Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki parçalardan hangisinde birinci kişili anlatım kullanılmıştır?

 • Koşar adımlarla pencereye yöneldi. Bir sıçrayışta bahçeye atladı. Gümüş takımları heybesine boşalttıktan sonra sepeti bahçeye, çiçeklerin arasına fırlattı ve hızlıca oradan uzaklaştı.
 • Sokakta sendeleyerek çamurun içine dalan Necip, yağmur altında yürürken aklına başka bir yağmurlu gün geldi. Kalbi o kadar ezildi ki fedakârlığın derecesini bütün acısıyla hissetti.
 • Onlar içeride dururken ilk telaşın heyecanıyla sersem, çılgın bir şekilde dışarı fırlamışlardı. Henüz dumanlarla kıvrılan ateşin iyice aydınlatamadığı kış gecesinde birbirlerini arıyorlardı.
 • Artık tamamen aklım başımda... Haşmet Bey’in yüzüne bakıyorum. Onun da ruhundaki örtü sıyrıldı, gitti. Hepsinin maksadını anlıyorum.
Soru 2

Dünyada insanların mesut olabilmesi için topu topu iki yol varmış. Bunlardan biri bütün istediklerini elde etmek ki şüphesiz bu fevkalade bir şeydir. İkincisi ise elde edebileceklerini istemesini bilmektir. Birincisi pek zor, her kula nasip olmaz bir mazhariyet olduğuna göre dünyaya böyle bir talih ile gelmeyenler, eğer akıllı iseler ikinci yoldan gitmeliymişler. Peki, akılsız ise hangi yoldan gidecekler?
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Makale
 • Sohbet
 • Hatıra
 • Günlük
Soru 3

Ne hoştur kırlarda yazın uyumak!
Bulutlar ufukta beyaz bir yumak,
Ağaçlar bir derin hülyaya varmış,
Saçında yepyeni teller ağarmış.

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Dilin, dil ötesi işlevi kullanılmıştır.
 • Sade ve anlaşılır bir dil tercih edilmiştir.
 • Kelimelerin mecaz anlamlarına yer verilmiştir.
 • Benzetme ve kişileştirmeye başvurulmuştur.
Soru 4

Üsküdar gezintileri Nuran’a
İstanbul’u tanımak hevesini vermişti.
Bu cümlenin ögelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Özne / Dolaylı Tümleç / Nesne / Yüklem
 • Özne / Nesne / Zarf Tümleci / Yüklem
 • Nesne / Zarf Tümleci / Özne / Yüklem
 • Zarf Tümleci / Özne / Nesne / Yüklem
Soru 5

İlk şiirlerinde “Mehmet Agâh” ismini kullanmıştır. Baudelaire ve Verlaine gibi çağdaş Fransız sembolistlerinin öz şiir anlayışını benimsemiştir. Türk uygarlık tarihine ilgiyle yaklaşmıştır. Şiirlerinin yanı sıra makale, gezi, anı, deneme, fıkra, mektup, hikâye, monografi türlerinde eserler vermiştir. “Kendi Gök Kubbemiz”, “Aziz İstanbul” ve “Eğil Dağlar” eserlerinden birkaçıdır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Cahit Sıtkı Tarancı
 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Nazım Hikmet Ran
REKLAM
Soru 6

İznik, tarihî zenginliği kadar doğal güzellikleriyle de öne çıkmaktadır. Zeytinlikler, meyve bahçeleri ve yaylalarla çevrili İznik Gölü; ıhlamur, kavak, kestane ve alımlı salkım söğüt ağaçlarıyla bezeli geniş kıyı şeridi ile saklı bir hazine gibidir.
Bu parçanın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Öyküleyici
 • Tartışmacı
 • Açıklayıcı
 • Fantastik
Soru 7

• Fen bilimlerinde uygulanan determinizmi edebiyata uygulamaya çalışmışlardır.
• Toplumu büyük bir laboratuvar, insanı deneme ve inceleme konusu olarak görmüşlerdir.
• Emile Zola, John Steinbeck önemli temsilcilerindendir.
Bu özellikler aşağıdaki edebî akımlardan hangisine aittir?

 • Natüralizm
 • Romantizm
 • Parnasizm
 • Kübizm
Soru 8

Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Şevket Rado – Eşref Saat
 • Faruk Nafiz Çamlıbel – Safahat
 • Ahmet Rasim – Şehir Mektupları
 • Ahmet Hamdi Tanpınar – Huzur
Soru 9

Herhangi bir konudaki görüşlerin; belli kanıtlar, belgeler, inandırıcı veriler kullanılarak anlatıldığı; okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçlayan yazılara _________ denir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • deneme
 • sohbet
 • makale
 • hatıra
Soru 10

Ben bütün bir gecelik cûşiş-i ahzânımla,
O hayâlât-ı perîşânımla
Müteşekkî, lâim,
Karşıdan safvet-i mahmurunu seyretmedeyim...

