Tarih 5 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Osmanlı Beyliği aşağıdakilerden hangisi döneminde bağımsız hale gelmiştir?

 • Osman Gazi
 • Orhan Gazi
 • I. Murat
 • II. Murat
Soru 2

Osmanlı Devleti Zitvatorok Antlaşması’nı aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamıştır?

 • Rusya
 • Lehistan
 • Venedik
 • Avusturya
Soru 3

Osmanlı Devleti Podolya ve Ukrayna’yı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Lehistan’a bırakmıştır?

 • Bucaş Antlaşması
 • Karlofça Antlaşması
 • Serav Antlaşması
 • Ferhat Paşa Antlaşması
Soru 4

Osmanlı Devleti, Girit’i aşağıdaki devletlerin hangisinden almıştır?

 • Malta
 • Fransa
 • Venedik
 • İngiltere
Soru 5

Westphalia ( Vestfalya ) Barışı ile aşağıdaki savaşlardan hangisi son bulmuştur?

 • Yüzyıl Savaşları
 • Otuz Yıl Savaşları
 • Yedi Yıl Savaşları
 • Veraset Savaşları
REKLAM
Soru 6

Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul etmiştir?

 • Karlofça Antlaşması
 • Pasarofça Antlaşması
 • Yaş Antlaşması
 • Prut Antlaşması
Soru 7

Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı Devleti himayesindeki Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Avusturya
 • Fransa
 • İngiltere
 • Rusya
Soru 8

15. yüzyıldan itibaren İtalya’da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, İlk Çağ’ın klasik kültür ve sanatına dayanan bilim ve sanat akımıdır.
Tanımı yapılan akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Reform
 • Rönesans
 • Milliyetçilik
 • Sekülarizm
Soru 9

Reform hareketi ilk olarak aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisinde başlamıştır?

 • İtalya
 • Almanya
 • Fransa
 • İngiltere
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomik doktrindir?

 • Merkantilizm
 • Hümanizm
 • Kalvenizm
 • Anglikanizm
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi feodalitenin zayıflamasında etkili olmuştur?

 • Reform hareketleri
 • Rönesans hareketleri
 • Ateşli silahların icadı
 • Matbaanın kullanılması
Soru 12

1740 tarihinde kapitülasyonların sürekli hâle getirilmesiyle doğu ticaretinde ve Osmanlı limanları arasındaki taşımacılıkta rakipsiz konuma gelen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Almanya
 • Rusya
 • İngiltere
 • Fransa
Soru 13

Tımar sisteminin bozulması Osmanlı Devleti’ni hangi alanda olumsuz olarak etkilemiştir?

 • Sağlık
 • Askerî
 • Eğitim
 • Sanat
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Celali İsyanlarının sonuçlarından değildir?

 • Vergilerin yükseltilmesi
 • Köylerin boşaltılması
 • İşsizliğin artması
 • Ekonominin zayıflaması
Soru 15

1718 Pasarofça Antlaşması ile başlayan ve 1730 Patrona Halil İsyanı ile sona eren dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lale Devri
 • Meşrutiyet Dönemi
 • Tanzimat Dönemi
 • Yükselme Dönemi
Soru 16

Milliyetçilik akımı aşağıdakilerden hangisinin etkisiyle dünyaya yayılmıştır?

 • Reform hareketleri
 • Rönesans hareketleri
 • Fransız İhtilali
 • Sanayi İnkılabı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Edirne Antlaşması ile bağımsızlığını kazanmıştır?

 • Bulgaristan
 • Sırbistan
 • Karadağ
 • Yunanistan
Soru 18

Sinop Baskını ile Osmanlı donanmasını yakan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • İngiltere
 • Rusya
 • Fransa
 • Almanya
Soru 19

Osmanlı Devleti ilk dış borcu aşağıdaki devletlerin hangisinden almıştır?

 • İngiltere
 • Avusturya
 • Rusya
 • İtalya
Soru 20

Romanya, Sırbistan ve Karadağ aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle bağımsız olmuşlardır?

 • Küçük Kaynarca Antlaşması
 • Paris Barış Antlaşması
 • Berlin Antlaşması
 • Kütahya Antlaşması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBCBCDBBACDBAACDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

11 kişi oy kullandı
Online Testler