Seçmeli İşletme 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Ticari bir işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kimseye ne ad verilir?

 • Çalışan
 • Yönetici
 • Tacir
 • Girişimci
Soru 2

Yönetici aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

 • Kendi işinde çalışanlara yönetici denir.
 • Mal ve hizmet üreten kişilere yönetici denir.
 • Kârı ve riski üstlenen, şirket kurma işlemlerini kendi başına yürüten ve şirkete sermaye koyan kişiye yönetici denir.
 • İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim faktörlerini bir araya getirerek mal ve hizmet üretimine yönelten kişiye yönetici denir.
Soru 3

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre en temel ihtiyaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kendini geliştirme ihtiyacı
 • Statü ve saygınlık ihtiyacı
 • Fizyolojik ihtiyaçlar
 • Ait olma ihtiyacı
Soru 4

İşletme kaynaklarının verimli kullanılması aşağıdakilerden hangisini sağlar?

 • Kârlılığı arttırır.
 • Verimliliği düşürür.
 • Doğal kaynakları çoğaltır.
 • Çalışanların yaş ortalamalarını düşürür.
Soru 5

İnsan ihtiyaçlarını gideren mal ve hizmetleri elde etmek amacıyla yapılan her türlü çaba ve faaliyete ne ad verilir?

 • Emek
 • Üretim
 • Tasarruf
 • Tüketim
SORU R
Soru 6

Her bir üretim faktörünün ekonomiden aldığı pay aşağıdakilerden hangisinde yanlış ilişkilendirilmiştir?

 • Emek - Ücret
 • Girişimci - Kira
 • Sermaye - Faiz
 • Doğa - Rant
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet arasındaki farklardan biridir?

 • Mal emek yoğun, hizmet sermaye yoğundur.
 • Mal pahalıdır, hizmet ucuzdur.
 • Mal stoklanamaz, hizmet stoklanır.
 • Mal somuttur, hizmet soyuttur.
Soru 8

Standardizasyonun ekonomiye faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Ruh sağlığını korur, stresi önler.
 • Üretimde kaliteyi teşvik eder.
 • Sanayiyi belirli hedeflere yöneltir.
 • Rekabeti geliştirir.
Soru 9

Uluslararası standardizasyon kuruluşlarından olan ISO’nun açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Avrupa’ya Uygunluk
 • Uluslararası Elektronik Komisyonu
 • Uluslararası Standardizasyon Örgütü
 • Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
Soru 10

Enflasyon, döviz kurları ve faiz oranlarına ilişkin verileri hangi bilim dalı sağlar?

 • Hukuk bilimi
 • Davranış bilimi
 • Uzay bilimi
 • Ekonomi bilimi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sanayi işletmelerinin özelliklerinden biri değildir?

 • Faaliyetler çoğunlukla fabrikalarda yoğunlaşır.
 • Üretim yapılırken çoğunlukla gelişmiş teknolojiler kullanılır.
 • Hammadde ve malzemeler üretim sürecine sokularak yeni bir mal elde edilir.
 • Üretim ile tüketim eş zamanlıdır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hizmet işletmesi türleri arasında yer almaz?

 • Sermaye yoğun işletmeler
 • Ulaştırma işletmeleri
 • Turizm işletmeleri
 • Sağlık işletmeleri
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş amaçlarından biri değildir?

 • Ülkede istihdamı arttırmak
 • Özel sektöre öncülük etmek
 • Ekonomik etkinliği ve kalkınmayı sağlamak
 • Özel sektörün gelişimini engellemek
SORU R
Soru 14

Birden çok kişinin bir iktisadi araca ulaşmak için aralarında anlaşarak para, mal, emek ve sermayelerini bir araya getirip kurdukları ticari işletmelere ne ad verilir?

 • Örgüt
 • Ortaklık
 • Tek kişi işletmesi
 • Kamu kuruluşu
Soru 15

Kollektif şirket ana sözleşmesinde hangisi yer almaz?

 • Şirketin unvanı
 • Sermaye bilgisi
 • Kurucuların soy ağacı
 • Şirketin merkezi ve şubeleri
Soru 16

Kooperatiflerin kendi değerlerini ortaya koyarken esas aldıkları kurallara ne ad verilir?

 • Kooperatifçilik kanunları
 • Kooperatifçilik ilkeleri
 • Kooperatifçilik kodları
 • Kooperatifçilik birliği
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için yapılan genel sınıflandırma türlerinden biri değildir?

 • Sermayelerine göre
 • Amaçlarına göre
 • Tedarikçilerine göre
 • Üretilen mal ve hizmet çeşidine göre
Soru 18

Bir işletmenin emlak vergisi ödemesi, işyeri açma ruhsatı ve hafta sonu çalışma ruhsatı alması hangi kuruma karşı sorumlulukları arasındadır?

 • Valilik
 • Belediye
 • Muhtarlık
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin temel fonksiyonlarından değildir?

 • Cari açığı azaltmak
 • Sosyal riskleri önlemek
 • Bireye ekonomik güvence sağlamak
 • Sosyal adaleti hayata geçirmek
Soru 20

Aynı mesleği icra eden tacir, esnaf ve sanatkârların kendi aralarında dayanışma sağlamak amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları kurumsal meslek kuruluşlarına ne ad verilir?

 • Meslek odaları
 • Meslek kooperatifleri
 • Meslek şirketleri
 • Meslek ortaklığı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDCABBDACDDADBCBCBAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?