Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Cumhuriyet’in ilk dönem yazarları topluma eğilmiştir. Bazı yazarlar Anadolu’yu savaş yıllarında tanımış ve eserlerinde yansıtmıştır. Bazıları da bireyin iç dünyasını esas alan eserler vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde eser vermemiştir?

 • Halide Edip Adıvar
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Mehmet Rauf
 • Peyami Safa
Soru 2

Yazı masasının başına geçip oturdu. Ama, yazacağı yerde, kollarını masaya dayadı, başını da kollarına yasladı ve çocuklar gibi, bütün göğsüyle sarsılarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Durumunun açıklığa, aydınlığa kavuşacağı yolundaki hayallerinin sonsuz olarak yıkıldığına ağlıyordu. Her şeyin eskisi gibi kalacağını hatta eskisinden çok daha kötü olacağını önceden biliyordu.
Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Anlatma
 • İç diyalog
 • Özetleme
 • Gösterme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi 1970-1980 arası Cumhuriyet Dönemi romanlarında işlenen konulardan değildir?

 • Eğitim ve öğretim sorunları
 • Teknolojinin beraberinde getirdiği sorunlar
 • Almanya’da çalışan işçilerin sorunları
 • Köylülerin karşılaştığı sorunlar
Soru 4

(Bir süre rahvan giden bir atlı sesi.)
YOLCU ― Daha hızlı, daha hızlı! Vaktim yok fazla.
ARABACI ― At yoruldu. Bey, yol bozuk zaten!(Bir kamçı sesi.)
(Tekerlek, nal sesleri bir süre çoğalır; at kişner. Yolcu da arabacı da gürültüden bağırır gibi konuşurlar.)
YOLCU ― Bu işi hemen bitirmem lazım. Gidecek başka yerler çıkabilir, bakarsın. Ne kadar da uzakmış! Hızlı sür daha hızlı!
ARABACI ― Hem uzak hem de yol yol değil ki!

Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?

 • Roman
 • Makale
 • Eleştiri
 • Tiyatro
Soru 5

Sıkıntısını çektiğimiz İkinci Dünya Savaşı ve yeni siyasi dönem, roman yazarlarını yeni konulara eğilmeye yöneltmiş, bu da konuların çeşitlenmesini sağlamıştır. “Köy edebiyatı” olarak adlandırılan ve 1970’e kadar genişleyerek süren bu edebiyat köy ve köylünün sorunlarına eğilen yazarlar yetiştirmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu dönem romancılarından değildir?

 • Abdülhak Şinasi Hisar
 • Orhan Kemal
 • Samim Kocagöz
 • Yahya Kemal Beyatlı
REKLAM
Soru 6

Anlam veya yazım bakımından birbirine yakın kelimelerin, birbirlerinin yerine kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur.
Aşağıdakilerin hangisinde bu tür bir anlatım bozukluğu vardır?

 • Ahmet, derste çekimser davranışlar sergiliyordu.
 • Köpek mamasını yemek için bahçeye çıktı.
 • Sessizce oturup güneşin batışını izledi.
 • Bu sene tatile güneyde bir yere gitmek istiyorum.
Soru 7

Ağaç ve Büyük Doğu dergilerini çıkardı. Millî Mecmua, Hayat, Varlık dergilerinde çıkan şiirlerinde, halk şiirimizin öz ve biçim yapısından yararlandı. Bunlara Batılı, çağdaş bir özellik kazandırdı. Sonraları mistik bir anlayışla şiirler yazdı. Heceyi ustalıkla kullandı. Felsefi görüşlerini, etkileyici bir şekilde dile getirdi. Eserlerinden bazıları: Kaldırımlar, Ben ve Ötesi, Sonsuzluk Kervanı…
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tarık Buğra
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Orhan Asena
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül
(,) anlam karışıklığını önlemek için kullanılmıştır?

