Seçmeli Matematik 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • {(0, -2),(7, 5)}
 • {(-1, -3),(6, 4)}
 • {(-2, -4),(5, 3)}
 • {(-3, -5),(4, 2)}
Soru 2

Toplamı 6, kareleri farkı 48 olan iki sayının çarpımı kaçtır?

 • -7
 • -9
 • -12
 • -18
Soru 3

x2 - 15x + 36 < 0 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır?

 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Soru 4

20 - 5x ≥ x2 + 7x + 40 eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı kaçtır?

 • -10
 • -2
 • 2
 • 10
Soru 5

(x2 - 4x - 12)(36x - x3) > 0 eşitsizliği aşağıdaki aralıklardan hangisindeki tüm x değerleri için sağlanır?

 • (-5, 4)
 • (-4, -3)
 • (-3, -2)
 • (-2, -1)
REKLAM
Soru 6

f(x) = 2x2 - 3x + a - 5 fonksiyonu her x reel sayısı için pozitif değerler aldığına göre a’nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Soru 7

eşitsizliğini sağlayan pozitif x tam sayılarının toplamı kaçtır?

 • 8
 • 9
 • 11
 • 12
Soru 8

eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • (-∞, -8] ∪(4, ∞)
 • (-8, -4) ∪ [3, 4)
 • [-8, 4)
 • (-4, 3]
Soru 9

Şekilde A, C noktaları O merkezli çember üzerinde, B noktası [AC] üzerinde ve |AB| = 1 cm, |BC| = 7 cm, |OB| = 5 cm’dir.
Buna göre bu çemberin yarıçap uzunluğu kaç santimetredir?

 • 2√7
 • √30
 • 4√2
 • 2√10
Soru 10

Şekilde A, B, C, D noktaları çember üzerinde ve m(ABD) = 3x - 4°, m(ACD) = 56° dir.
Buna göre x kaç derecedir?

 • 20
 • 28
 • 32
 • 40
Soru 11

Şekildeki çemberde C, D, F noktaları teğet değme noktaları ve |CB| = 3 cm, |BA| = 8 cm, |AE| = 9 cm’dir.
Buna göre |BE| kaç santimetredir?

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Soru 12

Şekilde O noktası ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi ve [DE] // [AC], |AD| = 6 cm,
|EC| = 4 cm, |AC| = 15 cm’dir.
Buna göre |BD| kaç santimetredir?

 • 8
 • 10
 • 12
 • 14
Soru 13

Şekilde A, B, C noktaları O merkezli çember üzerinde, |OA| = 4 cm ve |ABC|= (5/3)π cm’dir.
Buna göre m(AOC) kaç derecedir?

 • 75
 • 80
 • 85
 • 90
REKLAM
Soru 14

Şekilde A, B, C noktaları O merkezli çember üzerinde ve m(ACB) = 30°, |AB| = 6 cm’dir.
Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?
(π yerine 3 alınız.)

 • 3( 2 - √3)
 • 9( 2 - √3)
 • 3( 2 + √3)
 • 9( 2 + √3)
Soru 15

Şekildeki ABCD dikdörtgeninde |DA| = 2 cm ve |DC| = 8 cm’dir.
Bu dikdörtgenin [AB] kenarı etrafında 360° döndürülmesiyle elde edilen cismin yüzey alanı kaç r santimetrekaredir?

 • 56
 • 48
 • 40
 • 32
Soru 16

Bir dik dairesel silindirin taban yarıçapının uzunluğu 3 cm ve hacmi 54π cm³ tür.
Buna göre bu silindirin yüksekliği kaç santimetredir?

 • 6
 • 8
 • 12
 • 14
Soru 17

Şekilde tepe noktası T olan dik dairesel koninin tabanının merkezi O noktası ve |OB| = 5 cm, |TO| = 12 cm’dir.
Buna göre bu koninin yanal yüzeyinin alanı kaç santimetrekaredir?
(π yerine 3 alınız.)

 • 150
 • 165
 • 180
 • 195
Soru 18

Yüzey alanı 256π cm² olan küre yüzeyinde bulunan ve birbirine en uzak olan iki nokta arasındaki uzaklık kaç santimetredir?

 • 8
 • 12
 • 16
 • 24
Soru 19

İki zar atıldığında üst yüze gelen sayıların toplamının 8 olduğu bilindiğine göre bu sayılardan birinin 3 olma olasılığı kaçtır?

 • 1/3
 • 2/5
 • 1/2
 • 2/3
Soru 20

E örnek uzayında A ve B olayları için
P(A) = 3/5,
P(B) = 3/4 ve
P(A∪B) = 9/10 olduğuna göre
P(A∩B) kaçtır?

 • 3/10
 • 7/20
 • 2/5
 • 9/20
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CAABDCBDCABCABCADCBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?