Seçmeli Psikoloji 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Organizmanın davranışlarını ve bu davranışların altında yatan zihinsel süreçleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Matematik
 • Tarih
 • Psikoloji
 • Mantık
Soru 2

I. Konuşmak
II. Hayal kurmak
III. Koşmak
Yukarıdakilerden hangileri dıştan doğrudan gözlenebilen davranışlardır?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 3

Psikoloji algı, bellek, düşünce, duygu gibi duyuşsal ve bilişsel süreçleri incelemekle insan zihninin nasıl işlediğini anlamaya çalışır.
Verilen ifadede sözü edilen süreç psikolojinin aşağıdaki kavramlarından hangisine karşılık gelir?

 • Davranış
 • Organizma
 • Pozitif bilim
 • Zihinsel süreç
Soru 4

Beynin yapı ve işleyişi ile davranış arasında ilişki olduğunu savunan biyolojik yaklaşıma göre, her davranışın temelinde son derece karmaşık sinirsel oluşumlar yer alır. Bu oluşumlar kaslara geçer ve gözlenebilen davranışlar hâlinde dışarıya yansır.
Parçadan hareketle biyolojik yaklaşımın davranışları anlamak için kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Deney ve gözlem
 • Empati
 • Sezgi
 • Rüya analizi
Soru 5

“Yapılan çalışmalardan, başka bilim insanlarınca farklı zamanlarda aynı biçim ve koşullarda yinelendiğinde, mümkün olduğu kadar birbirine yakın sonuç ve gözlemler elde edilmesi” psikolojinin aşağıdaki ölçütlerinden hangisini ifade eder?

 • Gözlenebilirlik
 • Ölçülebilirlik
 • Tekrarlanabilirlik
 • İletilebilirlik
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin amacı olamaz?

 • İnsan davranışlarını tanımlamak
 • İnsan davranışlarını anlamak ve açıklamak
 • İnsan davranışlarını önceden kestirebilmek
 • Toplumsal sorunları toplum yapısını inceleyerek bulmak
Soru 7

İncelenen olayların kendi doğal ortamında, müdahalede bulunulmadan ve gözlem yapılan kişilerin haberi olmaksızın gözlemlenmesi doğal gözlem olarak tanımlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal gözlem örneğidir?

 • Gruba uyum veya uyumsuzluk davranışlarının belirlenmesi amacıyla anaokulunun bahçesinde oyun oynayan çocukların gözlenmesi
 • Bir kişinin durumunu değerlendirerek araştırmacıya bilgi vermesi
 • Bir sınıftaki öğrencilerin ilgilerini ölçmek için test uygulanması
 • Araştırmacının bir konuyla ilgili denekle doğrudan görüşmesi
Soru 8

• Birden fazla insanın davranışlarını karşılaştırmak amacıyla uygulanan sistematik ölçme tekniğidir.
• Dikkat ve bellek gibi zihinsel süreçler, zekâ gibi yetenekler, kişilik özellikleri bu tür ölçme araçları ile ölçülür.
Özellikleri verilen psikoloji yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Görüşme
 • Test
 • Anket
 • Olay incelemesi
Soru 9

Zararlı madde kullanımının azaltılmasından, düzenli sağlık kontrollerinin artırılması ve kanser, kalp krizi gibi sağlık riskleri ile mücadeleye kadar toplum sağlığı ile ilgili çeşitli konularla ilgilenen psikoloji alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sağlık
 • Eğitim
 • Endüstri
 • Din
Soru 10

Düzenli yapılan tekrarın(Dyt) öğrenme (Ö) üzerindeki etkisi yukarıdaki grafikte verilmiştir.
Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Düzenli yapılan tekrarla öğrenme değişmez.
 • Düzenli yapılan tekrar öğrenmeyi azaltır.
 • Düzenli yapılan tekrar öğrenmeyi artırır.
 • Düzenli tekrar ile öğrenme arasında ilişki yoktur.
Soru 11

Dış çevre denilince akla, insanların ve canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri, karşılıklı olarak etkileşimde bulundukları fiziki (iklim, tabiat şartları gibi); sosyal (aile, iş çevresi gibi); ekonomik ve kültürel ortam (gelir ve eğitim düzeyi gibi) akla gelmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi dış çevreden gelen bir uyarıcıya tepki verme örneği değildir?

