Seçmeli Sanat Tarihi 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin ve Türk tarihiyle ilgili ilk yazıt özelliği taşır?

 • Esik Kurganı
 • Oğuz Kağan Destanı
 • Orhun Yazıtları
 • Sekiz Yükmek
Soru 2

Bir mimari eleman olan Türk Üçgenini ilk defa uygulayan topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hunlar
 • Kök Türkler
 • Uygurlar
 • Moğollar
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi İslam mimarisinde dinî mimari içerisinde yer almaz?

 • Kervansaray
 • Mescit
 • Türbe
 • Minare
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da ilk Türk Devleti’ni kurmuş olan Tolunoğlu Ahmet tarafından Kahire’de yaptırılmıştır?

 • Mehdiye Camii
 • El Ezher Camii
 • Baybars Camii
 • Tolunoğlu Camii
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde yapılmış camilerden biri değildir?

 • Konya Alaeddin Camii
 • Divriği Ulu Camii
 • Nuru Osmaniye Camii
 • Malatya Ulu Camii
REKLAM
Soru 6

Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” dediği yapıt aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstanbul Sultan Ahmet Camii
 • Edirne Selimiye Camii
 • İstanbul Süleymaniye Camii
 • İstanbul Şehzade Camii
Soru 7

İslam mimarisindeki ilk türbe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kubbet-üs Süleybiye
 • Tac Mahal
 • Arap Ata Türbesi
 • Kümbed-i Surkh
Soru 8

İslam mimarisinde minarenin en üst kısmındaki madeni hilal bölümüne ad verilir?

 • Alem
 • Petek
 • Kürsü
 • Pabuç
Soru 9

Müslüman ülkelerde orta ve yükseköğretimin yapıldığı eğitim kurumlarına verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kümbet
 • Ribat
 • Mescit
 • Medrese
Soru 10

İlk Türk kervansarayı aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde inşa edilmiştir?

 • Gazneliler
 • Karahanlılar
 • Büyük Selçuklu Devleti
 • Osmanlı Devleti
Soru 11

Aşağıdaki saraylardan hangisi Endülüs Emevileri Dönemi’nde inşa edilmiştir?

 • Uheydir Sarayı
 • Elhamra Sarayı
 • Tirmiz Sarayı
 • Tekfur Sarayı
Soru 12

Osmanlı Devleti’nde ilk dar’üş-şifa aşağıdaki şehirlerden hangisinde inşa edilmiştir?

 • İstanbul
 • Erzurum
 • Bursa
 • Diyarbakır
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi askerî mimariye ait yapılardan değildir?

 • Kale
 • Hisar
 • Kışla
 • Ribat
REKLAM
Soru 14

İkinci Ulusal Mimarlık Akımı 1940 - 1950’li yılları kapsamaktadır.
Bu dönemin en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Süleymaniye Camii
 • İstanbul Tayyare Apartmanları
 • Anıtkabir
 • Haydarpaşa İskelesi
Soru 15

Çini sanatı Türk mimarisinde ilk kez hangi devlet döneminde kullanılmıştır?

 • Uygurlar
 • Hunlar
 • Karahanlılar
 • Osmanlılar
Soru 16

MÖ 3. yüzyıla ait olduğu düşünülen dünyanın en eski halısı aşağıdakilerden hangisinde bulunmuştur?

 • İsfahan
 • Pazırık Kurganı
 • Esik Kurganı
 • Semerkand
Soru 17

Osmanlılarda saray ve köşklerin bahçelerine güzel su sesi ve güzel bir görüntü oluşturmak amacıyla yapılan su yapılarına ne ad verilmiştir?

 • Selsebil
 • Burç
 • Eyvan
 • Kürsü
Soru 18

Türkiye’de müzeciliği başlatan ve bu konuda ilk bilimsel çalışmaları yapan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbrahim Çallı
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu
 • Şeker Ahmet Paşa
 • Osman Hamdi Bey
Soru 19

Minyatürleri ile çok ünlü olan ve iki çakalın başından geçenleri anlatan el yazması eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kitâb-ül Haşaiş
 • Kelile ve Dimne
 • Kitâb-ül Etrak
 • Varka ve Gülşah
Soru 20

Cumhuriyet Dönemi’nin ilk sanatçı topluluğudur. 1929’da Ankara Etnografya Müzesi’nde bir sergi açmışlar ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılan yeniliklere destek vermişlerdir.
Yukarıda özellikleri verilen sanatçı topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

 • D Grubu Ressamları
 • Çallı Kuşağı
 • Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği
 • Yeniler Grubu
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CCADCBAADBBCDCABADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?