilmesi için o vasıtanın doğada belirli ölçüde olması gerekir.
 • Mal olarak kabul edilen vasıtalar sonsuzdur.
Soru 7

Fayda ve ihtiyacı karşılayan mal miktarı ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

 • İhtiyacı karşılayan mal miktarı arttıkça, fayda artar.
 • İhtiyacı karşılayan mal miktarı arttıkça, fayda azalır.
 • İhtiyacı karşılayan mal miktarı azaldıkça, fayda azalır.
 • İhtiyacı karşılayan mal miktarı ve fayda arasında bir ilişki yoktur.
Soru 8

İnsanların bir mala verdikleri önem derecesine ne ad verilir?

 • Servet
 • Talep
 • Değer
 • Fayda
Soru 9

Bir kişi aldığı bir malı başka bir malla karşılaştırıyorsa, o malın hangi değerini ölçmek istemektedir?

 • Kullanım değerini
 • Fiziksel değerini
 • Değişim değerini
 • Psikolojik değerini
Soru 10

Üretim kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Üretim maddede değişiklik yapmaz
 • Üretim değer meydana getirmektedir.
 • Üretimin ekonomik mallar ile ilişkisi yoktur.
 • Üretim faaliyeti sonunda malın değeri eksilir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dünyada enerji kaynaklarına olan ihtiyacın sürekli olarak artmasının nedenlerinden değildir?

 • Hızlı nüfus artışı
 • Üretimin artması
 • Sanayileşme düzeyinin artması
 • Tasarrufların özendirilmesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi insan ile ilgili bir üretim faktörüdür?

 • Doğa
 • Girişimci
 • Kapital
 • Enerji
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi jeotermal enerjinin katkı sağladığı ekonomik faaliyetler arasındadır?

 • Ulaşım faaliyetleri
 • Güneş pilleri üretimi
 • Makine ve madeni eşya üretimi
 • Kaplıca turizmi
REKLAM
Soru 14

Ağaçlardan kağıt, kağıtlardan da kitapların üretilmesi üretimin hangi faydasına bir örnektir?

 • Kazanç
 • Şekil
 • Mekan
 • Mülkiyet
Soru 15

Ekonomi biliminde insanların mal ve hizmet elde etmek için yaptıkları faaliyetlere ne denir?

 • Emek
 • Sermaye
 • Toprak
 • Müteşebbis
Soru 16

Bir yazarın kitap yazarken verdiği emek, hangi emek sınıfına örnek olarak gösterilebilir?

 • Objektif emek
 • Yönetici emek
 • Sübjektif emek
 • Vasıfsız emek
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki hızlı nüfus artışının olumsuz yönlerindendir?

 • Büyük nüfusun ülke savunmasında faydalı olması
 • Nüfus arttıkça işgücü miktarının artması
 • Nüfus artışının ürün satışlarını arttırması
 • Nüfus artışıyla doğal kaynakların tüketiminin artması
Soru 18

Dünya nüfusunun beslenme problemi ile ilgilenen, Birleşmiş Milletler Teşkilatı bünyesindeki örgütün adı nedir?

 • Gıda ve Tarım Örgütü
 • Dünya Ticaret Örgütü
 • NATO
 • İMF
Soru 19

Nüfus ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Nüfus sayısı, ekonomik ve politik bakımdan büyük önem taşır.
 • Nüfus yapısı, nüfusun cinsiyet, kalite, yaş ve meslekler bakımından oluşumunu belirtir.
 • Nüfus dinamik, hareket halinde olan bir topluluktur.
 • Bir ülke nüfusunda 20 ile 60 yaş arasındaki olgunlar diliminin büyük olması ekonomik faaliyetleri yavaşlatır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi işsizlik oranını ifade eder?

 • İşsizlerin sayısı
 • Çalışabilir nüfus
 • İşsizler sayısının çalışabilir nüfusa bölümü
 • Çalışabilir nüfusun toplam nüfusa bölümü
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBAADBCCBDBDBACDADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?