Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazını da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.”
( Ankebût suresi, 45. ayet)
Bu ayette namazın aşağıdaki faydalarından hangisinden bahsedilmektedir?

 • Günlük hayatı planlaması
 • Fizyolojik faydalarının olması
 • Beden temizliğine vesile olması
 • İnsanı güzel davranışlara yönlendirmesi
Soru 2

Sizden biriniz mescide girdiğinde oturmadan önce iki rekât namaz kılsın.
Bu hadis ile aşağıdaki namazlardan hangisi tavsiye edilmektedir?

 • Tahiyyetü’l-mescid
 • Zuhr’i-ahir
 • Teheccüt
 • Küsuf
Soru 3

“Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı hâlde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın…”
(Bakara suresi, 264. ayet)
Bu ayette sadaka ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

 • Nelerden verileceği
 • Ne kadar verileceği
 • Nasıl verileceği
 • Kimlere verileceği
Soru 4

Sahabelerden bazıları Hz. Peygamber’den bir şeyler istediler. O da verdi. Sonra yine istediler. O, elindekiler bitinceye kadar verdi. Verebileceği şeyler tükenince onlara şöyle hitap etti: “Yanımda bir şey olsaydı, sizden esirgemez verirdim.”
Bu parçadan Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

 • Malının çok olduğuna
 • Cömert bir insan olduğuna
 • Günahsız bir insan olduğuna
 • Zengin bir ailede dünyaya geldiğine
Soru 5

Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için ihtiyaç sahiplerine gönüllü olarak yapılan her türlü yardıma ne ad verilir?

 • Mehir
 • Karz-ı hasen
 • Nafaka
 • İnfâk
REKLAM
Soru 6

İbadete açık olan bir mescitte, kişinin Allah’ın rızasını kazanmak için ramazanın son on gününde ibadet niyetiyle kalmasına denir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İtikâf
 • İnziva
 • Tefekkür
 • Mukabele
Soru 7

Mideyle beraber göz, kulak, dil gibi duyu organları ile bütün kalbi duyguları kontrol altında tutmayı da gerektiren bir ibadettir. Kur’an-ı Kerim’de insanın ahlaki gelişimini ve nefis terbiyesini sağlayan bir ibadet olduğu vurgulanmaktadır.
Hakkında bilgi verilen bu ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hacca gitmek
 • Oruç tutmak
 • Zekât vermek
 • Kurban kesmek
Soru 8

Mekke şehrindeki Kâbe’yi ve civarındaki mukaddes yerleri belirli bir vakit içinde, usulüne uygun olarak ziyaret etmeye ve yapılması gereken kuralları yerine getirmeye _________ denir.
Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • umre
 • udhiye
 • hac
 • itikâf
Soru 9

Hz. Ömer, hakkında açık hüküm olmayan meselelerde görüşlerini Hz. Peygamber ile paylaşırdı. İsabetli görüşleri dolayısıyla Resul-i Ekrem kendisiyle birçok konuda istişare ederdi. Bazı görüşleri de nazil olan ayetlerle teyit edilmiştir. Bunlara Muvafakat-ı Ömer denir.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 • Ramazan orucunun farz kılınması
 • Kâbe’deki Makam-ı İbrahim’in namazgâh kabul edilmesi
 • Hz. Peygamber’in evine gelen kimselerle hanımlarının perde arkasından konuşması
 • Münafıkların reisi Abdullah b. Übey b. Selûl’ün cenaze namazının kılınmaması
Soru 10

Allah yolunda can, mal, din ve ilim gibi her türlü vasıtayla gayret göstermektir.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sabır
 • Hicret
 • Cihat
 • Tevekkül
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer’in cesareti ile ilgili bir örnek değildir?

 • Müslümanların toplu halde Kâbe’ye gidip namaz kılmalarını teklif etmesi
 • Halifeliği döneminde hicreti, takvim başlangıcı olarak kabul etmesi
 • Müşriklere karşı yapılan savaşlarda kahramanca mücadele etmesi
 • Hicret yolculuğuna çıkarken müşriklere meydan okuması
Soru 12

Hz. Ebu Bekir yaşlı babasını Peygamberimizin yanına getirdi. Resulullah müteessir oldu ve “İhtiyara, zahmet vermeseydin de onu evinde ziyaret etseydik olmaz mıydı?” buyurdu.
Bu örnekten Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılamaz?

