Seçmeli Tarih 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Osmanlı Beyliği aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde devlet özelliğine kavuşmuştur?

 • Osman Gazi
 • Orhan Gazi
 • II. Murat
 • II. Mehmet
Soru 2

Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisini Safeviler ile imzalamıştır?

 • Karlofça Antlaşması
 • Pasarofça Antlaşması
 • Bucaş Antlaşması
 • Nasuh Paşa Antlaşması
Soru 3

Lehistan ile Osmanlı Devleti’nin ilişkileri hangi Osmanlı padişahı döneminde başlamıştır?

 • II. Murat
 • II. Osman
 • II. Selim
 • II. Mustafa
Soru 4

Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisiyle Akdeniz’de üstünlük kurma mücadelesi vermiştir?

 • Lehistan
 • Avusturya
 • Venedik
 • Japonya
Soru 5

Rodos Adası’nı Osmanlı topraklarına katan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kanuni Sultan Süleyman
 • Yavuz Sultan Selim
 • Fatih Sultan Mehmet
 • Yıldırım Bayezit
REKLAM
Soru 6

Osmanlı Devleti Vasvar Antlaşması’nı aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamıştır?

 • Avusturya
 • Fransa
 • Rusya
 • Malta
Soru 7

Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle batıda ilk kez toprak kaybetmiştir?

 • Edirne Antlaşması
 • Berlin Antlaşması
 • Ferhat Paşa Antlaşması
 • Karlofça Antlaşması
Soru 8

Tarihte Mezhep Savaşları olarak da anılan savaşlar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Veraset Savaşları
 • Otuz Yıl Savaşları
 • Yüzyıl Savaşları
 • Yedi Yıl Savaşları
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisiyle Avrupa’da halka mezhep seçme özgürlüğü tanınmıştır?

 • Versay Antlaşması
 • Nöyyi Antlaşması
 • Vestfalya Barışı
 • Tiriyanon Antlaşması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Portekiz ve İspanyolların öncülüğünde başlamıştır?

 • Coğrafi Keşifler
 • Sanayi İnkılabı
 • Fransız İhtilali
 • Rönesans Hareketi
Soru 11

Balkanlardaki Slavları kendine bağlamak için Panslavizm politikası izleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Avusturya
 • Fransa
 • İngiltere
 • Rusya
Soru 12

Edirne Olayı sonucunda tahttan indirilen padişah aşağıdakilerden hangisidir?

 • III. Ahmet
 • II. Mustafa
 • II. Mahmut
 • II. Selim
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin dahil olduğu bir savaş değildir?

 • Poltava Savaşı
 • Petervaradin Muharebesi
 • Prut Savaşı
 • Haçova Muharebesi
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi reform hareketinin başlamasında etkili olmamıştır?

 • Matbaanın geliştirilmesi
 • Rönesansın etkisi
 • Milliyetçilik akımı
 • Katolik Kilisesi’ndeki bozulmalar
Soru 15

İnsanı değer kabul eden, onu her şeyin ölçütü olarak tanımlayan, insanın doğasını, yeteneklerini, sınırlarını veya ilgilerini konu edinen bir felsefi akımdır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Makyavelizm
 • Rasyonalizm
 • Sekülarizm
 • Hümanizm
Soru 16

Osmanlı Devleti’nde hanedanın en büyük ve en olgun üyesinin padişah olması sistemine hangi padişah döneminde geçilmiştir?

 • I. Ahmet
 • II. Selim
 • II. Mahmut
 • III. Murat
Soru 17

Cihannüma adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Evliya Çelebi
 • Kâtip Çelebi
 • Naima Efendi
 • Yanyalı Esad Efendi
Soru 18

Kırım Savaşı sonucunda aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalanmıştır?

 • 1878 Berlin Antlaşması
 • 1840 Londra Antlaşması
 • 1792 Yaş Antlaşması
 • 1856 Paris Barış Antlaşması
Soru 19

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı tarihte ________ adıyla da anılmaktadır.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Mohaç Savaşı
 • Trablusgarp Savaşı
 • 93 Harbi
 • I. Balkan Savaşı
Soru 20

I. Balkan Savaşı sonucunda en fazla toprak kazanan ülke aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

 • Karadağ
 • Yunanistan
 • Bulgaristan
 • Sırbistan
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDACAADBCADBACDABDCC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?