Seçmeli Matematik 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

α = 43° 32' ve β = 21° 44' dır.
Buna göre α - β aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • 22° 58'
 • 22° 48'
 • 21° 58'
 • 21° 48'
Soru 2

sin2040°, cos2090°, tan3010° değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • +, +, -
 • +, -, +
 • -, +, -
 • -, -, +
Soru 3

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1
 • √3/2
 • √2/2
 • 1/2
Soru 4

olduğuna göre y’nin bulunduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • -2cosecx
 • -2secx
 • 2secx
 • 2cosecx
REKLAM
Soru 6

olduğuna göre cosx kaçtır?

Soru 7

x = sin50°, y = tan46°, z = cos42° değerlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • z < x < y
 • z < y < x
 • x < z < y
 • x < y < z
Soru 8

arctan (-√3) arccos (-1/2) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

 • -2π/3
 • -π/3
 • 0
 • π/3
Soru 9

Şekildeki ABC üçgeninde m(ABC) = α ve |AB| = 5 cm, |BC| = 6 cm, |CA| = 7 cm’dir.
Buna göre cosα değeri kaçtır?

 • 1/5
 • 2/5
 • 3/5
 • 4/5
Soru 10

Şekilde A(a, b), B(c, d), C(-1, 0), D(1, 0) noktaları O merkezli çember üzerinde ve m(AOD) = a, m(BOC) = β’dır.
Buna göre sinα + cosβ değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • b + c
 • b - c
 • a + d
 • a - d
Soru 11

K(-1, 4) ve L(1, 2) noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?

 • 2
 • 2√2
 • 4
 • 4√2
Soru 12

A(2, 3) ve B(-6, 1) noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır?

 • -1
 • -1/4
 • 1/4
 • 1
Soru 13

Denklemleri 5x - my + 12 = 0 ve x - 2y + 11 = 0 olan doğrular birbirine dik olduğuna göre m kaçtır?

 • 5/2
 • 2/5
 • -2/5
 • -5/2
REKLAM
Soru 14

Analitik düzlemde A(1, 17), B(7, 5) ve |BC| = 2|AC|, C d [AB] olduğuna göre C noktasının koordinatları çarpımı kaçtır?

 • 39
 • 44
 • 50
 • 56
Soru 15

f(x) = 2x2 + 6x - 7 fonksiyonunun [3, 5] aralığındaki ortalama değişim hızı kaçtır?

 • 16
 • 18
 • 20
 • 22
Soru 16

Şekildeki doğrusal y = f(x) fonksiyonu bir bitkinin zamana bağlı olarak boyundaki değişimi göstermektedir.
Buna göre bu bitkinin dikildikten 15 yıl sonraki boyu kaç santimetredir?

 • 105
 • 115
 • 125
 • 135
Soru 17

f : R → R, f(x) = x2 - 8x + 11 fonksiyonunun tepe noktası aşağıdakilerden hangisidir?

 • K(-8, 9)
 • L(-4, -7)
 • M(4, -5)
 • N(8, 11)
Soru 18

f : R → R, f(x) = m2 + nx + k fonksiyonunun grafiği şekilde verilmiştir.
Buna göre (n + k) / m kaçtır?

 • -24
 • -3/2
 • 3/2
 • 24
Soru 19

y = x - 2 doğrusu y = x2 - 5x + m parabolüne teğet olduğuna göre m kaçtır?

 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
Soru 20

f(x) = x2 - 4x - 5 fonksiyonunun grafiğinin 4 birim sağa, 2 birim aşağı ötelenmesiyle elde edilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

 • y = x2 -12x + 25
 • y = x2 - 12x + 21
 • y = x2 + 4x + 1
 • y = x2 + 4x - 3
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCDABCADABBCDADBCDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?