Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük genel anlamda kullanılmıştır?

 • Bu gül en çok tercih ettiklerim arasında yer alır.
 • Evinde beslediği köpek ona çok sadıktı.
 • Çocukların sağlıklı gelişimleri için kitap okumaları gerekir.
 • Son izlediğim filmi sana anlatmak istiyorum.
Soru 2

“Yol” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

 • Köyümüze gidebilmek için toprak yoldan gitmek zorunda kaldık.
 • Biz küçükken tüm çocuklar yollarda oyun oynarlardı.
 • Bazı su yollarında taşımacılık da yapılabilmektedir.
 • Kardeşimin hastalığına çare bulabilmek için bütün yolları denedik.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelere bağlı olarak dilimize giren kavramlardan değildir?

 • İnternet
 • Hicri takvim
 • Sosyal medya
 • E-posta
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinin sözlük alanında eseri vardır?

 • Şemsettin Sami
 • Namık Kemal
 • Ömer Seyfettin
 • Ziya Paşa
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisinde kahraman anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır?

 • Dükkânı açmak için anahtarları arıyor cebinde. Bir an anahtarları almayı unuttum mu, düşüncesi telaşlandırıyor adamı. Sonra anahtarı bulunca sakinleşiyor.
 • Karşısında on beş dakika oturuyor ve kendisine bir çift söz söylemesini bekliyordu. Fakat ilk cümle adamın ağzından çıktığında yine hazırlıksız yakalanmıştı. Birkaç saniye öylece kalakaldı.
 • Musa, elleri ceplerinde, omuzlarını düşürmüş bir hâlde “Ne yapalım bugün?” diye sordu. “Ne yapacağız, başka yol kalmadı. İyi bildiğimiz işe geri döneceğiz.” diye cevapladı Yavuz.
 • Mahalleden geçme fikri iyi gelmedi bana. O yüzden aşağı mahalleden dolaştım. Fakat yolu çok uzatmıştım. Bu bana yorgunluk olarak geri döndü.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi “1960 Sonrası Türk Hikâyesinin” özelliklerinden değildir?

 • Kahramanlar toplumun farklı kesimlerinden seçilmişlerdir.
 • Hikâyelerini yeni anlatım teknikleriyle kaleme almışlardır.
 • Yazarlar postmodernizmin anlatım imkânlarından yararlanmışlardır.
 • Anlatımda bilinç akışı, iç çözümleme teknikleri ön plana çıkmıştır.
Soru 7

Üç gündür örtüsü değiştirilmemiş yuvarlak masaya, kocasıyla birlikte oturdular. Eşi çorba tenceresinin kapağını açıp “Oh, bundan daha güzel bir şey bilmiyorum.” dedi. Kız, gümüş takımlarla, zarif akşam yemeklerini, gün batımında harika tabaklarda sunulan lezzetli yemeklerle, bıldırcın kanadı veya alabalığın pembe etini yerken, fısıltıyla söylenen iltifatları gülümseyerek dinlediğini hayal etti.
Bu parçada hikâyenin yapı unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?

 • Olay
 • Kişi
 • Zaman
 • Mekân
Soru 8

Şimdi o dünyadan hiçbir haber yok;
Yok bizi arayan, soran kimsemiz.
Öylesine karanlık ki gecemiz,
Ha olmuş ha olmamış penceremiz;
Akan suda aksimizden eser yok.

Bu dizeler aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine ait olabilir?

 • Garip şiiri
 • Halk şiiri
 • Saf şiir
 • Divan şiiri
Soru 9

_________ , kahramanın zihninden geçenleri olduğu gibi aktarma çabasıdır. Bu teknikte amaç bireyin iç dünyasında şekillenen duygu ve düşüncelerin doğal olarak yansıtılmasıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

 • Geriye dönüş
 • Bilinç akışı
 • Diyalog
 • Özetleme
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat anlayışıyla yazılmış olamaz?

 • Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek,
  Bizim diyârımız da binbir baharı saklar!
  Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek,
  İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar.
 • Elimi beş yerinden dağladı bir parmağın
  Bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git…
  Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın
  Görmemek istiyorsan ardına bakmadan git!
 • Gözlerimi gün gibi kamaştıran yüzünü
  Daha candan görürüm senden uzaklaşınca
  Sararsın dönüşte görünce öksüzünü,
  Bir gelinlik kız olur aşkım senin yaşınca.
 • Hissetmiyor teessürümü, infiâlimi
  Anlardı rû-yi zerdime baksa melâlimi
  Ma’zurdur, bilir mi benim yâr hâlimi
  Bilmek bu aşkı doğrusu âsân görünmüyor
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nitel anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?

 • Gönlüm bir göçmen kuştu, uçtu gitti.
 • Yemeklerin içine her zaman bir diş sarımsak atardı.
 • Konsere girebilmek için üç bilet almıştık.
 • Aldığımız sehpanın iki ayağı birden kırıldı.
Soru 12

Büyük insanlığın toprağında gölge yok
sokağında fener
penceresinde cam
ama umudu var büyük insanlığın umutsuz yaşanmıyor.

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Süslü ağır bir dil kullanılmıştır.
 • Toplumcu şiir anlayışıyla yazılmıştır.
 • “Sanat toplum içindir.” görüşü benimsenmiştir.
 • Şekil değil, içeriğe önem verilmiştir.
Soru 13

Toplumcu gerçekçi şairler aşağıdaki akımların hangisinden etkilenmişlerdir?

 • Sürrealizm
 • Klasisizm
 • Romantizm
 • Fütürizm
REKLAM
Soru 14

1910’ların başlarından 1920’lerin ortalarına kadar en yoğun dönemini yaşamış olmakla birlikte Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında da İkinci Dünya Savaşı yıllarına kadar varlığını sürdürmüştür. Cumhuriyet’in ilanından sonra sanatçılar; Anadolu’ya, halk kültürüne yönelmişler; bu anlayışla birçok eser kaleme almışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışla eser veren sanatçılardan değildir?

 • Ali Canip Yöntem
 • Adalet Ağaoğlu
 • Ömer Seyfettin
 • Ziya Gökalp
Soru 15

İlk şiirlerinde İkinci Yeni’nin etkisi görülürken daha sonraki şiirlerinde toplumcu gerçekçi şiir anlayışını benimsedi. 1960’lı yıllar toplumcu kuşağının manifestosu niteliğindeki şiirlerden “Bir Gün Mutlaka”yı 1965’te yayımladı. 1970’te İsmet Özel ile yayımlamaya başladıkları “Halkın Dostları” dergisi geniş yankı uyandırdı. Şiirlerinde toplum ve bireyi, yaşamın bütünlüğü içinde ele aldı. Şiirlerinin yanı sıra edebiyat ve kültür üzerine yazıları, hazırladığı antoloji ve çevirileriyle de tanındı.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ataol Behramoğlu
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Orhan Veli Kanık
 • Necip Fazıl Kısakürek
Soru 16

Delikanlım, işaret aldığın gün atandan
Yürüyeceksin... millet yürüyecek arkandan!
Sana selam getirdim Ulubatlı
Hasan’dan...

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?

 • Teşbih
 • Tezat
 • Tenasüp
 • Telmih
Soru 17

Bir kelimemin bir nesnenin, bir işin bir bölümünü ya da bir türünü gösterirken zamanla o nesnenin bütününü, bütün türlerini anlatır duruma gelmesine anlam genişlemesi denir.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bu tanıma uygun bir örnek verilmiştir?

 • Oğul
 • Koca
 • Yol
 • Yavuz
Soru 18

İç konuşma, okuyucuyu, kahramanın iç dünyasıyla karşı karşıya getiren bir tekniktir. Anlatıcı anlattığı kişinin duygu ve düşüncelerini kahramanın kendi ağzından, aklından geçenler şeklinde verir. Kahraman kendi kendine konuşuyormuş hissi uyandırılır. Bu bölümlerde anlatıcının varlığı ortadan kalkar.
Bu parçaya göre aşağıdakilerin hangisinde bu teknik uygulanmıştır?

 • Simit yiyerek yürüyor. Tek tük geçenler dönüp ona bakıyordu. Kılığı düzgün bir adamın sokakta simit yemesi yasaktır. Bütün yasaklar gibi bunun da kaçamak yolu yok mu? Simidi kır, cebine sok. Tek elinle bir lokma koparıp kimseye sezdirmeden ağzına at. Ama, ben dişlerim sağlamken ısıracağım.
 • Haftada iki gece dostlara çay veriliyor, en aşağı iki üç gece de başkalarının davetine gidiliyordu. Aşağı sofa ile taşlık arasındaki camekân kaldırılmış, delik deşik duvarlar sarı yaldızlı bir kâğıt ile kaplanmıştı. Davet akşamları yukarıdan kilimler, iskemleler, süslü yataklar indirilerek bir kabul salonu dekoru kuruluyordu.
 • Mahalle kahvesinin önündeki setin üstü sanki ufak bir bahçecikti. Ortada küçük bir havuz, içinde gazoz şişeleri etrafında biraz çimen, kınar çiçekleri. Kapının sağ tarafında bazısı gecelik entarileri ile dört beş kişi İstanbul’un son zelzelesinden konuşuyorlardı.
 • Sadrazam bu adamı tanımıyordu.
  Sordu:
  ― Burada mı oturuyor?
  ― Evet.
  ― Ne iş yapıyor?
  ― Biraz zengindir. Vaktini okumakla geçirir. Tanımazsınız efendim. Hiç büyüklerle ahbaplık etmez. Büyük mevkiler istemez.
  ― Niye?
  ― Bilmem ama belki düşüşü var diye.
  ― Tuhaf!
Soru 19

I. Memleket sevgisi, yurt güzellikleri gibi temaları işlemişlerdir.
II. Şiirde aruz ölçüsünü tercih etmişlerdir.
III.Gerçeküstücülük akımından etkilenmişlerdir.
IV.Sade bir dil kullanarak mahallî söyleyişlerden yararlanmışlardır.
Numaralanmış cümlelerden hangileri Millî edebiyat anlayışını yansıtan sanatçıların özelliklerindendir?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 20

İlk şiirlerinde kendi iç dünyasını eserlerine yansıtmış, daha sonra toplumsal olayları konu edinmiştir. Halk şiir geleneğiyle toplumcu gerçekçi anlayışı harmanlayarak şiirlerini söylemiştir. Güncel konularda taşlamalar yazmıştır. Şiirlerini saz eşliğinde söylemiştir. “İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım” adlı eseriyle tanınır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

 • Âşık Mahsuni Şerif
 • Abdürrahim Karakoç
 • Şeref Taşlıova
 • Âşık Veysel Şatıroğlu
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBADCDCBDAADBADCABA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Yorumlar
Tarihe Göre
E
Ebru kurt
Cok faydalı bi testti tesekkuler
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

10 kişi oy kullandı
Online Testler