 • Yabancı bir şehirde, otel odasında hatıralarımı kaleme almıştım.
 • Bu yaz, eğlenceleri yarım kaldığı için üzüldü.
 • Ali, Uğur ve ben bu akşam tiyatroya gideceğiz.
 • Çocukları çok sever, onlarla zaman geçirmeye bayılırdı.
Soru 9

• Keşanlı Ali Destanı
• Tohum
• Köşebaşı
Bu eserlerin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Roman
 • Eleştiri
 • Tiyatro
 • Mülakat
Soru 10

Geç eve geldiği için annesi ona kızmıştı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğununun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gereksiz sözcük kullanılması
 • Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması
 • Deyim ve atasözlerinin yanlış kullanılması
 • Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
Soru 11

Çalışmak istiyorsanız iş bizde de var ( ) Burada çalışır ( ) burada oturabilirsiniz. Ev biraz ufak ama kalmanızı çok isterim ( ) Bilmem, hemen gitmeniz gerekiyor mu ( )
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • (.)(?)(,)(!)
 • (!)(;)(.)(…)
 • (.)(,)(.)(?)
 • (!)(,)(.)(?)
Soru 12

Hikâyenin birinci kısmında zaman, mekân ve üzümcünün portresi, duyu organlarına çarpan, dış âleme ait unsurlarla tasvir edilmiştir. Bunlar bizde bir “genç duygusu” uyandırıyor. Yazar, üzümcünün portresini sıfatlarla, üzerinde bıraktığı tesiri benzetmelerle betimliyor. Görünen manzara için de sanatkârane bir üslup kullanıyor.
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?

 • Tiyatro
 • Röportaj
 • Roman
 • Eleştiri
Soru 13

Bu dönemde yanlız(I) roman değil, tiyatro yazarlığı da(II) büyük bir gelişme(III) göstermişdir.(IV)
Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi konularına göre eleştirilerden değildir?

 • Okura dönük
 • Nesnel
 • Topluma yönelik
 • Tarihsel
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde eleştiri yazarlarından biridir?

 • Asım Bezirci
 • Tevfik Fikret
 • Ziya Paşa
 • Cenap Şahabettin
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi röportajla mülakatın benzerliklerinden değildir?

 • Sanatsal bir üslup kullanmaları
 • Soru-cevap tekniğinden yararlanmaları
 • Araştırmaya yönelik olmaları
 • Gazete ve dergilerde yayımlanmaları
Soru 17

Türk edebiyatında ilk mülakat örneği _________ ’ın “Diyorlar ki” adlı eseridir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Halide Edip Adıvar
 • Ahmet Muhip Dıranas
 • Oğuz Atay
 • Ruşen Eşref Ünaydın
Soru 18

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Adalet Ağaoğlu ― Bir Düğün Gecesi
 • Necip Fazıl Kısakürek ― Çile
 • Rıfat Ilgaz ― Renan Müdafaanamesi
 • Yaşar Kemal ― Yılanı Öldürseler
Soru 19

Komedi ve trajedi türünde, dünyanın sayılı büyük yazarlarından kabul edilir. Oyunlarında Hamlet, Macbeth, Othello, Kral Lear vb. kahramanlar ölümsüzleşmiştir. Konularını genellikle tarihten, tarihsel olay ve kişilerden alan yazarın eserlerine, toplumsal ve siyasal değişmeler en çarpıcı yanlarıyla yansımaktadır. Othello, Yanlışlıklar Komedyası, Hamlet, Hırçın Kız, Romeo ve Juliet eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Victor Hugo
 • William Shakespeare
 • Maksim Gorki
 • Moliere
Soru 20

― Tiyatro alanında yeni çalışmalarınız var mı, yeni piyesler hazırlıyor musunuz?
― Üzerinde çalıştığım piyesler vardır fakat bu mevsim için hazır değilim.
― Peki, şiir yazmaya devam ediyor musunuz, buna vaktiniz oluyor mu?
― O benim her zamanki hastalığım yahut tam tersine; sağlığım… Nefes almak gibi bir şey.
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?

 • Tiyatro
 • Eleştiri
 • Röportaj
 • Roman
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABDDABBCDCDBBAADCBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

11 kişi oy kullandı
Online Testler