Seçmeli Mantık 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Verilen öncüllerden yeni bir önermenin sonuç olarak oluşturulması çıkarım olarak tanımlanır.
Bu bilgiye göre;
Bir sporcu zeki ve çevik ise başarılı olur.
Sercan zeki ve çevik bir sporcudur.
O halde _________
akıl yürütmesindeki boşluğa gelecek çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sercan zeki ve çeviktir.
 • Sercan başarılı değildir.
 • Sercan sporcu değildir.
 • Sercan başarılı olur.
Soru 2

“↔” işareti “ancak ve ancak” ekinin sembolüdür.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi “r ↔ s” biçiminde sembolleştirilen bir önermedir?

 • Ahmet gelirse sevinirim.
 • Kübra ancak ve ancak çalışırsa sınıfı geçer.
 • Yağmur veya kar yağarsa evde kalırız.
 • Duygu ve düşüncelerini ifade eden biridir.
Soru 3

“ve” bağlacı ile kurulan önermeler tümel evetleme önermesi adını alır.
Buna göre;
I. Mustafa çalışkandır.
II. Mehmet çalışkandır.
III.Mehmet ve Mustafa çalışkandır.
önermelerinden hangileri tümel evetleme örneği değildir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 4

Bir bileşik önermede, önermenin tümünü etkileyen eklem ana eklem ise; “~” sembolü aşağıdakilerden hangisinin ana eklemi durumundadır?

 • p ↔ ~q
 • p ∧ ~q
 • ~p V q
 • ~(p → q)
Soru 5

Sembolik mantığa göre aşağıdakilerden hangisi basit bir önermedir?

 • r
 • r ∧ s
 • r ↔ s
 • r V s
REKLAM
Soru 6

“Gülşah çalışkan ise başarır.” önermesindeki “ise” ekleminin sembolik gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • V
 • ~
Soru 7

“Özgür davranırsan eyleminin sonucundan sorumlu olursun.” önermesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

 • Ön bileşen ve art bileşen olarak ikiye ayrılır.
 • “veya” bağlacıyla bağlanmıştır.
 • Koşul eklemiyle kurulmuştur.
 • Bileşik bir önermedir.
Soru 8

Tümel evetleme önermesinde bileşik önermenin doğruluğu, bu bileşik önermeyi oluşturan bütün bileşenlerin aynı anda doğru olmasına bağlıdır.
Buna göre; verilen tabloda rakamlarla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Y, Y
 • Y, D
 • D, Y
 • D, D
Soru 9

İki önermenin birbirine denk (eşdeğer) olması, her satırda aynı doğruluk değerini almalarıyla mümkündür.
Buna göre; verilen tabloda (~p"q) ile (pVq) önermelerinin denk olabilmesi için rakamlarla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • D, D, D, D
 • D, Y, D, Y
 • Y, Y, Y, Y
 • D, D, D, Y
Soru 10

Verilen doğruluk tablosuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir?

 • Tutarlı bir önermedir.
 • Geçerli bir önermedir.
 • Her satırda doğru değeri almıştır.
 • “ise” eklemi kurallarına göre çözümlenmiştir.
Soru 11

Niceleme mantığında önermelerin öznesi “a, b, c”, yüklemleri ise “F,G,H” sembolleriyle gösterilir.
Verilen bilgiden hareketle “Ayça öğretmendir.” önermesinin niceleme mantığına göre sembolleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

 • ~Fa
 • Fa → Ga
 • Fa
 • Fa V Gb
Soru 12

“∃x (x çift sayıdır.)” açık önermesine
“E: {1, 2, 3, 5}” evrenine göre özelleme yapıldığında aşağıdakilerden hangisinde doğru değeri alır?

 • 1 çift sayıdır.
 • 2 çift sayıdır.
 • 3 çift sayıdır.
 • 5 çift sayıdır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi E: {lale, sümbül, papatya, karanfil} evreninde doğrulanan bir önermedir?

 • 6∀(x madendir.)
 • 6∀(x hayvandır.)
 • 6∀(x çiçektir.)
 • 6∀(x sayıdır.)
REKLAM
Soru 14

Bir önermenin tüm yorumlamaları doğruysa bu önermeye totoloji denir.
Verilen bilgiye göre; resimdeki örneklerinden hangileri totoloji önermesidir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • I. ve III.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi varlık mantığına göre kurulmuş bir önermedir?

 • Everest dağı dünyanın en yüksek dağıdır.
 • Pamuğun yumuşak olması zorunludur.
 • Melisa’nın öğretmen olması mümkündür.
 • Alp dağları vardır.
Soru 16

Doğruluk tablosunda bir sembolik önermenin kaç yorumunun olduğu 2n formülüyle bulunur. Burada “n” önerme ya da bileşen sayısını gösterir.
Bu bilgiye göre iki önermenin birlikte kaç yorumu olur?

 • Dört
 • Sekiz
 • On iki
 • On altı
Soru 17

Bu akıl yürütmede sonuç, grubun tümüne değil de bir kısmına dayandırılarak yapılmaktadır.
Verilen ifadede sözü edilen akıl yürütme türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tam tümevarım
 • Eksik tümevarım
 • Tümdengelim
 • Analoji
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin “doğruluk değeri ve varlık kavramıyla” ilgili soruları arasında değildir?

 • Bir önermenin doğru olması ne anlama gelir?
 • Bilgi ile nesnesi arasında tam bir uyum olabilir mi?
 • Mantık ilkeleri her yer ve zaman için geçerli midir?
 • Bilgi doğrusuna uygun önermeler gerçekliğe ne kadar uygundur?
Soru 19

Mantığın ilke ve kurallarının her türlü bilgi etkinliğine uygulanmasıdır.
Tanımı verilen alan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uygulamalı mantık
 • Mantık felsefesi
 • Tartışma mantığı
 • Sembolik mantık
Soru 20

“Felsefe, mantığı inceleme konusu yaparken, yine aynı mantığın ilkelerini ve düşünme formlarını kullanmadan hiçbir şey yapamaz.”
Verilen ifadeden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Felsefe, düşünmek için mantık kurallarına ihtiyaç duyar.
 • Felsefe ve mantık birbirinden bağımsız iki alandır.
 • Felsefe, mantığı inceleme alanı haline getirmiştir.
 • Mantığın ilkeleri felsefi düşünceyi biçimlendirir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBADACBCDACBCBDABCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?