Seçmeli Matematik 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

kaçtır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 2

biçiminde tanımlı f(x) fonksiyonu x = 1 noktasında sürekli olduğuna göre a kaçtır?

 • -4
 • -2
 • 2
 • 4
Soru 3

f(x + 3) = 2x2 - mx + 1 ve x - 5lim f(x) = 19 olduğuna göre m kaçtır?

 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
Soru 4

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5

f(x) = x2 + 2x - 5 ve g(x) = x3 + 1 olduğuna göre (fog)'(2) kaçtır?

 • 144
 • 162
 • 216
 • 240
REKLAM
Soru 6

f : R → R, f(x) = x3 + 6x2 + 9x - 15 fonksiyonu aşağıdaki aralıklardan hangisinde azalandır?

 • (-5, -3)
 • (-1, 7)
Soru 7

f(x) = -x2 + 16x + 1 fonksiyonunun extremum noktasının ordinatı kaçtır?

 • 192
 • 65
 • -64
 • -191
Soru 8

fonksiyonunun x = 1 apsisli noktasındaki teğetinin eğimi kaçtır?

 • 1
 • 1/2
 • -1/2
 • -1
Soru 9

f(x) = x2 - 3x + 5 fonksiyonunun grafiği üzerindeki bir noktanın koordinatları toplamı en az kaçtır?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 10

olduğuna göre f(0) kaçtır?

 • -7
 • -9
 • -11
 • -12
Soru 11

integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

 • f(x) / x
 • x / f(x)
 • -x / f(x)
 • -f(x) / x
Soru 12

olduğuna göre m aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
Soru 13

kaçtır?

 • -5/3
 • -1/3
 • 1/3
 • 5/3
REKLAM
Soru 14

integralinin değeri kaçtır?

 • 10
 • 12
 • 14
 • 16
Soru 15

integralinin değeri kaçtır?

 • 33
 • 26
 • 19
 • 14
Soru 16

f(x) = x2 - 4 fonksiyonunun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanı kaç birimkaredir?

 • 9
 • 32/3
 • 11
 • 38/3
Soru 17

integralinin değeri kaçtır?

 • 1
 • 8
 • 12
 • 15
Soru 18

Standart denklemi
(x + 2)2 + (y - 3)2 = 49 olan çemberin merkezi M(a, b) ve yarıçapı r’dir.
Buna göre r / (a+b) kaçtır?

 • -49
 • -7
 • 7
 • 49
Soru 19

Genel denklemi
x2 + y2 - 6x + 16y - 1 = 0
olan çemberin merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

 • (-3, 8)
 • (3, -8)
 • (-6, 16)
 • (6, -16)
Soru 20

x + y - 8 = 0 doğrusu
x2 + y2 - 4x - 8y + n = 0
çemberine teğet olduğuna göre n kaçtır?

 • 24
 • 22
 • 20
 • 18
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABDDCBCBADBCADBACBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?