Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Hz. Peygamber’in hayatını öğrenmenin önemine işaret edilmektedir?

 • “Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”
  (Ahzâb suresi, 21. ayet)
 • “Ey bürünüp sarınan Peygamber! Kalk ve insanları uyar. Rabbini yücelt. Elbiselerini temiz tut. Kötü şeyleri terke devam et.”
  (Müddessir suresi, 1-5. ayetler)
 • “Sen onlara sırf Allah’ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi…”
  (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
 • “Ey Muhammed! Sen, sana buyurulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış etme!”
  ( Hicr suresi, 94. ayet)
Soru 2

Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberlik dönemindeki faaliyetlerini temel kaynaklardan doğru tespit etmek, tanıtmak ve en iyi şekilde anlaşılmasını sağlamaktır.
Bu cümlede amacından bahsedilen ilim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hadis
 • Tefsir
 • Siyer
 • Kelam
Soru 3

Hz. Aişe, Hz. Peygamber’in ahlakı hakkında soru soran birine “O’nun ahlakı Kur’an’dır.” cevabını vermiştir.
Bu metinde Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Peygamberlerin sonuncusudur.
 • Ahlâkının kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir.
 • Tüm insanlığa gönderilen bir peygamberdir.
 • Kendisine iman etmek inanç esaslarındandır.
Soru 4

İslamiyet’in doğduğu dönemde İran’daki Sâsânî devletinin resmi dini aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yahudilik
 • Hristiyanlık
 • Paganizm
 • Zerdüştlük
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’ndaki inanç gruplarından biridir?

 • Sabiilik
 • Budizm
 • Hinduizm
 • Bahailik
REKLAM
Soru 6

İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’ndaki siyasi hayat için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kan davaları görülmekteydi.
 • Güçlü bir siyasi birliktelik bulunmaktaydı.
 • Kabile anlayışı hayatın merkezini oluşturmaktaydı.
 • Savaşlar sebebiyle güvensiz bir ortam bulunmaktaydı.
Soru 7

Bir tartışma sırasında sahabelerden Ebu Zer, Bilal-i Habeşi’ye “kara kadının oğlu” der. Hz. Peygamber ise “Onu annesinin renginden dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sen, kendisinde hâlâ cahiliye ahlakı kalmış bir kimsesin.” diyerek onu uyarır.
Burada Hz. Peygamber’in işaret ettiği cahiliye ahlakı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kadınlara değer verilmemesi
 • Putlara saygı gösterilmesi
 • Asabiye anlayışı
 • Kan davası
Soru 8

“Eşhuru’l- hurum” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 • Kâbe ve çevresinin kutsal sayılmasını
 • Kâbe’nin duvarına asılan şiirleri
 • Toplumun sınıflara ayrılmasını
 • Savaşmanın yasak olduğu ayları
Soru 9

Karanlığın ortasında,
Parlayan bir güneş gibi,
İmanın doğduğu şehir

Bu dizelerde ifade edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mekke
 • Medine
 • Kudüs
 • Taif
Soru 10

Aşağıdaki olaylardan hangisi Hz. Peygamber’in doğduğu yıl gerçekleşmiştir?

 • Daru’n- Nedve’nin kurulması
 • Ebrehe’nin Kâbe’ye saldırması
 • Mekke’nin idaresinin Kureyş’e geçmesi
 • Cürhümlülerin Mekke dışına çıkarılması
Soru 11

Mekke, Hz. Peygamber’in _________ şehirdir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun değildir?

 • doğduğu
 • büyüdüğü
 • ilk vahiy aldığı
 • vefat ettiği
Soru 12

Hz. Peygamber’in Taif ziyaretinde yanında bulunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Ali
 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Zeyd
 • Hz. Hatice
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in amcalarından biri değildir?

 • Abbas
 • Abdulmuttalib
 • Ebu Leheb
 • Zübeyr
REKLAM
Soru 14

• İster Mekke içinden ister dışından olsun, haksızlığa uğramış kimse yalnız bırakılmayacaktır.
• Mekke’de zulme asla fırsat verilmeyecek ve zalime asla müsamaha gösterilmeyecektir.
• Hakkını alıncaya kadar haksızlığa uğrayanla beraber hareket edilecektir.
Bu kararlar aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

 • Hılfü’l- Fudûl
 • Akabe Biatları
 • Medine Sözleşmesi
 • Hudeybiye Antlaşması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in çocuklarından biridir?

 • Ali
 • Ayşe
 • Abdullah
 • Şeyma
Soru 16

Kâbe hakemliği aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

 • Zemzem dağıtımının üstlenilmesi
 • Hac için gelenlerin misafir edilmesi
 • Kâbe’nin anahtarının muhafaza edilmesi
 • Hacerü’l- Esved’in yerine yerleştirilmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlam taşımaktadır?

 • Peygamberlik
 • Nübüvvet
 • Velayet
 • Risalet
Soru 18

Peygamberlerin “günah işlememek, günahtan korunmuş olmak” anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sıdk
 • İsmet
 • Fetanet
 • Tebliğ
Soru 19

Hz. Peygamber, ilk vahiy geldikten sonra yaşadıklarını eşi Hz. Hatice’ye anlatmış ve o da şöyle demiştir: “Sana müjdeler olsun! Allah’a yemin ederim ki O hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabayı gözetirsin, sözü doğru söylersin, muhtaç olanların bakımını üstlenirsin, aç ve açıkta olanı koruyup kollarsın, misafire ikram edersin ve zorda kalanlara yardım edersin.”
Bu metinden çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Peygamber, İslamiyet öncesinde de güzel ahlak sahibidir.
 • Hz. Hatice, Hz. Peygamber’in en büyük destekçisi olmuştur.
 • Hz. Peygamber ailesiyle istişare etmeye önem vermiştir.
 • Hz. Peygamber misafirlerine ikramda bulunmuştur.
Soru 20

Allah’ın ayetleri, yarattığı tüm varlıklar ve olaylar üzerine kafa yorup düşünmek; Allah ile kâinat arasındaki ilişkiyi kavramak için gayret etmek; bunlardan ibret almaktır.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tevekkül
 • İstişare
 • İnziva
 • Tefekkür
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDABCDABDCBACDCBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?