Tarih 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Anadolu’ya yerleşmesini kolaylaştıran faktörlerden biridir?

 • Bizans Devletinde yaşayan halkın çoğunluğunun tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlaması
 • Anadolu’da hâkim olan dini yapının Hristiyanlık olması
 • Halkın büyük kısmının köylerde yaşaması
 • Taht kavgaları ve iç isyanlar nedeniyle Bizans’ın Anadolu’daki otoritesinin zayıflamış olması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden biri değildir?

 • Mengücekliler
 • Artuklular
 • Memlûkler
 • Saltuklular
Soru 3

Malazgirt Zaferi’nden sonra İzmir ve çevresinde bağımsız bir beylik kuran ve ilk Türk denizcisi olarak tarihe geçen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Artuk Bey
 • Çaka Bey
 • Mengücek Gazi
 • Ebul Kasım Saltuk Bey
Soru 4

Türkiye Selçuklu Devleti’ne karşı yaptıkları 1230 Yassıçemen Muharebesi’ni kaybederek tarih sahnesinden silinen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Harzemşahlar Devleti
 • Bizans Devleti
 • Büyük Selçuklu Devleti
 • Asya Hun Devleti
Soru 5

Türkiye Selçuklu Devleti’nde ülke toprakları kime aittir?

 • Hükümdar ve ailesine
 • Halka
 • Ordu komutanlarına
 • Ahi teşkilatına
REKLAM
Soru 6

Türkiye Selçuklu Devleti’nde belirli merkezlerde kervansaraylar yapılması aşağıdaki hangi alanın gelişimine katkı sağlamıştır?

 • Sanat
 • Eğitim
 • Ticaret
 • Siyaset
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin ekonomik sebeplerinden biridir?

 • Bizans’ın Türklerin ilerleyişini durdurmakta başarısız olması
 • Bazı derebeylerin şöhret ve toprak kazanmak istemeleri
 • Avrupalıların Doğu’nun zenginliklerine ulaşmak istemeleri
 • Hristiyanların kutsal kabul ettikleri Kudüs, Urfa gibi yerleri Müslümanlardan geri almak istemeleri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Kösedağ Muharebesi’nin sonuçlarından biri değildir?

 • Türkiye Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir.
 • Moğolların koydukları ağır vergiler nedeniyle Anadolu’da ticaret gerilemiştir.
 • Doğu Anadolu Moğol egemenliği altına girmiştir
 • Anadolu’ya Haçlı Seferleri son bulmuştur.
Soru 9

Bursa şehri hangi Osmanlı hükümdarı döneminde fethedilmiştir?

 • Osman Bey
 • Orhan Bey
 • I. Murat
 • II. Murat
Soru 10

Osmanlı Devleti’nde yeni fethedilen Rumeli topraklarına Anadolu’dan nüfusun getirilerek yerleştirilmesi siyasetine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türk siyasi birliğini sağlama politikası
 • İskân politikası
 • Tarım politikası
 • Denge politikası
Soru 11

Osmanlı Devleti’nde Fetret Devri olarak adlandırılan dönemde kardeşler arasındaki taht mücadelesinden galip çıkarak Osmanlı Devleti’nin başına geçen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Osman Bey
 • Yıldırım Bayezit
 • Çelebi Mehmet
 • Orhan Bey
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde hafif süvari kuvveti olup uçlarda görev yapan askerî birliktir?

 • Silahtarlar
 • Yeniçeriler
 • Top Arabacıları
 • Akıncılar
Soru 13

Aşağıdaki beyliklerden hangisinin topraklarına katılmasıyla Osmanlı Devleti hazır bir donanmaya sahip olmuştur?

 • Karamanoğulları Beyliği
 • Eretnaoğulları Beyliği
 • Dulkadiroğulları Beyliği
 • Karesioğulları Beyliği
REKLAM
Soru 14

Osmanlı Devleti’ndeki tımar sistemi aşağıdaki hangi alanda devletin güçlü olmasını sağlamıştır?

 • Askerî
 • Sanat
 • Sağlık
 • Eğitim
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 13. yüzyılda Anadolu’da faaliyet gösteren mutasavvıflardan biri değildir?

 • Mevlânâ Celâleddîn-î Rumî
 • Hacı Bektâş-ı Velî
 • Gazali
 • Hacı Bayrâm-ı Velî
Soru 16

Osmanlı Devleti’nde Şeyhülislam hangi konularda divan üyelerine görüşlerini bildirmektedir?

 • Ekonomik
 • Dinî
 • Sanat
 • Siyasi
Soru 17

Fatih Sultan Mehmet’in hocası olup, İstanbul’un Fethi’ne manevi katkıda bulunmuştur. Devrinin en iyi doktorlarından biridir. Tıp tarihinde ilk defa mikrop meselesini ortaya atmış ve hastalıkların bu yolla bulaştığı fikrini öne sürmüştür.
Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ali Paşa
 • Dâvud-i Kayseri
 • Akşemseddin
 • Uluğ Bey
Soru 18

Osmanlı Devleti’nde divan teşkilatı içerisinde bürokrasi ile ilgili işlerden sorumlu olan sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlmiye
 • Hariciye
 • Seyfiye
 • Kalemiye
Soru 19

Osmanlıda mimari alanda insanların ihtiyaç duyduğu imaret, medrese, hamam ve hastaneden oluşan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Külliye
 • Kıraathane
 • Kervansaray
 • Karye
Soru 20

Osmanlı Devleti’nde güzel yazı yazma sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çini
 • Hat
 • Ebru
 • Minyatür
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBAACCDBBCDDACBCDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?