Seçmeli Girişimcilik 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ekonomi dışı ihtiyaçlara örnektir?

 • Giyinme ihtiyacı
 • Barınma ihtiyacı
 • Yemek yeme ihtiyacı
 • Daha çok sevilme ihtiyacı
Soru 2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Üretim kaynakları sınırlıdır.
 • İnsan ihtiyaçları sınırsızdır.
 • ihtiyaçlar insandan insana farklılık gösterir.
 • Dünyadaki kaynaklar tüm insanların bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar çoktur.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir?

 • Girişimci
 • Hizmet
 • Doğa
 • Emek
Soru 4

Bir istek, hangi durumda talebe dönüşür?

 • Devlet destekleri kaldırıldığında
 • Konut fiyatları yükseldiğinde
 • Satın alma gücüyle desteklendiğinde
 • Teknolojik gelişmeler sekteye uğradığında
Soru 5

Ekonomik anlamda arz aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 • Üreticilerin satmaya hazır oldukları mal miktarını
 • Üreticilerin almış oldukları toplam hammadde miktarını
 • Üreticilerin mal sattığı toplam müşteri sayısını
 • Pazar büyüklüğünü
REKLAM
Soru 6

Yeni, uygun, faydalı ve değerli fikirleri belirli bir sonuca ulaştıran, keşfe dayanan davranışlar yaratılmasıyla sonuçlanan zihinsel sürece ne ad verilir?

 • Yaratıcılık
 • Yenilik
 • Girişimcilik
 • Tacirlik
Soru 7

Girişimcilikte _________ üstlenilmeden başarı beklenmez.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

 • Para
 • Fayda
 • Risk
 • Şirket
Soru 8

İşletme içinde bir fikri risk alma ve yenilik yapma yoluyla kârlı, nihai bir ürüne dönüştürme sorumluluğunu üstlenen kişiye ne ad verilir?

 • Sunucu
 • Yönetici
 • İç girişimci
 • Müşteriler
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi girişimcileri kendi işini kurma kararına yönelten motivasyon kaynaklarından biri değildir?

 • İş fırsatlarını değerlendirme isteği
 • Başkalarından emir alma isteği
 • Kendi kendinin patronu olma isteği
 • Kendi geleceğini kendi karar ve çabalarıyla şekillendirme isteği
Soru 10

İnsan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin elde edilmesinde kullanılan kıt kaynaklara ne ad verilir?

 • Üretim faktörleri
 • Muhasebe faktörleri
 • Müşteri gereksinimleri
 • Tedarikçi ilişkileri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kendi işini kurmanın avantajları arasında yer almaz?

 • Yüksek kazanç elde etme imkânı vardır.
 • Liderlik yapma zorunluluğunu ortadan kaldırır.
 • Yaratıcılığı ön plana çıkarır.
 • Bağımsız çalışmayı sağlar.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş bir girişimcinin yerine getirmesi beklenen fonksiyonlardan biri değildir?

 • Yeni mal ve hizmet üretmek
 • Yeni üretim yöntemleri geliştirmek
 • Sadece var olan pazarlara odaklanmak
 • Endüstride yeni organizasyonlar kurmak
Soru 13

Bir kimsenin davranış ya da kararları sonucunda kaybetme ihtimaline maruz kalmasına ne denir?

 • Kayıp
 • Başarısızlık
 • Yenilik
 • Risk
REKLAM
Soru 14

Kendi işinin patronu olma isteği, hangi girişimci özelliği ile ilişkilidir?

 • Süreklilik
 • Enerjik olma
 • Öğrenme azmi
 • Bağımsızlık ihtiyacı
Soru 15

Başarılı bir girişimcinin prensipleri ve planlarında her zaman tolerans payı olması, hangi kişisel özelliği ile ilgilidir?

 • Hayalcilik
 • Esneklik
 • Riske katlanma
 • Hataları göz ardı etme
Soru 16

Girişimcinin insani ilişkilerde başarılı olması için dikkat etmesi gereken faktörlerden hangisi yanlış verilmiştir?

 • Adil, tarafsız ve dürüst olmalıdır.
 • Topluma yararlı mal ve hizmetler üretmelidir.
 • Sadece kendi fikir ve önerilerine odaklanmalıdır.
 • Başkalarına verdikleri sözleri tutmalıdır.
Soru 17

SWOT analizi; incelenen kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin _________ yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan _________ saptamakta kullanılan bir tekniktir.
Verilen metinde boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

 • güçlü ve zayıf – fırsat ve tehditleri
 • önemli ve önemsiz – acil ve normal ihtiyaçları
 • güçlü ve zayıf – müşteri ilişkilerini
 • önemli ve önemsiz – fırsat ve tehditleri
Soru 18

Bill Gates, Sakıp Sabancı, Louis Renault gibi önemli kişiler, ne için örnek gösterilebilir?

 • Başarısız yöneticiler
 • Başarılı girişimciler
 • Aynı şirketin ortakları
 • Başarılı uzay araçları üreticileri
Soru 19

Girişimcinin nakit akışını doğru yönetemeyerek başarısız olması hangi hatayla ilişkilidir?

 • Hatalı istihdam
 • Müşteri ilişkilerinin kuvvetli olması
 • Düzenli kontrollerin yapılması
 • Finansman ve yönetiminde amatörlük
Soru 20

İşletmeler için büyürken kontrolü kaybetmeye ne ad verilir?

 • Ölçüsüz büyüme
 • Planlı büyüme
 • Sürekli büyüme
 • Kayda değer büyüme
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DDBCAACCBABCDDBCABDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?