Tarih 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

İstanbul’u fetheden Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Murad
 • II. Mehmed
 • II. Bayezid
 • I. Süleyman
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

 • Amasra’nın alınması
 • Kırım’ın fethi
 • Otlukbeli Muharebesi
 • Şahkulu İsyanı
Soru 3

Osmanlı Devleti Çaldıran Savaşı’nı aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapmıştır?

 • Safevi Devleti
 • Akkoyunlu Devleti
 • Memlûk Devleti
 • Bizans İmparatorluğu
Soru 4

Turnadağ Muharebesi ile Osmanlıya katılan beylik aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karesioğulları
 • Karamanoğulları
 • Dulkadiroğulları
 • Ramazanoğulları
Soru 5

Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda Orta Çağ kapanmış, Yeni Çağ başlamıştır?

 • Kırım’ın fethi
 • Boğdan’nın alınması
 • İstanbul’un fethi
 • Trabzon’un alınması
REKLAM
Soru 6

Gerçekleştirdiği reformlar ve adalet prensibini ön plana çıkarması nedeniyle “Kanuni” olarak anılan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Murad
 • I. Süleyman
 • II. Mehmed
 • II. Selim
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Dönemi’nde meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

 • Mohaç Meydan Muharebesi
 • I.Viyana kuşatması
 • Belgrad’ın fethi
 • Turnadağ Muharebesi
Soru 8

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde aşağıdakilerden hangisine adli ve mali kapitülasyonlar verilmiştir?

 • Fransa
 • Avusturya
 • Venedik
 • Ceneviz
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği gün, günümüzde Türk Denizcilik Günü olarak kutlanmaktadır?

 • Preveze Deniz Muharebesi
 • Kıbrıs Adası’nın fethi
 • Sakız Adası’nın fethi
 • Rodos’un fethi
Soru 10

Osmanlı Devleti Hint Deniz Seferlerini aşağıdaki devletlerden hangisine karşı düzenlemiştir?

 • İngiltere
 • Fransa
 • Portekiz
 • Avusturya
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sarayın bölümlerinden değildir?

 • Birun
 • Payitaht
 • Enderun
 • Harem
Soru 12

Osmanlı Devleti’nde siyasi, askerî, idari, örfi, şeri, adli ve mali işler ile davaların görüşülüp karara bağlandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divân-ı Hümâyun
 • Hazine Odası
 • Kiler Odası
 • Has Oda
Soru 13

II. Mehmed’den sonra divan toplantılarına aşağıdakilerden hangisi başkanlık yapmıştır?

 • Beylerbeyi
 • Sancakbeyi
 • Reisülküttap
 • Veziriazam
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi divan üyelerinden değildir?

 • Lala
 • Nişancı
 • Defterdar
 • Kadıasker
Soru 15

Osmanlı Devleti’nde eyaletlerin başında bulunan yönetici aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sancakbeyi
 • Lala
 • Beylerbeyi
 • Veziriazam
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıda görülen dinî tören türü değildir?

 • Sürre alayı
 • Panayır
 • Kadir alayı
 • Mevlit alayı
Soru 17

Osmanlıda görülen meddah, orta oyunu ve karagöz gibi unsurlar aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

 • Ekonomi
 • Eğlence
 • Sağlık
 • Askeriye
Soru 18

Osmanlı Devleti’nde tarımsal faaliyetler aşağıdaki sınıfların hangisi tarafından yapılmıştır?

 • İlmiye
 • Kalemiye
 • Seyfiye
 • Reaya
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi mülkiyeti gayrimüslimlere ait topraklardır?

 • Haraci topraklar
 • Öşri topraklar
 • Tımar
 • Has
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ticari mekânlardan değildir?

 • Kervansaray
 • Bedesten
 • Saray
 • Kapan
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDACCBDAACBADACBBDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?