Seçmeli Girişimcilik 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Amaçları belirleme ve bu amaçları gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri araştırma, geliştirme, değerlendirme ve en uygununu seçme süreci ne olarak adlandırılır?

 • Planlama
 • Denetleme
 • Kapsama
 • Doğrulama
Soru 2

Yeni bir iş fikri bulabilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmamak gerekir?

 • Açık fikirli olmak.
 • Eski iş fikirlerini tamamen reddetmek.
 • Başarılı iş fikirlerinden yararlanmak.
 • Pazar boşluklarını mutlaka kontrol etmek.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yapılabilirlik etüdünün faydaları arasında değildir?

 • Optimum kaynak kullanımına olanak sağlamaktadır.
 • Özel sektöre verilen devlet destekli kredilerin etkin ve verimli kullanılmasına olanak sağlamaktadır.
 • Finansman kuruluşlarının verdiği kredilerin doğru ve etkin kullanılmasını sağlamaktadır.
 • İşletmeler için ciddi bir zaman kaybıdır.
Soru 4

Ürün araştırması, hammadde analizi ve kuruluş yeri seçimi gibi araştırmalar, fizibilite etüdünün hangi aşamasında yapılır?

 • Hukuki inceleme
 • Normal inceleme
 • Ekonomik inceleme
 • Çalışan incelemesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kuruluş yeri seçiminde göz önüne alınan temel etkenlerden değildir?

 • Pazara yakınlık
 • İşgücü niteliği
 • Altyapı durumu
 • Cari açık
REKLAM
Soru 6

Üretim akış şeması, fizibilite raporu içerisinde hangi bölümde yer alabilir?

 • Teknik değerlendirme
 • Varoluşsal değerlendirme
 • Psikolojik değerlendirme
 • Toplumsal değerlendirme
Soru 7

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • İşletmelerin kurallı ve planlı çalışması başarıyı artırır.
 • Yeni bir işletme, başarılı olmayı hedeflememelidir.
 • İş planı, girişimcilerin iş kurma sürecindeki hedeflerini bulmalarını sağlar.
 • Planlı bir işletmenin, iş planı olmayan işletmelere nazaran daha başarılı olacağı söylenebilir.
Soru 8

Tahmini ürün satış tablosu, iş planının hangi bölümünde yer alabilir?

 • İşin uygulama yeri
 • Beklenen sonuçlar
 • Mevcut durum
 • Doğrudan alımlar
Soru 9

İyi bir iş planı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Aynı plan tüm işletmeler için uygulanabilir.
 • Girişimcinin kafasındaki iş fikrinin belirginleşmesinde yardımcı olur.
 • Yatırım planlarının finansmanını kolaylaştırır.
 • Girişimcinin karşılaşabileceği potansiyel sorunların belirlenmesinde yardımcı olur.
Soru 10

Bir işletmenin belirli bir dönem sonunda elde ettiği toplam gelirleri ve giderleri arasındaki olumlu farka ne ad verilir?

 • İstihdam
 • Tedarik
 • Kâr
 • Tutarlılık
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin destekleyici fonksiyonları arasında yer almaz?

 • Muhasebe
 • Depolama
 • Halkla ilişkiler
 • Üretim
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi para, fon ya da sermaye kaynaklarının sağlanmasını ifade eder?

 • Aranjman
 • Kamuflaj
 • Arbitraj
 • Finansman
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi işleyiş şekilleri bakımından işletme türlerinden değildir?

 • Tarım
 • Sanayi
 • Kamu
 • İnşaat
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketleri arasında yer alır?

 • Anonim şirket
 • Kollektif şirket
 • Kooperatif şirket
 • Komandit şirket
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi özelleştirmenin belli başlı amaçları arasında yer almaz?

 • Serbest piyasa ekonomisine işlerlik kazandırmak
 • Servetin belli bir zümrenin eline geçmesini sağlamak
 • Sermaye piyasasını geliştirmek
 • İstihdam sorununa çözüm getirmek
Soru 16

Bankalar, sigorta işletmeleri, lokantalar ve oteller ne tür işletmelerdir?

 • Ticaret işletmeleri
 • Sınırsız işletmeler
 • Başarısız işletmeler
 • Hizmet üreten işletmeler
Soru 17

Bir dağıtım ve pazarlama sistemi olarak iki taraf arasında süreklilik gösteren ve ticari ilişkiye dayanan anlaşmalar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Franchising (Françayzing)
 • Otomasyon
 • Kalibrasyon
 • Kontrol
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin aşması gereken engeller arasında yer almaz?

 • Stres
 • Yalnızlık
 • Sermaye fazlalığı
 • Ekonomik istikrarsızlıklar
Soru 19

Ticari defter kayıt ve düzenine uyma sorumluluğu, girişimcilerin hangi tür sorumlulukları arasında yer alır?

 • Sosyal sorumluluk
 • Yasal sorumluluk
 • Bilişsel sorumluluk
 • Faydalı sorumluluk
Soru 20

Atatürk’ün ilkelerinden hangisi genel anlamı ile özel girişimin yetki ve gücü dışında kalan ekonomik kalkınmayı ve örgütlenmeyi gerçekleştirmek ile ilişkilidir?

 • Cumhuriyetçilik
 • Halkçılık
 • Devletçilik
 • Milliyetçilik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCDABBACDDCABDACBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?