Tarih 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi tarihin konusu içinde yer alır?

 • Maddenin yapısı
 • Hücrenin özellikleri
 • Yazının bulunması
 • Yeryüzü şekilleri
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yazıt bilimidir?

 • Epigrafi
 • Filoloji
 • Arkeoloji
 • Antropoloji
Soru 3

Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç tarihi başlangıç noktası olan takvim aşağıdakilerden hangisidir?

 • 12 Hayvanlı Türk takvimi
 • Miladi takvim
 • Rumi takvim
 • Hicri takvim
Soru 4

Miladi takvimin kökeni aşağıdaki medeniyetlerden hangisine dayanmaktadır?

 • Mısırlılar
 • Hititler
 • Lidyalılar
 • Urartular
Soru 5

Tarih bilimi toplumların örf, adet, gelenek ve yaşayışlarını incelerken aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanır?

 • Diplomasi
 • Etnografya
 • Paleografya
 • Nümizmatik
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Paleolitik Çağ’a ait yerleşim merkezlerinden biri değildir?

 • Yarımburgaz Mağarası
 • Karain Mağarası
 • Altındere Mağarası
 • Çatalhöyük
Soru 7

Neolitik Çağ’a ait Çayönü sakinlerinin küçük bir dere yatağı kenarında köy kurmaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 • Madeni işlediklerinin
 • Ulaşımda geliştiklerinin
 • Yerleşik hayat yaşadıklarının
 • Güçlü ordulara sahip olduklarının
Soru 8

Çatalhöyüklülerin buğdayın yanında nohut ve mercimek gibi baklagilleri üretmeleri aşağıdakilerden hangisiyle uğraştıklarının kanıtıdır?

 • Tarım
 • Madencilik
 • Sanat
 • Turizm
Soru 9

Yazıyı aşağıdaki uygarlıklardan hangisi bulmuştur?

 • Akadlar
 • Sümerler
 • Hititler
 • Urartular
Soru 10

Tapates denilen kilimleri ve fabl denilen hayvan hikâyelerini uygarlığa armağan eden medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Asurlar
 • Babiller
 • İbraniler
 • Frigler
Soru 11

Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi kağıt, barut ve pusula ile uygarlığa katkıda bulunmuştur?

 • Çin
 • Hint
 • Mısır
 • İran
Soru 12

Mescid-i Aksa ve Hz. Süleyman Mabedi aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir?

 • Miken
 • Girit
 • İbrani
 • Fenike
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ’ın tüccar kavimleri arasında gösterilemez?

 • Asurlular
 • Hititler
 • Fenikeliler
 • Lidyalılar
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki medeniyetlerden hangisiyle Eski Çağ toplumlarında ilahi dine bağlı hukuk sistemi dönemi başlamıştır?

 • Babiller
 • İbraniler
 • Lidyalılar
 • Frigler
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ’da Avrupa’da görülen yönetim şeklidir?

 • Oligarşi
 • Tiranlık
 • Demokrasi
 • Feodalizm
Soru 16

Hammurabi Kanunları aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir?

 • Babiller
 • Sümerler
 • Hititler
 • Urartular
Soru 17

Arap yarımadasında İslam devletini aşağıdakilerden hangisi kurmuştur?

 • Hz. Muhammed
 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
Soru 18

Magna Karta Libertatum (Büyük Sözleşme) hangi ülkede imzalanmıştır?

 • Fransa
 • Almanya
 • İngiltere
 • İtalya
Soru 19

Moğol İmparatorluğu’nun hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen kanunlar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hammurabi Kanunları
 • Cengiz Han Yasası
 • 12 Levha Kanunları
 • Hitit Kanunları
Soru 20

12 Levha Kanunları aşağıdaki uygarlıkların hangisi tarafından oluşturulmuştur?

 • Çinliler
 • İonlar
 • Babiller
 • Romalılar
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADABDCABDACBBDAACBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?