Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Hz Muhammed’e (sav) ilk vahiy geldiğinde eşi Hatice O’na “Korkma, Allah’a yemin ederim ki, O hiçbir zaman seni utandırmaz çünkü sen akraba hakkına riayet edersin, doğru konuşursun; âciz olanların işini yüklenirsin. Fakiri doyurur, misafiri ağırlar, halka yardım edersin.”
Bu metinde Hz. Peygamber’in vahiyden önce de sahip olduğu özelliklerin hangisine değinilmemiştir?

 • Hakkı gözettiğine
 • İstişareye önem verdiğine
 • Dürüst ve güvenilir olduğuna
 • Cömert ve misafirperver olduğuna
Soru 2

“Sen onlara sırf Allah’ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi…”
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Bu ayet dinin tebliğ edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

 • Cesur olmanın
 • Adaletli olmanın
 • Nazik olmanın
 • Kararlı olmanın
Soru 3

Hz. Peygamber İslam’a daveti ilk olarak, eşi Hz. Hatice’ye sonra amcası Ebu Talip’in oğlu Hz. Ali’ye ardından yıllarca kendisine hizmet eden azatlı kölesi Zeyd b. Harise’ye teklif etti. Sonrasında yakın arkadaşlarına ve Mekke halkına nihayet ulaşabildiği tüm insanlara tebliğde bulundu.
Hz. Peygamber’i bu şekilde bir sıralamayla tebliğe başlamasına yönlendiren ayet aşağıdakilerden hangisidir?

 • “Biz seni gerçeğin müjdecisi ve uyarıcısı korkutucusu olarak gönderdik…”
  ( Bakara suresi 119. ayet)
 • “Ey örtünüp bürünen. Kalk da uyar. Rabbini yücelt. Nefsini arındır.”
  ( Müddessir suresi 1-4.ayetler)
 • “Sen, sana buyurulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış etme!”
  ( Hicr suresi, 94. ayet)
 • “Önce en yakın akrabalarını uyar.”
  (Şuarâ suresi, 214. ayet)
Soru 4

Hz. Muhammed’e (sav) inananların çoğunluğu Mekke’nin ileri gelenlerinden olmayıp fakir kimselerdi. Müşrikler, bu Müslümanlar ile “İçimizde Allah’ın lütfuna nâil olanlar bunlar mı?” diyerek alay ediyorlardı.
Aşağıdaki hadislerden hangisi müşriklerin bu tutumuna cevap niteliğindedir?

 • Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.
 • İman etmedikçe cennete giremezsiniz birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.
 • İnsanları doğru yola çağıran kimseye, kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir.
 • Sizden biriniz bir iş yaptığı zaman onu en güzel şekilde yapsın.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Habeşistan’a göç etme nedenlerinden biri değildir?

 • Hz. Peygamber’in teşvik etmesi
 • Habeş halkının putperest olmaması
 • Topraklarının tarım ve ticarete uygun olması
 • Necâşî Ashame’nin adaletli bir yönetici olması
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki sahabelerden hangisi Habeşistan’a hicret eden kafilenin başkanı ve sözcüsüdür?

 • Hz. Ebu Huzeyfe
 • Hz. Osman b. Affan
 • Hz. Zübeyr b. Avvam
 • Hz. Cafer b. Ebu Tâlib
Soru 7

• İslam’ı kabul etmeleri ile Müslümanlar daha da bir güç kazanmıştır.
• İkisi de Mekke’de cesaret ve kahramanlıklarıyla nam salmışlardır.
• Onların Müslüman olmasıyla müşriklerin baskısı nispeten azalmıştır.
Hakkında bilgi verilen sahabeler aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Hamza - Hz. Ömer
 • Hz. Ebu Bekir - Hz. Osman
 • Hz. Zeyd - Hz. Ammar b.Yasir
 • Hz. Halid b. Velid - Hz. Huzeyfe
Soru 8

Hz. Peygamber’in “Hiç kimse inanmadığı zaman bana inanan o idi. Herkes müşrik iken o Müslümanlığı kabul etti. Benim hiçbir yardımcım yok iken o bana yardım etti.” sözüyle yâd ettiği yakını aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Hatice
 • Hz. Ali
 • Hz. Ayşe
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’i Taif yolculuğuna çıkaran sebeplerden biri değildir?

