Seçmeli Fizik 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

İki vektörün yönü ve şiddeti aynı ise bu vektörler eşit vektörlerdir.
Buna göre; Şekildeki K, L, M ve N vektörlerinden hangileri eşit vektörlerdir?

 • K ve L
 • L M ve
 • M N ve
 • K ve N
Soru 2

Şekildeki gibi O noktasına etki eden F1,F2 ve F3 kuvvetlerinin, bileşkesinin büyüklüğü kaç N’ dur?
(cos 60º = 1/2 )

 • 2
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 3

Düz bir yolda şekildeki gibi K ve L araçları aynı yönde hareket ediyor.
VK = 60km/h ve VL = 40km/h sabit hızlarla hareket ederken K aracındaki gözlemciye göre, L aracının hızı nedir?

 • 20 km/h Batı
 • 40 km/h Doğu
 • 60 km/h Batı
 • 100 km/h Doğu
Soru 4

Akıntı hızının sabit 2 m/s olduğu bir nehirde, hızı suya göre 5 m/s olan kayık akıntı ile zıt yönde ilerlemektedir.
Kıyıda hareketsiz duran gözlemci kayığın hızını kaç m/s gidiyor görür?

 • 2
 • 3
 • 5
 • 7
Soru 5

Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan 4 kg kütleli tahta takoza yatay doğrultuda 20 N’ luk kuvvet uygulanıyor.
Buna göre tahta takozun hareket ivmesi kaç m/s² dir?

 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
REKLAM
Soru 6

Newton’ un 3. Hareket Yasasına göre, birbirine temas eden iki cismin, etki ve tepki kuvvetlerinin büyüklükleri birbirine eşittir.
Buna göre yatay düzlemde duran 20 N ağırlıklı cisme etki eden tepki kuvveti kaç N’ dur?

 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
Soru 7

Bir hareketlinin hızı eşit zaman aralıklarında eşit miktarda artıyorsa hareketlinin yaptığı harekete düzgün hızlanan doğrusal hareket denir. Cisim başlangıçta duruyorsa t süre sonundaki yer değiştirmesinin X = (1/2).a.t² = bağıntısı ile hesaplandığı bilinmektedir.
Buna göre, durgun olarak harekete başlayan ve 2 m/s² lik sabit ivme ile hareket eden bir cismin 4 s sonraki yer değiştirmesi kaç m dir ?

 • 2
 • 4
 • 12
 • 16
Soru 8

Doğrusal bir yolda hareket eden aracın Hız-Zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre araç hangi zaman aralığında durmaktadır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 9

Sıvı ve gazlar içerisinde hareket eden cisimlere harekete zıt yönde bir kuvvet etki eder. Bu kuvvete direnç kuvveti denir ve R sembolü ile gösterilir.
Buna göre havada ağırlığı G kadar olan bir cisim sabit hızla düşerken R ile G arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

 • G > R
 • R > G
 • R = G
 • R = 2G
Soru 10

Hız- Zaman grafiği şekildeki gibi olan bir hareketlinin (0 - 10) saniye aralığındaki yer değiştirmesi kaç metredir?

 • 50
 • 75
 • 100
 • 150
Soru 11

Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yerden V0 = 10 m/s hızla atılan taş yukarı yönlü düşey atış hareketi yapıyor.
Buna göre, taş tekrar kaç saniye sonra ve kaç m/s hızla aynı yere çarpar?
(g = 10 m/s² )

 • 1 s ve 5 m/s
 • 2 s ve 10 m/s
 • 2 s ve 5 m/s
 • 3 s ve 15 m/s
Soru 12

Esnek bir yaya kuvvet uygulanıyor ve şekildeki gibi Kuvvet - Uzama miktarı grafiği çiziliyor.
Buna göre yayın üzerinde depolanan esneklik potansiyel enerjisi kaç Joule (J) dir? (Sürtünmeler önemsizdir)

 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
Soru 13

Kütlesi 2 kg olan cisim 45 m yüksekten serbest bırakılıyor.
Buna göre hava sürtünmelerinin ihmal edildiği bir ortamda cismin yere çarpma hızı kaç m/s dir?
(g = 10 m/s² )

 • 50
 • 30
 • 20
 • 10
REKLAM
Soru 14

“Bir cisme uygulanan kuvvet ile kuvvetin uygulama süresinin çarpımına itme denir. I = F.△.t bağıntısıyla hesaplanır.”
Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan m kütleli cisme etki eden kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekilde verilmiştir.
Buna göre (0-20) saniye aralığında cisme etki eden toplam itme kaç N.s dir?

 • 300
 • 200
 • 150
 • 50
Soru 15

Yatay düz yolda şekildeki gibi KM yolunun KL arası sürtünmesiz, LM arası sürtünmelidir.
Kütlesi m = 2 kg olan cisim V0 = 20 m/s lik ilk hızla K noktasından hareket ediyor ve M noktasında duruyor.
Buna göre sürtünmede kaybolan mekanik enerji kaç Joule (J) dür?

 • 400
 • 300
 • 200
 • 100
Soru 16

Sürtünmesiz yatay düzlemde hareket durumları şekilde verilmiş olan küresel cisimler esnek olmayan çarpışma yaparak birlikte hareket ediyorlar.
Buna göre çarpışmadan sonraki (Vort) ortak hızları kaç m/s dir?

 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
Soru 17

Buna göre şekildeki F kuvvetinin O noktasına göre torku kaç N . m dir?
(sin 37º = 0,6)

 • 25
 • 20
 • 15
 • 10
Soru 18

Şekildeki koordinant sisteminde 3m, 2m ve m kütleli cisimler bulunmaktadır.
Buna göre, bu cisimlerin oluşturduğu sistemin ağırlık merkezi (x) ve (y) koordinatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • (1;1)
 • (1;3)
 • (2;2)
 • (3;3)
Soru 19

Aşağıda verilen basit makinelerden hangisi amacına uygun kullanıldığında kuvvetten kazanç sağlar? (Makara ağırlıkları önemsizdir.)

Soru 20

Basit makineler iş kolaylığı sağlar. İşten, enerjiden kazanç sağlamazlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ile basit makinelerdeki verimi hesaplayabiliriz?

Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBABACDDCBBABCAACCDD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?