Seçmeli Psikoloji 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

• Geçici davranışlar öğrenme sayılmaz.
• İçgüdü davranışları öğrenme olarak kabul edilmez.
• Büyüme, olgunlaşma sonucu ortaya çıkan değişmeler öğrenme değildir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi öğrenme örneğidir?

 • Araba kullanan birinin kırmızı ışıkta durması
 • Ergenlikte sesin kalınlaşması
 • Kuşların belli mevsimlerde göç etmesi
 • Yüksek ateşi olan birinin sayıklaması
Soru 2

Dıştan gelen bir uyarıcıya karşı meydana gelen istem dışı (otomatik), basit, oldukça hızlı ve tutarlı tepkilere refleks denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi refleksif bir davranıştır?

 • Acıkan bir insanın yemeğe yönelmesi
 • Köpeğin zil sesine salya salgılaması
 • Kız çocuğunun bebeğiyle oynaması
 • Kişinin tozlu bir ortamda hapşırması
Soru 3

Bir organizmanın, koşullandığı durumlara benzer durumlara da aynı davranışı göstermesi olarak tanımlanır. Evde sakallı olan kişiye “dede” demeyi öğrenen çocuğun sokakta da her sakallı kişiye “dede” demesi bu duruma örnektir.
Yukarıda sözü edilen duruma karşılık gelen kavram hangisidir?

 • Ayırt etme
 • Sönme
 • Genelleme
 • Kendiliğinden geri gelme
Soru 4

Başka insanların davranışlarını gözleyerek ya da onları taklit ederek öğrenme yoluna model alarak öğrenme denir.
Buna göre aşağıdaki atasözlerinden hangisi model alarak öğrenmeye örnektir?

 • Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur.
 • Sakla samanı gelir zamanı.
 • Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
 • Kız anadan öğrenir bohça dizmeyi, oğlan babadan öğrenir koyun yüzmeyi.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen faktörlerden öğrenme yöntemiyle ilgilidir?

 • Öğrenilen konunun yapısı
 • Olgunlaşma
 • Yaş ve zekâ
 • Türe özgü hazır oluş
REKLAM
Soru 6

Matematik dersinden zayıf alan bir öğrencinin “ne yaparsam yapayım bir şey değişmiyor” diyerek tamamen çalışmayı bırakması aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

 • Aralıklı çalışma
 • Geri bildirim
 • Öğrenilmiş çaresizlik
 • Aktif katılım
Soru 7

“Özel bir günde giydiğimiz giysi” ya da “sevdiğimiz bir yere yaptığımız gezi” aşağıdaki bellek türlerinden hangisinde yer alır?

 • Kısa süreli bellek
 • Anısal bellek
 • Anlamsal bellek
 • Örtük bellek
Soru 8

• Kodlanarak belleğe kaydedilen bilgiler, gerektiğinde kullanılmak üzere uzun süreli belleğe gönderilir.
• Elektriksel biçimde gelen uyarıcılar, kimyasal bir değişime uğrayarak uzun süreli belleğe kaydedilir ve burada aylar, yıllar boyunca korunabilir.
Özellikleri verilen bellek işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çağırma
 • Kodlama
 • Saklama
 • Çağrışım
Soru 9

Hatırlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

 • Düzensiz ve birbirinden bağımsız bilgiler daha çabuk hatırlanır.
 • Hafıza gücü kişiden kişiye farklılık gösterir.
 • Öğrenene anlamlı gelen materyaller daha kolay hatırlanır.
 • Sık kullanılan materyaller daha çok hafızada kalır.
Soru 10

Sonraki öğrenmenin önceki öğrenilenleri unutturmasına geriye ket vurma denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi geriye ket vurma örneğidir?

 • Adresi değişen Ebru’nun sorulduğunda eski adresini söylemesi
 • Elif’in tarih dersinde çalıştığı kronolojik bilginin daha önce çalıştığı edebiyat eserlerini unutturması
 • Arabasının plakası değişen Mehmet’in her seferinde eski plakasını söylemesi
 • Almancadan sonra İngilizce öğrenen Aslı’nın her İngilizce sorusuna Almanca cevap vermesi
Soru 11

Nesne ve olayların ortak özelliklerini kapsayan ve onları bir sözcük altında toplayan zihindeki genel soyut tasarım olarak tanımlanır. Örneğin; çok sayıda türünün ( gül, menekşe, kasımpatı gibi) ortak özelliklerinin zihinde bir araya gelmesiyle “çiçek” tasarımına ulaşılır.
Verilen bilgiler düşünmenin aşağıdaki temel birimlerinden hangisiyle ilgilidir?

