Seçmeli Matematik 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • 2-6
 • 2-4
 • 24
 • 26
Soru 2

55 .55x - 1 . 1/5 = 625 olduğuna göre x kaçtır?

 • 1/25
 • 1/5
 • 5
 • 25
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi üstel fonksiyondur?

 • f(x) = (x - 1)2
 • g(x) = (-2)x+1
 • h(x) = 1x-2
 • k(x) = 22-x
Soru 4

f(x) = -log6x fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • log264 = 6
 • log525 = 2
 • log81 = 1/4
 • log1001 = 1/2
REKLAM
Soru 6

log248 + log464 - log827 işleminin sonucu kaçtır?

 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
Soru 7

log5(2x + 48).logx5 = 2 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • {6}
 • {8}
 • {6, 8}
 • { }
Soru 8

Bir (an) dizisinde an+2 = an + 3n ve a4 = 9 olduğuna göre a10 kaçtır?

 • 63
 • 60
 • 57
 • 54
Soru 9

İlk terimi -7 ve ortak farkı 3 olan aritmetik dizinin 10. terimi kaçtır?

 • 16
 • 20
 • 24
 • 28
Soru 10

Bir (an) geometrik dizisinde a13 = 4 ve a17 = 16 olduğuna göre a15 kaçtır?

 • 12
 • 10
 • 8
 • 6
Soru 11

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • -1
 • 1
Soru 12

Şekildeki ABCD karesinde D, E, B noktaları doğrusal ve |DE| = 2√2 cm, |EB| = 6√2 cm’dir.
Buna göre tan(ECB) değeri kaçtır?

 • 2
 • 2√2
 • 3
 • 3√2
Soru 13

cosx = 1/7 olduğuna göre cos2x değeri kaçtır?

 • -47/49
 • -2/7
 • 2/7
 • 47/49
REKLAM
Soru 14

sin x2 = 1/2 denkleminin [0, 2π] aralığındaki köklerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 7π/6
 • 11π/6
Soru 15

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16

3sinx + mcosx ifadesinin alabileceği en küçük değer -3√5 olduğuna göre m aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • -3
 • -√5
 • 6
 • 6√5
Soru 17

3sinx x = -√3 cos x denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18

Analitik düzlemde A(a, b) noktası x ekseni boyunca pozitif yönde 3 birim, y ekseni boyunca negatif yönde 5 birim ötelenerek Al(-2, 1) noktası elde ediliyor.
Buna göre a.b kaçtır?

 • -45
 • -30
 • -25
 • -10
Soru 19

K(8, -3) noktasının L(-1, 6) noktasına göre simetriği M noktasıdır.
Buna göre M noktası aşağıdakilerden hangisidir?

 • M(17, 6)
 • M(8, -3)
 • M(-5, 9)
 • M(-10, 15)
Soru 20

Şekildeki OAB dik üçgeni orijin etrafında pozitif yönde 90° döndürüldüğünde oluşan üçgen aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCDBBABCBCADACABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?