Seçmeli İşletme 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Ticari bir işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kimseye ne ad verilir?

 • Çalışan
 • Yönetici
 • Tacir
 • Girişimci
Soru 2

Yönetici aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

 • Kendi işinde çalışanlara yönetici denir.
 • Mal ve hizmet üreten kişilere yönetici denir.
 • Kârı ve riski üstlenen, şirket kurma işlemlerini kendi başına yürüten ve şirkete sermaye koyan kişiye yönetici denir.
 • İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim faktörlerini bir araya getirerek mal ve hizmet üretimine yönelten kişiye yönetici denir.
Soru 3

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre en temel ihtiyaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kendini geliştirme ihtiyacı
 • Statü ve saygınlık ihtiyacı
 • Fizyolojik ihtiyaçlar
 • Ait olma ihtiyacı
Soru 4

İşletme kaynaklarının verimli kullanılması aşağıdakilerden hangisini sağlar?

 • Kârlılığı arttırır.
 • Verimliliği düşürür.
 • Doğal kaynakları çoğaltır.
 • Çalışanların yaş ortalamalarını düşürür.
Soru 5

İnsan ihtiyaçlarını gideren mal ve hizmetleri elde etmek amacıyla yapılan her türlü çaba ve faaliyete ne ad verilir?

 • Emek
 • Üretim
 • Tasarruf
 • Tüketim
REKLAM
Soru 6

Her bir üretim faktörünün ekonomiden aldığı pay aşağıdakilerden hangisinde yanlış ilişkilendirilmiştir?

 • Emek - Ücret
 • Girişimci - Kira
 • Sermaye - Faiz
 • Doğa - Rant
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet arasındaki farklardan biridir?

 • Mal emek yoğun, hizmet sermaye yoğundur.
 • Mal pahalıdır, hizmet ucuzdur.
 • Mal stoklanamaz, hizmet stoklanır.
 • Mal somuttur, hizmet soyuttur.
Soru 8

Standardizasyonun ekonomiye faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Ruh sağlığını korur, stresi önler.
 • Üretimde kaliteyi teşvik eder.
 • Sanayiyi belirli hedeflere yöneltir.
 • Rekabeti geliştirir.
Soru 9

Uluslararası standardizasyon kuruluşlarından olan ISO’nun açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Avrupa’ya Uygunluk
 • Uluslararası Elektronik Komisyonu
 • Uluslararası Standardizasyon Örgütü
 • Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
Soru 10

Enflasyon, döviz kurları ve faiz oranlarına ilişkin verileri hangi bilim dalı sağlar?

 • Hukuk bilimi
 • Davranış bilimi
 • Uzay bilimi
 • Ekonomi bilimi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sanayi işletmelerinin özelliklerinden biri değildir?

 • Faaliyetler çoğunlukla fabrikalarda yoğunlaşır.
 • Üretim yapılırken çoğunlukla gelişmiş teknolojiler kullanılır.
 • Hammadde ve malzemeler üretim sürecine sokularak yeni bir mal elde edilir.
 • Üretim ile tüketim eş zamanlıdır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hizmet işletmesi türleri arasında yer almaz?

 • Sermaye yoğun işletmeler
 • Ulaştırma işletmeleri
 • Turizm işletmeleri
 • Sağlık işletmeleri
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş amaçlarından biri değildir?

 • Ülkede istihdamı arttırmak
 • Özel sektöre öncülük etmek
 • Ekonomik etkinliği ve kalkınmayı sağlamak
 • Özel sektörün gelişimini engellemek
REKLAM
Soru 14

Birden çok kişinin bir iktisadi araca ulaşmak için aralarında anlaşarak para, mal, emek ve sermayelerini bir araya getirip kurdukları ticari işletmelere ne ad verilir?

 • Örgüt
 • Ortaklık
 • Tek kişi işletmesi
 • Kamu kuruluşu
Soru 15

Kollektif şirket ana sözleşmesinde hangisi yer almaz?

 • Şirketin unvanı
 • Sermaye bilgisi
 • Kurucuların soy ağacı
 • Şirketin merkezi ve şubeleri
Soru 16

Kooperatiflerin kendi değerlerini ortaya koyarken esas aldıkları kurallara ne ad verilir?

 • Kooperatifçilik kanunları
 • Kooperatifçilik ilkeleri
 • Kooperatifçilik kodları
 • Kooperatifçilik birliği
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için yapılan genel sınıflandırma türlerinden biri değildir?

 • Sermayelerine göre
 • Amaçlarına göre
 • Tedarikçilerine göre
 • Üretilen mal ve hizmet çeşidine göre
Soru 18

Bir işletmenin emlak vergisi ödemesi, işyeri açma ruhsatı ve hafta sonu çalışma ruhsatı alması hangi kuruma karşı sorumlulukları arasındadır?

 • Valilik
 • Belediye
 • Muhtarlık
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin temel fonksiyonlarından değildir?

 • Cari açığı azaltmak
 • Sosyal riskleri önlemek
 • Bireye ekonomik güvence sağlamak
 • Sosyal adaleti hayata geçirmek
Soru 20

Aynı mesleği icra eden tacir, esnaf ve sanatkârların kendi aralarında dayanışma sağlamak amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları kurumsal meslek kuruluşlarına ne ad verilir?

 • Meslek odaları
 • Meslek kooperatifleri
 • Meslek şirketleri
 • Meslek ortaklığı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDCABBDACDDADBCBCBAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?