Seçmeli Fizik 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Günümüzde atom için önerilmiş olan en geçerli modele göre;
I. Atomlar çok küçüktür.
II. Elektronlar çekirdeğin dışında fakat çekirdeğe bağlıdır.
III. Atomlar elektromanyetik ışıma yayınlayabilir veya yutabilirler.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

J. John Thomson adlı bilim insanı yaptığı bilimsel çalışmalarda atomun yapısını üzümlü keke benzetmiştir.
Buna göre;
I. Atom küre şeklindedir.
II. Atom pozitif yüklü madde ile tam doludur.
III. Elektronlar atomu nötr tutacak şekilde küre içinde hareketsiz ve gömülüdür.
IV. Atomun çekirdeği vardır.
İfadelerinden hangileri Thomson atom modeline ait görüşlerdir?

 • Yalnız II ve IV.
 • Yalnız I, II ve III.
 • Yalnız II, III ve IV.
 • I, II, III ve IV.
Soru 3

Şekilde bir atoma ait enerji düzeyleri verilmiştir.
Buna göre X, Y ve Z ışımalarının enerjilerinin EX, EY ve EZ arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?

 • EX > EY > EZ
 • EZ > EX > EY
 • EY > EZ > EX
 • EX > EZ > EY
Soru 4

Elektronun bulunduğu enerji seviyesinden daha üst enerji seviyesine dışarıdan bir etki ile yükseltilmesi olayına uyarılma denir.
Buna göre aşağıdaki dış etkilerden hangisi atomun elektronunu uyaramaz?

 • Atomu ısıtmak
 • Atomları birbirleriyle çarpıştırmak
 • Atomu soğutmak
 • Atomu foton ile bombardıman etmek
Soru 5

Şekilde hidrojen atomuna ait bazı enerji seviyeleri verilmiştir.
Hidrojen atomu 11,20 eV enerjili elektron ile uyarılmaktadır.
Buna göre elektron aşağıdaki hangi enerji değeri ile dışarı çıkabilir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
REKLAM
Soru 6

Alfa (α) bozunumu sonucunda atom çekirdeğinden (resim1) iyonu yayınlanır ve atomun kütle numarası 4, atom numrası 2 azalmış olur.
Buna göre (resim2) radyoaktif elementi bir alfa (α) ışıması ile bozunduğunda oluşan Y elementi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7

Nükleer Füzyon,
I. Atom numarası küçük olan iki elementin birleşerek daha ağır bir element oluşturmasıdır.
II. Güneş ve diğer yıldızların enerji kaynağı füzyon tepkimeleridir.
III. Füzyon, fisyona göre çok daha temiz bir enerji kaynağıdır.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 8

Dalga ya da parçacık şeklinde yayılan enerjiye radyasyon denir.
Buna göre günlük hayatta kullanılan teknolojik ürünlerin yaydığı radyasyondan korunmak için alınabilecek tedbirler ile ilgili;
I. Cep telefonuyla uzun süreli konuşulmamalı
II. Kullanılmayan elektrikli ev aletlerinin fişleri prizden çekilmeli ve kapalı olmalı
III. Yatak odalarında bilgisayar, cep telefonu, televizyon bulunmalı
IV. Bilgisayar, fotokopi makineleri ve televizyonun en az bir metre uzağında durulmalı
İfadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I, II ve IV.
 • Yalnız I, II ve III.
 • Yalnız II, III ve IV.
 • I, II, III ve IV.
Soru 9

Büyük patlama teorisine göre
I. Evrenin bir başlangıcı vardır.
II. Başlangıçta herşey saf enerji halindedir.
III. Evren genişlemez ve devamlı küçülmektedir.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

20. yüzyıl fiziğinde Einstein’in ışık hızının tüm referans sistemlerinde aynı olduğu şeklindeki varsayımından hareketle geliştirdiği kütleenerji eşdeğerliği bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir?
(E = Enerji, c = Işık hızı, m = Kütle)

 • E = mc2
 • E = m/c2
 • E = (1/2) . m . c2
 • E = c2 / m
Soru 11

Doğruluğu ve yanlışlığı kanıtlanabilen düşüncelere paradoks denir.
Buna göre fiziğin en ünlü paradokslarından biri olan ikizler paradoksundan nasıl bir sonuca ulaşılabilir?

 • Kütle görelidir.
 • Yörüngeler kuantumludur.
 • Zaman görelidir.
 • Işığın hızı boşlukta sabittir.
Soru 12

Özdeş K, M ve N çubukları şekilde verilen hızlarla hareket ettiriliyor.
(c = Işık hızı)
Buna göre çubukların, durgun bir gözlemci tarafından ölçülen boyları; LK, LM ve LN arasındaki ilişki nedir?

 • LK = LN = LM
 • LN > LK > LM
 • LK > LM > LN
 • LN > LM > LK
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi siyah cisim ışımasına örnek verilemez?

 • Güneşin yaptığı ışıma
 • Kor haline gelmiş kömür parçalarının yaptığı ışıma
 • Yüksek sıcaklığa kadar ısıtılan demirden yayılan ışıma
 • Radyoaktif bir çekirdeğin nükleer bozunması sırasında yaptığı ışıma
REKLAM
Soru 14

Bir ışık demetinde enerji taşıyan küçük enerji paketlerine foton denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi fotonlara ait bir özelliktir?

 • Kütleleri yoktur.
 • Her sistemde durgun halde bulunur.
 • Madde ile etkileşime girmez.
 • Elektriksel anlamda yüklüdür.
Soru 15

Bir metal yüzeyine düşürülen ışığın metalden elektron koparması olayı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • Yansıma
 • Girişim
 • Fotoelektrik olay
 • Erime
Soru 16

Eşik enerjisi 6 eV olan bir metalin yüzeyine 10 eV enerjili fotonlar düşürülüyor.
Buna göre koparılan elektronların maksimum kinetik enerjisi kaç eV olur?

 • 2
 • 4
 • 6
 • 16
Soru 17

Kütlesi m hızı v olan parçacığın momentumunun büyüklüğü P = m . v dir.
Buna göre parçacığın De Broglie dalga boyunu (λ) veren bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?

 • λ = mvh
Soru 18

Termal kameralar;
I. Tıp alanında
II. Askeri alanda
III. Savunma sistemlerinde
verilenlerin hangilerinde kullanılır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II ve III.
 • Yalnız I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yarı iletkenlerin özelliklerinden biridir?

 • İletkenlik bakımından iletken ve yalıtkanlar arasındadır.
 • Laboratuvar ortamında bileşik olarak elde edilemez.
 • Kristal yapıya sahip değildir.
 • Normal haldeyken iletkendir.
Soru 20

I. Kendini temizleme özelliğine sahip duvar boyaları
II. Kir tutmayan halı ve kumaşlar
III. Kendi kendini temizleyen bina dış cepheleri
örneklerinden hangileri nanomalzemelerin teknolojideki kullanım alanları içinde yer alır?

 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • Yalnız I ve III.
 • I, II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBBCACDABACCDACBADAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?