 • Taiflilerin Hz. Peygamber’i davet etmesi
 • Kureyş’e karşı güç kazanabilme umudu
 • Mekke’de baskı ve zulümlerin artması
 • İslam’ı tebliğ edebileceği yer arayışı
Soru 10

Hz. Peygamber Birinci Akabe Biatı’ndan sonra Medinelilere İslam’ı anlatmak için aşağıdaki sahabelerden hangisini göndermiştir?

 • Hz. Zeyd b. Sabit
 • Hz. Ubey b. Kaab
 • Hz. Ammar b. Yasir
 • Hz. Mus’ab b. Umeyr
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav) hicret yolculuğunda uğradığı yerlerden biri değildir?

 • Sevr Dağı
 • Kûba Köyü
 • Hira Mağarası
 • Ranuna Vadisi
Soru 12

Hz. Peygamber, Medine’ye hicretinden kısa bir zaman sonra sosyal, siyasal ve askerî açıdan İslam toplumunun temelini oluşturacak olan bazı çalışmalar yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 • Müslümanların kardeş ilan edilmesi
 • Hz. Ayşe ile evlenmesi
 • Nüfus sayımı yapılması
 • Mescid-i Nebi’nin inşası
Soru 13

• Gölgelik anlamına gelir.
• Yoksul, yetim ve kimsesizler kalırdı.
• Eğitim ve öğretim faaliyetleri yapılırdı.
Hakkında bilgi verilen yeri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Muahat
 • Akabe
 • Hikme
 • Suffe
REKLAM
Soru 14

Ezan belirlenmeden önce namaza davet aşağıdakilerden hangisi ile yapılmıştır?

 • Çan sesi ile duyurarak
 • “Allah’u Ekber” diyerek
 • “Es Salah” diye seslenerek
 • Yüksek bir yerde ateş yakarak
Soru 15

Ezanın sözleri ve ortaya çıkışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Diğer ilahi dinlerden örnek alınmıştır.
 • Abdullah b. Zeyd rüyasında görmüştür.
 • Hz. Peygamber’e vahiy yolu ile bildirilmiştir.
 • İlk defa Ümmü Mektum tarafından okunmuştur.
Soru 16

Medine’de imzalanan Vatandaşlık Sözleşmesi’ni ilk bozan Yahudi grup aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hayberliler
 • Nadiroğulları
 • Kaynukaoğulları
 • Kureyzaoğulları
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in Medine’de alternatif bir pazar kurdurmasının sebepleri arasında yer almaz?

 • Ürünlerin Medine dışına çıkmasını engellemek
 • İslam’daki ticaret adap ve kurallarını yerleştirmek
 • Stokçuluğun ve karaborsanın önüne geçmek
 • Yahudilerin ekonomideki tekelini kırmak
Soru 18

Hz. Peygamber Uhut Savaşı öncesinde “Kuşların cesetlerimizi didikleyip parçalamaya başladığını görseniz bile görev yerlerinizi terk etmeyin.” sözünü aşağıdakilerden hangisine söylemiştir?

 • Ayneyn tepesindeki okçulara
 • Binek üzerinde savaşacaklara
 • Savaşa yaya olarak katılanlara
 • Geri hizmette yardım edeceklere
Soru 19

“Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın; hani size ordular saldırmıştı da, biz onlara karşı bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi.”
(Ahzâb suresi, 9. ayet.)
Bu ayette işaret edilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bedir
 • Uhut
 • Hayber
 • Hendek
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi münafıklığı ile bilinir?

 • Ebu Leheb
 • Ubey b. Selül
 • Süheyl b. Amr
 • Abdullah b. Selam
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDACDABADCBDCBCAADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?