 • İmge
 • Sembol
 • Kategori
 • Kavram
Soru 12

Nesnelerin farklı bir işlev için kullanılmalarını gerektiren bir problemle karşılaşınca bu yeni işlevi fark etmekte güçlük çekeriz. Örneğin, bıçağı kesmek için kullanırız. Bu da bizi, onu tornavida olarak kullanmaktan alıkoyar.
Sözü edilen durum problem çözmede aşağıdakilerden hangisinin etkisini göstermektedir?

 • Zihinsel kurulumun
 • İşleve takılmanın
 • Güdülenmenin
 • Zekânın
Soru 13

Başkalarıyla aynı şeye bakmak ama farklı bir şeyi görebilmek; değeri olan ve orijinal bir ürün ortaya koyabilmek aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Yaratıcılık
 • Eğitim
 • Teknik
 • Bilinç
REKLAM
Soru 14

Aslında herkes dâhidir. Ama siz kalkıp bir balığı ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız tüm hayatını aptal olduğuna inanarak geçirir.
Einstein’ın verilen sözünden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • İnsan zekâsı mantıksal matematiksel alanla sınırlıdır.
 • En doğru zekâ ölçümünü bir alana yönelik hazırlanan testler gerçekleştirir.
 • Her bireyin birbirinden farklı pek çok zekâsı vardır ve bunların her birinin gelişimi kendi içinde değerlendirilmelidir.
 • Zekâ sabit, doğuştan kazanılan, asla değiştirilemeyen bir özelliktir.
Soru 15

Ailenin çocuk yetiştirme biçimleri, anne baba yokluğu, çocukların doğuş sırası, çocuğa sağlanan beslenme ve öğrenme yaşantıları, ailenin büyüklüğü, aile içerisinde eşler arasındaki ilişkiler, ailenin sosyal sınıfı gibi faktörler kişiliğin oluşmasında etkisi olan aşağıdaki faktörlerden hangisiyle ilgilidir?

 • Biyolojik etken
 • Aile etkileri
 • Koşullama
 • Bilişsel koşullar
Soru 16

Mevlana’nın “Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol” sözü kişilik kavramının taşıdığı aşağıdaki özelliklerden hangisini ifade eder?

 • Özgünlük
 • Süreklilik
 • Tutarlılık
 • Tahmin edilebilirlik
Soru 17

• En yaygın duygu durum bozukluğudur.
• Bu hastalar karamsardır, isteksiz, üzgün, umutsuz ve mutsuzdur.
• Eskiden ilgilerini çeken etkinliklerden (hobiler, aile etkinlikleri, eğlence) artık zevk almazlar.
Özellikleri verilen normal dışı davranış türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Depresyon
 • Taşkınlık
 • Takıntılı davranış
 • Panik atak
Soru 18

Bağımsız olarak seçim yapamama, karar verememe, terk edilme korkusu, yalnız kalmaya dayanamama, günlük kararlarını bile başkalarının tavsiyesi ve desteği olmadan verememe durumu aşağıdaki kişilik bozukluğu türlerinden hangisini ifade eder?

 • Narsist
 • Bağımlı
 • Çekingen
 • Paranoid
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi stresi ortaya çıkaran içsel nedenlerdendir?

 • Havanın aşırı sıcak ya da soğuk olması
 • Savaşlar, terör olayları, göçler
 • Karamsar düşünme, olumsuz iç konuşmaları
 • Mikroplar, virüsler ve bakterilerin yol açtığı çeşitli hastalıklar
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi anormal bir insanda bulunan özelliklerden değildir?

 • İnsanlarla ilişkileri ve iletişimi bozuktur.
 • Davranış, tutum ve düşünceleri gerçek dışıdır.
 • Davranışları çevresindeki insanların hoşgörü sınırını aşar.
 • Kendisinden beklenenden daha becerikli ve başarılıdır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCDACBCABDBACBCABCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?