Seçmeli Fizik 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Lunaparktaki bir dönme dolabın hareketi
II. Saatin akrep ve yelkovanın hareketi
III. Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketi
örneklerinden hangileri çembersel harekettir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin periyodu 24 s dir.
Buna göre yarıçap vektörü 6 s’ de kaç derece açı tarar?

 • 90
 • 120
 • 145
 • 180
Soru 3

Çizgisel hız ile ilgili (V)
I. Çembersel hareket yapan cismin yörüngesine teğet doğrultudadır.
II. Skaler bir büyüklüktür.
III. Frekans ve periyoda bağlı değildir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 4

Uzunluğu 2 m olan bir ipin ucuna bağlı cisim sürtünmesiz yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yapıyor.
Cisim 60 s de 20 tur attığına göre cismin frekansı kaç s-1 dir?

 • 1/2
 • 1/3
 • 1/4
 • 1/6
Soru 5

Bir ipin ucuna bağlı ve düşey düzlemde çembersel hareket yapan bilye şekildeki K, noktasından (V) hızı ile harekete başlayarak L, M ve N noktalarından geçmektedir.
Buna göre bilye hangi noktadan geçerken ipteki gerilme kuvveti en büyük değeri alır?

 • K
 • L
 • M
 • N
REKLAM
Soru 6

Kütleleri eşit X ve Y araçları eğim açısı α olan şekildeki sürtünmesiz viraja aynı anda girmektedir.
X aracının yörünge yarıçapı 9r Y’ nin 36r’ dir.
X aracı en fazla v hızıyla savrulmadan virajı dönebildiğine göre Y aracı savrulmadan virajı en fazla kaç v hızı ile dönebilir?

 • 1
 • 2
 • 4
 • 6
Soru 7

Şekildeki düzgün çembersel hareket yapan bisiklet tekeri hem dönme hemde öteleme hareketi yapmaktadır.
Buna göre tekerlek üzerindeki K, L, M ve O noktalarından hangisi yalnızca öteleme hareketi yapar?

 • K
 • L
 • O
 • M
Soru 8

Aşağıdaki hareket türlerinden hangisi hem dönme hem de öteleme hareketine örnek verilebilir?

 • Hareket halindeki traktörün tekerlerinin hareketi
 • Çamaşır makinesindeki kazanın hareketi
 • Doğrusal yörüngede hareket eden uçağın hareketi
 • Yürüyen merdiven üzerindeki insanların hareketi
Soru 9

Yapay uydular; iletişim, hava olaylarının tespiti ve askeri amaçlı bir çok alanda kullanılmaktadır.
Buna göre Türkiye için;
I. İlk uydusu Türksat 1A 1994’te uzaya gönderilmiştir.
II. Türkiye’nin şu an Türksat 3A, 4A, 4B uyduları haberleşme alanında hizmet vermektedir.
III. Askeri alanda hizmet veren Göktürk 1, Göktürk 2 ve Rasat uyduları vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • Yalnız I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda denge konumuna eşit uzaklıktaki iki nokta arasında ve belirli zaman aralıklarında kendini tekrarlayan titreşim hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çembersel hareket
 • Düzgün doğrusal hareket
 • Basit harmonik hareket
 • Serbest düşme hareketi
Soru 11

Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda ipe bağlı X cismi K noktasından serbest bırakıldığında cisim KM arasında basit harmonik hareket yapıyor.
Buna göre hareketin denge konumu hangi noktadır? (KL = LM)

 • K
 • KL arası
 • L
 • LM arası
Soru 12

Basit harmonik hareket yapan 2m kütleli bir cismin konum denklemi x = 20 sin (πt) cm olduğuna göre hareketin genliği kaç cm dir?

 • 2
 • 10
 • 20
 • 40
Soru 13

Kütlesi 1 kg olan bir cisme sürtünmesiz yatay düzlemde basit harmonik hareket yaptırılıyor.
Cisim denge konumundan 1 m uzaklıkta iken cisme etki eden geri çağrıcı kuvvet 64 N olduğuna göre cismin açısal hızı kaç rad/s dir?
(F = mω2r)

 • 8
 • 16
 • 24
 • 32
REKLAM
Soru 14

Yay sabitleri 200 N/m ve 100 N/m olan şekildeki paralel bağlı yayların eşdeğer yay sabiti kaçtır?

 • 150
 • 300
 • 400
 • 600
Soru 15

Derinliği heryerde aynı olan dalga leğeninde durgun su yüzeyinde oluşturulan λ dalga boylu doğrusal dalgalar engel aralığı W olan engeller arasına gönderilmektedir.
Buna göre;
I. λ > W ise doğrusal su dalgalarında kırınım net olarak gerçekleşir.
II. λ < W ise doğrusal su dalgaları doğrusal olarak yollarına devam eder.
III. λ , W ise doğrusal su dalgaları hafif bükülerek kırınım olayı kısmen gerçekleşir. yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • Yalnız I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 16

Derinliği heryerde aynı olan bir dalga leğeninde dalga kaynağının ürettiği doğrusal su dalgaları şekildeki gibi engelden geçerek kırınıma uğramaktadır.
Buna göre şekildeki kırınım deseninin oluşmasında
I. Dalgaların frekansı
II. Dalga leğenindeki suyun derinliği
III. Dalga kaynağı ile engeller arası uzaklık
niceliklerinden hangilerinin etkisi vardır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 17

Işık dalgalarında girişim olayı Thomas Young tarafından Young deneyi ile açıklanmıştır.
Buna göre karanlık bir odada ve hava ortamında çift yarıkla yapılan girişim deneyinde;
I. Ekran üzerinde aydınlık, karanlık saçaklar oluşur.
II. Oluşan tüm saçakların genişliği aynıdır.
III. Saçak genişliği kullanılan ışığın dalga boyuna bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 18

Doppler olayı hem kaynağın hem de gözlemcinin hareketli olması durumunda da gözlemlenebilir.
Bu durumda
I. Kaynak ve gözlemci birbirinden uzaklaşırsa işitilen sesin frekansı kaynağın frekansından düşüktür.
II. Kaynak ve gözlemci birbirine yaklaşıyorsa işitilen sesin frekansı kaynağın frekansından büyüktür.
III. Kaynak ve gözlemcinin birbirinzeyaklaşıp, uzaklaşması işitilen sesin frekansını etkilemez.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalgalara ait bir özellik değildir?

 • Elektrik ve manyetik alanda saparlar.
 • Doğrusal yolla yayılır
 • Enine dalgadır
 • Enerji taşır
Soru 20

Gama ışınları ile ilgili;
I. Radyoaktif çekirdeklerin nükleer bozunmaları sırasında yayılır.
II. Tıpta, kanserli hücrelerin yok edilmesinde kullanılır.
III. Elektromanyetik dalga spektrumunun en küçük dalga boyuna sahip ışınlarıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DAABDBCADCCCABDBDBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?