Bu dizeler biçim ve içeriği bakımından dikkate alındığında Türk edebiyatının hangi dönemine ait olabilir?

 • İslamiyet Öncesi
 • Servetifünun
 • Millî Edebiyat
 • Cumhuriyet
Soru 11

Atomun parçalanması, uzay çalışmalarındaki başarılar, sibernetik biliminin ortaya çıkışı yeni bir çağın öncüleri olarak görülmüş ve bu yeni çağ “Atom Çağı”, “Uzay Çağı”, “Sibernetik Çağı” olarak adlandırılmıştır. Ancak günümüzde bilgi üretiminin olağanüstü boyutlarda artması, bilgiyi depolama ve yayma konusunda olağanüstü imkânlar sağlayan bilgisayarların gelişmesi gibi sebeplerle “Bilgi Çağı” tabiri yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Makale
 • Sohbet
 • Hatıra
 • Günlük
Soru 12

Kumsala iyice yaklaşmıştım ki geceki sesi tekrar duydum. Ama bu sefer korkmadım. Güldüm ( ) Amma da aptalmışım ha ( ) Efendim dün geceki ses ne imiş biliyor musunuz ( ) Rüzgârmış ( )
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

 • (.)(!)(;)(?)
 • (.)(!)(?)(.)
 • (,)(?)(!)(.)
 • (.)(;)(?)(.)
Soru 13

Çiçeğim bu yaşamak değil
Tek tek
Ne geceler bir şeye benzer ne yollar böyle
Tek tek

Kuzular meler mi ıssızlıklarda
Kuş uçar mı
Kavaklar sallanır mı hiç
Tek tek

Bu dizelerde hâkim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yalnızlık
 • Şüphe
 • Doğa
 • Ölüm
REKLAM
Soru 14

Sait Faik’i her mayıs hatırlarız. Sait Faik, hiç şüphesiz Türk edebiyatının en iyi hikâyecilerinden biridir. Ama onu mayıstan mayısa hatırlayışımızın sebebi bu değildir. Öyle olsa onu bu ay değil, her zaman hatırlamamız gerekir. Öyle olsa onun kadar değerli başka hikâyecilerimizi de hatırlamamız gerekir. Sait Faik’i mayıs ayında güncelleştiren neden, kendi adına düzenlenen Sait Faik Armağanı’dır.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Makale
 • Günlük
 • Hatıra
 • Fıkra
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler’den değildir?

 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Enis Behiç Koryürek
 • Nazım Hikmet Ran
 • Orhan Seyfi Orhon
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 • Bu yaz planladığım okuma serüvenine Doğu’nun şaheserleri ile başlayacağım.
 • Köyünden ayrılması, içinde öyle yaralar açtı ki kendini, işine vererek avutmaya çalışıyor.
 • Yalnızca başaranları değil, her şeye rağmen başaramayanları da hatırlayalım.
 • Kurumun yaptığı 18 haziran 2016 tarihli sınavın soruları yarın yayımlanacak.
Soru 17

• Hayal ve duyguya önem verilmiştir.
• “Sanat, toplum içindir.” ilkesini benimsenmiştir.
• Genellikle “aşk, ölüm, tabiat” konuları işlenmiştir.
Bu özellikler aşağıdaki edebî akımlardan hangisine aittir?

 • Realizm
 • Natüralizm
 • Sürrealizm
 • Romantizm
Soru 18

1930’lu yıllardan itibaren kimi sanatçılar toplumcu gerçekçi bir anlayışla hikâye yazmışlardır. Köylüden, işçiden, dar gelirliden söz eden bu sanatçılar; ilk kez işçilerin, Anadolu köylerinin ve köylülerin sorunlarını; büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemleri edebiyata taşımışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sanatçılardan değildir?

 • Orhan Kemal
 • Peyami Safa
 • Yaşar Kemal
 • Sabahattin Ali
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin yerine göre farklıdır?

 • Bu yarı aydınlık gecede, çiçek kokuları binbir ot kokusuna karışıyordu.
 • Geçenlerde bir gece gezintisinde, unuttuğum mısraları hatırladım birden.
 • Kocaman bir duvara sırtlarını vererek saleplerini içerlerdi.
 • Bu korkunç top, siyaha boyanmış kocaman bir kütükten ibaretti.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in eserlerinden değildir?

 • Rübâb-ı Şikeste
 • Vatan yahut Silistre
 • Zavallı Çocuk
 • Gülnihal
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBAACCABCBABADCDDBBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler