Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Ey Türk, Oğuz beyleri ve halkı, işitin!

Türk halkının adı sanı yok olmasın diye babam hakanı ve annem hatunu yüceltmiş olan Tanrı, devlet veren Tanrı, beni o Tanrı hakan olarak tahta oturttu hiç şüphesiz!

Türk halkı için gece uyumadım gündüz oturmadım!

Bu parça aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?

 • Nutuk
 • Mülakat
 • Röportaj
 • Haber yazısı
Soru 2

Bir avukat mahkemede müvekkilini savunmak amacıyla aşağıdaki söylev türlerinden hangisini kullanabilir?

 • Hukuksal
 • İktisadi
 • Akademik
 • Dinsel
Soru 3

Nutukta;
• konuya tüm yönleriyle hâkim olunmalı,
• ele alınan konu inandırıcı biçimde ortaya konmalı,
• ağır ve sanatlı bir dil kullanılmalıdır.
Bu bilgiler, doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Y – Y – D
 • D – Y – D
 • Y – D – Y
 • D – D – Y
Soru 4

Aşağıdaki dil işlevlerinden hangisi nutuklarda ağırlıklı olarak kullanılmaz?

 • Göndergesel
 • Dil ötesi
 • Heyecana bağlı
 • Alıcıyı harekete geçirme
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi söylev türünün gelişimine katkıda bulunan kişilerden değildir?

 • Bilge Kağan
 • Halide Edip Adıvar
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Reşat Nuri Güntekin
REKLAM
Soru 6

Burası mesut zamanlardan taptaze kalmış bir cennetin hayaline benziyordu. Sanki tarih denen fırtınanın rüzgârları, bu asırlık çınar ağaçlarının arasından, beyaz binanın sakin çatısı üstünden hiç geçmemişti. Etrafta setleri olmazsa doğal bir göl sanılacak derecede büyük havuz, zümrüt gölgeler içinde nilüfer sakin sakin uyuyordu.
Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tartışmacı
 • Betimleyici
 • Açıklayıcı
 • Öyküleyici
Soru 7

Yaşama sanatının inceliklerini bilen insanlar, bilmeyenlere göre hoşgörü sahibi kişilerdir. Voltaire “Hata insanlara özgüdür ve biz kaçınılmaz olarak hata yaparız. O hâlde gelin karşılıklı olarak akılsızlıklarımızı affedelim. Bu, doğal yaşamın ilk koşuludur. Çünkü aksi hâlde insanoğlu yaşamını başarıyla sürdürme olasılığını yitirir.” der. Bu alçak gönüllü, dürüst ve içtenlikli çağrıya, biz hoşgörü deriz.
Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmamıştır?

 • Tanık gösterme
 • Karşılaştırma
 • Benzetme
 • Tanımlama
Soru 8

Okuma bir gaye değil, araçtır. Okumanın sonunda bir fayda elde edilmelidir. Günümüze ışık tutmuyorsa tarih okumanın, öz varlığımızı düzeltmeyecekse ahlak okumanın bir gerekliliği yoktur. İnsan bir kitabı okuduktan sonra eskisinden daha akıllı hareket edebilmeli, şunun bunun sözlerine daha az aldanmalı, her şeyi daha açık görmeye ve daha derin hissetmeye başlamalıdır. O zaman okuma boşa gitmemiştir.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çok sayıda kitap okumanın insana hiçbir faydası yoktur.
 • Ne okunduğu değil okunanın kişiye yararlı olup olmadığı önemlidir.
 • Okumak, bir amaç hâline getirilirse kişiye katkı sağlar.
 • Duygu dünyasına hitap eden kitapların kişisel gelişimi desteklemesi düşünülemez.
Soru 9

I. Bize kendi mizacımıza göre bir yol sağlardı.
II. Akademide atölye hocam Çallı’ya ve mitoloji hocamız Ahmet Haşim’e bayılırdım.
III.Haşim’e gelince mitoloji dersinde bize yolda rastladığı bir sıpanın kocaman gözlerini, yumuşak kulaklarını anlatırdı.
IV.Çallı basmakalıp şeyler öğretmezdi.
Numaralanmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulmak istenirse sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • I – II – III – IV
 • II – III – I – IV
 • II – IV – I – III
 • III – II – IV – I
Soru 10

Kırgızistan’da doğdu. Veterinerlik okuduğu yıllardan itibaren Kırgız ve Rus dillerinde eserler yazmaya başladı. Hikâye, uzun hikâye, roman ve tiyatro türlerinde eserler verdi. Eserlerinde Kırgız efsane ve destanlarından yararlandı. Eserlerinden bazıları: Cemile, Selvi Boylum Al Yazmalım, Toprak Ana, Elveda Gülsarı…
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cengiz Aytmatov
 • Yaşar Kemal
 • Cengiz Dağcı
 • Halide Edip Adıvar
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcı kullanılmıştır?

 • Yürüye yürüye sizin evinizin önüne gelmişim Nilgün, farkına varmamışım, üzeri yosunlu o eski duvarı görünce anladım. Bahçe kapınız kapalı.
 • Naim Efendi’nin son senelerdeki bu acı durumunu herkesten ziyade gören Hakkı Celis’ti. Hayatta şöyle dursun, bütün okuduğu romanlarda bile bu kadar trajik bir ihtiyar simasına tesadüf etmemişti.
 • Dün Büyükada İskelesi’nde karşı karşıya gelince şaşakaldım. Cilası gözler alan narin tekerlekli, tombul atlı, oyuncak gibi küçük ve süslü bir arabadan indi.
 • O manevranın bir kayıkta yapıldığını görmek sevincinden ben de ustam da yoksunduk. Ama onu sözle haykıra haykıra anlatmanın sevinci vardı ya!
Soru 12

I. Yaban
II. Benim Adım Kırmızı
III.Bin Hüzünlü Haz
IV.Ayaşlı ve Kiracıları
Numaralanmış romanlardan hangileri postmodern bir anlayışla kaleme alınmıştır?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 13

• Köy, toplumsal sorunlar ve çatışmalar ele alınmıştır.
• Yabancılaşmış bireyin iç dünyası anlatılmıştır.
• Büyük şehirlere göç ve kenar mahallelerdeki hayat işlenmiştir.
Bu cümleler “Toplumcu gerçekçi roman anlayışı” açısından doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – Y
 • Y – D – Y
 • Y – D – D
 • D – Y – D
REKLAM
Soru 14

Kahvenin, sokağın, evin; ağzında çiğnediği tek lokma muharebe lafı idi. İnsanların yürekleri dar, bakışları kuşkulu, yüzleri asıktı. Kâh ortadan kâh kulaktan kulağa alınıp verilen havadislerde de ne zehir var ki dinleyenleri ağuluyor, berbat ediyordu. Düşman el ele vermiş, yuvarlandıkça büyüyen bir çığ gibi sınırları atlamış, yaklaşıyor, boyuna yaklaşıyordu.
Bu parçada romanın yapı unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?

 • Mekân
 • Zaman
 • Kişiler
 • Olay
Soru 15

Semai:
Hey benim âfet-i cânım aman Dili dost, kalbi düşmanım aman Ah yoluna feda bu canım aman Gel kuzum etme bu cefayı.
(…)
Hacivat
(Perde gazelini okumaya başlar.) : Ooof, Haaay! Haaak! Şem-i sîretle ziyalandıkça hikmet perdesi
Gösterir yüz bin hayâl âlemde suret perdesi
(…)
Bu parça aşağıdaki tiyatro türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Karagöz
 • Trajedi
 • Komedi
 • Orta oyunu
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

 • Son dersin 18.30’da biteceğini söylediler.
 • Yüklenen fotoğraf 43 bin 554 kez görüntülenmiş.
 • Bu konu üzerinde tam yirmibeş senedir kafa yoruyor.
 • Araştırdığım türler hakkındaki bilgiyi ansiklopedinin 63’üncü sayfasında buldum.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi 1980’li yılların Türk tiyatrosu için söylenemez?

 • Oyun yazarlığı, nitelik ve nicelik açısından bir durgunluk yaşar.
 • Özel tiyatrolar bu dönemde açılmaya başlamıştır.
 • Oyun yazarları güncel olaylardan ve toplumsal sorunlardan uzaklaşır.
 • Oyunlarda eski hikâyeler, masallar, Osmanlı tarihi ve bireysel konular ele alınır.
Soru 18

Anadolu’dan geçtim; ayakları tutmaz olmuş köprüler, olukları susuz kalmış çeşmeler, toprakları kerpiç kesmiş tarlalar aştım. Anadolu’ya kalbimde ayırdığım yerin sevgisi, gözümde yarının endişesi; böyle çoraklığı, garipliği, kimsesizliği yüreğimi yakan yollarda günlerce dolaştım. Anadolu yollarını hep böyle hazin, boş fakat kanıma sıcak, sevimli gördüm.
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Anlatıcı birinci tekil kişidir.
 • Duygu, düşünce ve gözleme yer verilmiştir.
 • Samimi bir üslup kullanılmıştır.
 • Fikirler kanıtlanmak istenmiştir.
Soru 19

I. İlk örnekleri, Fransız yazar Moliere tarafından verilmiştir.
II. Türk edebiyatında Tanzimat sonrasında karşımıza çıkar.
III.En çok Cumhuriyet Dönemi’nde gelişme gösterir.
IV.Dinleyicilerin ilgileri ve tepkileri göz önünde tutulur.
Numaralanmış cümlelerden hangileri “deneme” için söylenemez?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi deneme türündeki yazıların toplandığı eserlerden değildir?

 • Selvi Boylum Al Yazmalım
 • Karalama Defteri
 • Yaşadığım Gibi
 • Bize Göre
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
AADBDBCBCABCDBACBDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

7 kişi oy kullandı
Online Testler