 • Nezaket sahibi olduğuna
 • İnsanlara değer verdiğine
 • Tevazu sahibi olduğuna
 • Cesaretli bir insan olduğuna
Soru 13

Bedir Savaşı’nda Hz. Peygamber’in amcası Abbas esir edilmişti. Esirler fidye parası vermeleri karşılığında serbest bırakılıyordu. Bazı sahabeler, Hz. Peygamber’e akrabalığından dolayı “Ey Allah’ın Resulü izin verin de amcanızın fidyesini bağışlayalım” dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Hayır, bir dirhem dahi bağışlamayın.” buyurdu.
Hz. Peygamber’in bu tutumu aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnektir?

 • Adaletine
 • Merhametine
 • Hoşgörüsüne
 • Affediciliğine
REKLAM
Soru 14

I. Erkek olması
II. Güvenilir olması
III. Yaşça büyük olması
IV. Liyakat sahibi olması
Numaralanmış ifadelerden hangileri istişare yapılacak insanda bulunması gereken özelliklerdendir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in ticareti güçlendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?

 • Ölçü ve tartıda hile yapılmasının yasaklaması
 • Çarşı ve pazarı denetleyen görevliler tayin etmesi
 • Malın pahalanması amacıyla stoklanmasını yasaklaması
 • Müşriklerle on yıl sürecek olan bir barış anlaşması imzalaması
Soru 16

Hz. Peygamber bir gün pazara çıkmıştı. Buğday satan bir tüccarla karşılaştı. Elini buğday yığınının içine daldırınca parmakları ıslandı. Bunun üzerine satıcıya: ‘Bu ıslaklık da nedir?’ diye sordu. Tüccar: “Ey Allah’ın Resulü! Yağmur ıslattı.” dedi. Hz. Peygamber: ‘İnsanların görüp aldanmaması için o ıslak kısmı ekinin üzerine çıkarsaydın ya!’ dedikten sonra şöyle buyurdu: “Bizi aldatan bizden değildir.”
Hz. Peygamber bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

 • Fedakârlığın
 • Dürüstlüğün
 • Çalışmanın
 • Vefanın
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ahde vefa anlayışı ile bağdaşmaz?

 • Kişinin sözü ile davranışı uyumlu olmalıdır.
 • Allah’a veya insanlara verilmiş sözler sorumluluk gerektirir.
 • Haram işlemeye götürse bile verilen söz yerine getirilmelidir.
 • Doğruluk ve dürüstlük toplumun emniyet ve güveninin teminatıdır.
Soru 18

Hudeybiye Sözleşmesi imzalandıktan hemen sonra Mekke’de hapsedildiği zindandan kaçan Ebu Cendel Müslümanlara sığınmıştı. Müşrikler onun geri verilmesini istediler. Ebu Cendel ise kendisini müşriklere teslim etmemeleri için âdeta yalvarıyordu. Hz. Peygamber ve sahabeler bu duruma üzülmelerine rağmen Ebu Cendel’i sözleşmenin şartları gereği müşriklere iade etmek zorunda kaldılar.
Bu metinde Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

 • Savaşlarda farklı taktikler uyguladığı
 • Yardımsever bir insan olduğu
 • İstişareye önem verdiği
 • Anlaşmalara sadık kaldığı
Soru 19

• Hz. Peygamber’in damadıdır.
• İslamiyet’i ilk kabul edenlerdendir.
• Savaş meydanlarında yiğitliği ile nam salmıştır.
Hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Osman
 • Hz. Ali
 • Hz. Ömer
 • Hz. Zeyd
Soru 20

“...Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.”
(Nahl suresi, 43. ayet)
Bu ayet ile tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstişare etmek
 • Adaletli olmak
 • Emeğe saygı göstermek
 • Her konuda bilgili olmak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBDABCACBDACDBCDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?