 • Arda’nın duyduğu müziğe tempo tutması
 • Ömer’in en yakın arkadaşını kıskanması
 • Aylin’in soğuk havada üşümesi
 • Emel’in yaptığı kekin kokusuna dayanamayarak hemen yemesi
Soru 12

“Bana rastgele bir bebek verin. Soyu, yetenekleri, eğilimleri, becerileri ne olursa olsun. Ondan istediğim insanı yetiştirmeyi garanti ederim. Bir doktor, avukat, hırsız, tüccar ya da katil.”
Metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • İnsan üzerinde genetik yapının çevreden daha etkili olduğuna
 • Hangi mesleği seçeceğimizin kalıtımsal olarak belirlendiğine
 • Kalıtımın insanın yetenekleri üzerinde belirleyici olduğuna
 • Çevresel faktörlerin insanın kişiliğini oluşturan tek etken olduğuna
Soru 13

Aşağıdaki gelişim özellikleri ve gelişim dönemi eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

 • Orta yaşın fizyolojik değişimlerini kabul edip uyum sağlama- İleri yetişkinlik
 • Hızla gelişen ve oranları değişen bedene uyum gösterme-Ergenlik
 • Anneye bağlanmak ve ona bağımlılık geliştirme-Yaşlılık
 • Eş seçme-Genç yetişkinlik
REKLAM
Soru 14

• Soyut düşünme
• Bilimsel yöntemle problem çözme
• Değer ve inanç sistemini yapılandırma
• Fikir dünyasıyla aktif olarak ilgilenme ve düşüncesini etkinliklerine yansıtma
Verilen özellikler Piaget’nin bilişsel gelişim kuramının aşağıdaki aşamalarından hangisine uygundur?

 • Duyusal motor
 • İşlem öncesi
 • Somut işlemler
 • Soyut işlemler
Soru 15

Duyu organlarının aynı şiddet seviyesini koruyan bir uyarıcıya sürekli maruz kalması sonucu bu uyarıcının ilk etkisini giderek kaybetmesi ve bu uyarıcıya karşı tepkinin giderek zayıflaması veya tepkinin ortadan kalkmasına alışma denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi alışma örneğidir?

 • Uyuduğumuz odadaki saatin tik tak seslerini kulağımızın bir süre sonra duymaması
 • Şiddetli bir patlamayı yaşayan birinin patlama benzeri diğer seslere karşı hassaslaşması
 • Büyük bir deprem geçiren birinin küçük ölçekli sallantıları da hissetmeye başlaması
 • Açık kalan musluktan damlayan su sesinin bir müddet sonra bizim için işkence hâlini alması
Soru 16

Nasıl olduğunu bildiğimiz bir nesnenin şekline hangi açıdan bakarsak bakalım onu daima aynı biçimde algılarız. Örneğin; arkadaşımız saç ve kıyafetini değiştirse de biz onu yine de aynı arkadaşımız olarak algılarız.
Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

 • Büyüklük değişmezliği
 • Renk değişmezliği
 • Şekil değişmezliği
 • Derinlik algısı
Soru 17

Emniyet, istikrar, korunma, korku ve kargaşadan kurtulma isteği olarak ortaya çıkan ihtiyacımız, Maslow’un belirlemiş olduğu aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisine karşılık gelir?

 • Fizyolojik ihtiyaçlar
 • Güven ihtiyacı
 • Ait olma ve sevgi ihtiyacı
 • Saygı ihtiyacı
Soru 18

Bu duyguyu yaşayan insan ne olduğunu bilmediği, sonucunu kestiremeyeceği bir durum ya da olay karşısında bir huzursuzluk, bir iç sıkıntısı duymaktadır.
Sözü edilen duygu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kaygı
 • Sevgi
 • Öfke
 • Haz
Soru 19

Aynı anda birden çok görevi yerine getirebilme yeteneğine bölünmüş dikkat denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bölünmüş dikkat örneğidir?

 • Müzik dinlemek
 • Televizyon izlemek
 • Bilgisayarda oyun oynamak
 • Telefonla konuşurken yemek yapmak
Soru 20

Yapay uyku olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Duygu
 • Hipnoz
 • Bilinç
 • Dikkat
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDACDABACBDCDACBADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?