Seçmeli Sanat Tarihi 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılık becerisi olan ve yeteneğini yaptığı eserlerle ortaya koyan kişidir.
Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Tüccar
 • Sanatçı
 • Girişimci
 • Tarihçi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlardan biridir?

 • Tiyatro
 • Opera
 • Bale
 • Müzik
Soru 3

Olay , düşünce , duygu ve hayallerin sözlü ve yazılı olarak anlatılması sanatıdır.
Yukarıda tanımı verilen sanat aşağıdakilerden hangisidir?

 • Edebiyat
 • Heykel
 • Müzik
 • Resim
Soru 4

Aşağıdaki bilim dallarından hangisi dünya üzerinde var olan dilleri inceler?

 • Arkeoloji
 • Kronoloji
 • Filoloji
 • Antropoloji
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır?

 • Etnografya
 • Paleografya
 • Nümizmatik
 • Epigrafi
REKLAM
Soru 6

Ateş aşağıdaki çağlardan hangisinin sonlarına doğru bulunmuştur?

 • Mezolitik Çağ
 • Kalkolitik Çağ
 • Neolitik Çağ
 • Paleolitik Çağ
Soru 7

İnsanın yerleşik yaşama geçtiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Neolitik Çağ
 • Kalkolitik Çağ
 • Paleolitik Çağ
 • Mezolitik Çağ
Soru 8

Anadolu’da yazılı tarih devirlerini başlatan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Akadlar
 • Babiller
 • Asurlar
 • Hititler
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Maden Çağlarından değildir?

 • Demir Çağı
 • Mezolitik Çağ
 • Bakır Çağı
 • Tunç Çağı
Soru 10

Höyüklerde en alttaki katman en eski, en üstteki katman en yeni medeniyeti gösterir
Höyüklerdeki bu tabakalaşmaya ne ad verilir?

 • Mikrolit
 • Stratigrafi
 • İdol
 • Megaron
Soru 11

İnsan başlı, arslan gövdeli heykellere ne denir?

 • Potern
 • Orthostat
 • Tapates
 • Sfenks
Soru 12

Fibula adı verilen ilk çengelli iğneleri yapmış olan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Frigler
 • Hititler
 • Lidyalılar
 • Urartular
Soru 13

Parayı ilk icat eden ve kullanan toplum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hititler
 • Lidyalılar
 • Sümerler
 • Urartular
REKLAM
Soru 14

Sümer tapınaklarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Elektron
 • Apadana
 • Obelisk
 • Ziggurat
Soru 15

Dünyanın yedi harikasından biri olan piramitler aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir?

 • Roma
 • Yunan
 • Mısır
 • Sümer
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi dinî mimari içerisinde yer almaz?

 • Kaleler
 • Kiliseler
 • Camiler
 • Manastırlar
Soru 17

Aşağıdaki kavramlardan hangisi küçük kilise anlamına gelmektedir?

 • Vitray
 • Şapel
 • Akropol
 • Mastaba
Soru 18

Mona Lisa adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Lorenzo Ghiberti
 • Albrecht Dürer
 • Pieter Bruegel
 • Leonardo Da Vinci
Soru 19

Gerçekçilik olarak bilinen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fovizm
 • Fütürizm
 • Realizm
 • Dadaizm
Soru 20

Salvador Dali aşağıdaki akımlardan hangisinin öncüsüdür?

 • Sürrealizm
 • Romantizm
 • Neoklasisizm
 • Ekspresyonizm
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDACBDACBBDABDCABDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?