Seçmeli Fizik 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Coulomb Yasası (resim) bağıntısı ile ifade edilir.
Buna göre: q1 = 2q , q2 = 4q ve yüklerin arasındaki uzaklık 2d ise coulomb kuvveti F kaç k.(q2/d2) olur?
(k = Coulomb sabiti)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 2

Kuru hava ortamında aralarındaki uzaklık 2 m olan yüklü üç parçacık şekildeki gibi bir doğru üzerinde sabitlenmiştir.
Buna göre, q2 yüküne etki eden elektriksel kuvvetin büyüklüğü kaç N olur?
(k = 9.109 N . m2/ C2 )

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
Soru 3

Kütlesi m ve yükü q olan cisim şekildeki gibi yüklü düzgün elektrik alanı K, L levhaları arasında dengededir.
(E = Düzgün eletrik alanı)
Buna göre K, L ve q’ nün yük cinsi aşağıdakilerden hangisidir?
K <----> L <----> q

 • + <----> + <----> +
 • - <----> - <----> -
 • + <----> + <----> -
 • + <----> - <----> +
Soru 4

Bir elektrik yükünün etki alanı içerisinde bulunan pozitif birim yük başına düşen potansiyel enerjiye elektrik potansiyeli adı verilir.
V = k.(q/d) bağıntısı ile bulunur.
Buna göre, q = 4.10-9C yüklü bir cismin 2 m uzaklıktaki bir noktada elektrik potansiyeli kaç Volt’ dur?
(k = 9 . 109N . m2 / C2)

 • 2
 • 14
 • 18
 • 24
Soru 5

Yüklü cisimler arasındaki potansiyel enerji (resim 1) bağıntısı ile bulunur.
Buna göre; Şekildeki q1 ve q2 yüklerinin meydana getirdiği sistemin potansiyel enerjisi kaç k q2/d dir?
(k = ortamın sabiti)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
REKLAM
Soru 6

Elektrik potansiyeli VA ve VB olan iki nokta arasında yüklü q cismini B’ den A’ ya getirmek için yapılan iş;
WBA = q(VA-VB) bağıntısı ile bulunur.
Buna göre şekildeki B noktasından A noktasına q = 2 coulomb yükü getirmek için yapılan iş kaç Joule olur?

 • 20
 • 15
 • 10
 • 5
Soru 7

Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan düzgün elektrik alanı E; levhaların yüzey alanı (A), levhalar arasındaki uzaklık (d) ve levhalara uygulanan potansiyel fark (V) olmak üzere aşağıdaki bağıntılardan hangisi ile bulunur?

 • V/A
 • V/d
 • A/d
 • A/V
Soru 8

+q elektrik yüklü bir cismin sürtünmesiz yatay düzlemde v0 hızı ile hareket ederken şekildeki gibi düzgün elektrik alanına girmektedir.
Buna göre +q yüklü cismin izlediği yol hangisidir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 9

Bir sığaçta (kondansatör) biriken yükün, sığacın levhaları arasındaki potansiyel farkına bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre grafiğin eğimi (tan α) hangi fiziksel niceliği verir?

 • Potansiyel park (V)
 • Potansiyel park (V)
 • Sığa (C)
 • Elektriksel Enerji (E)
Soru 10

Bir sığacın (kondansatörün) sığası (resim) bağıntısı ile bulunduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?

 • Levhaların yüzey alanı arttıkca kondansatörün sığası artar.
 • Kondansatörün sığası levhalar arası uzaklık ile doğru orantılıdır.
 • Kondansatörün sığası levhalar arasındaki yalıtkan maddenin cinsine bağlıdır.
 • Kondansatörün sığası levhaların yüzey alanı ile doğru orantılıdır.
Soru 11

Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde oluşturduğu manyetik alan B = K.(2i/d) bağıntısı ile hesaplanmaktadır.
Buna göre üzerinden 5 A lik akım geçen sonsuz uzunluktaki bir telden 0,01 m dik uzaklıktaki manyetik alan kaç Tesla dır?
(K = 10-7 N/A2)

 • 1.10-4
 • 2.10-4
 • 3.10-4
 • 4.10-4
Soru 12

Uzunluğu L olan n sarımlı akım makarasından ℓ akımı şekildeki gibi geçtiğinde makaranın merkez ekseninde B manyetik alanı oluşuyor.
Buna göre B manyetik alanı;
I. L uzunluğuna
II. n sarım sayısına
III. ℓ akımına
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

(Resim 1)
Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele, manyetik alanda etki eden kuvvet (F) yönü sağ el kuralı ile bulunur.
Buna göre şekillerde verilen F kuvvetinin yönü hangilerinde doğru verilmiştir?
(Resim 2)

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

Düzgün manyetik alan içerisinde bulunan tel halkadan geçen manyetik akı φ = B . A . cos α bağıntısı ile bulunur. Buna göre, manyetik akı:
I. Ortamın manyetik alan şiddetine
II. Tel çerçevenin manyetik yüzey alanına
III. Tel çerçevenin manyetik alan içerisindeki duruş şekline niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 15

Düzgün manyetik alan içinde tel çerçevenin döndürülmesi sürekli bir emk’ nın oluşmasını sağlar.
Buna göre zamanla yönü şiddeti değişen ve bu yolla oluşan akıma ne ad verilir?

 • Alternatif akım
 • Doğru akım
 • Ters akım
 • Sıfır akım
Soru 16

V = 220√2 sin100 π r olan gerilim kaynağında üretilen alternatif gerilimin etkin değeri kaç Volt tur?

 • 220√2
 • 220
 • 110√2
 • 110
Soru 17

Saf direnç, bobin ve sığaç kullanılarak elde edilen seri RLC devresinde rezonans durumundaki empedans (Z) eşitliği aşağıdakilerden hangisdir?

 • Z = √XR + XL + XC
 • Z = XL
 • Z = XR
 • Z = XC
Soru 18

Bir alternatif akım kaynağına bağlanmış olan bobin (akım makarası) üzerinden geçen alternatif akımı geciktirmesi nedeniyle direnç oluşturur. Bu dirence indüktans denir.
XL = ω . L = 2π . fL ile bulunur. Buna göre SI (Uluslararası birim sisteminde) XL’ nin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tesla (T)
 • Ohm (Ω)
 • Farad (F)
 • Hertz (Hz)
Soru 19

Transformatör çalışırken sarımlardaki enerji kaybından dolayı sekonderdeki güç, primerdeki güçten daima küçüktür. Fakat pratikte verim % 100 kabul edilir.
Verimi % 100 olan bu Transformatörlere ne ad verilir?

 • İdeal transformatör
 • Yükseltici transformatör
 • Alçaltıcı transformatör
 • Dalgalı transformatör
Soru 20

Bir transformatör, demir çekirdek ve bunun üzerine sarılmış iki bobinden oluşur. Primer (birincil) bobin ve sekonder (ikincil) bobin (Np ve Ns) bulunmaktadır.
Buna göre;
I. Np = Ns ise giriş ve çıkış gerilimi eşittir. (Vp = Vs)
II. Np > Ns ise giriş gerilimi çıkış geriliminden büyüktür.(Vp > Vs)
III. Ns > Np ise giriş gerilimi çıkış geriliminden büyüktür. (Vp > Vs)
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız I ve II.
 • I, II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADCCABDCBADDDABCBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?