Temel Dini Bilgiler 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Eşlerin birbirlerine karşı sorumlulukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Hak ve adalet gözetilmelidir.
 • Anlayışlı ve sabırlı olunmalıdır.
 • Nezaket kurallarına uyulmalıdır.
 • Biz yerine ben anlayışıyla davranılmalıdır.
Soru 2

“...O hâlde, eğer mü’minler iseniz Allah’a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resûlüne itaat edin.”
(Enfâl suresi, 1.ayet)
Bu ayette altı çizili bölümde aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmektedir?

 • İsraftan kaçınmak
 • Barış içinde yaşamak
 • Tevekkül sahibi olmak
 • Azimli ve kararlı davranmak
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi manevi yardımlaşmaya örnektir?

 • Din kardeşi için dua etmek
 • Akrabaya zekât vermek
 • Öğrenciye burs vermek
 • İhtiyacı olan birini giydirmek
Soru 4

İnfak eden bir Müslümandan aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi beklenmez?

 • Menfaat beklemeden yardım etmesi
 • Allah’ın rızasını kazanmayı istemesi
 • Malının azalacağı endişesine kapılması
 • İnsan onurunu korumaya özen göstermesi
Soru 5

Karz-ı hasen ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Allah rızası için ihtiyaç sahibine verilen borçtur.
 • Allah’a ödünç vermek anlamına da gelmektedir.
 • Hiçbir kişisel çıkar ve kazanç gözetilmez.
 • Borcu olan kişinin borcunu fazlası ile ödemesidir.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki davranışların hangisinde maddi zarardan dolayı kul hakkı oluşur?

 • Elektriği kaçak kullanmak
 • Özel hayatı araştırmak
 • Dedikodu yapmak
 • Alay etmek
Soru 7

İşçinin hak ve sorumlulukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Yaptığı işe özen göstermelidir.
 • Kendisine emanet edilen eşyalara sahip çıkmalıdır.
 • İşin yürütülmesini kendi güvenliğinin önünde tutmalıdır.
 • İşvereni zarara uğratacak davranışlardan sakınmalıdır.
Soru 8

İslam aşağıdakilerden hangisini mülk edinmede haram saymıştır?

 • Emek
 • Kumar
 • Miras
 • Ticaret
Soru 9

“Riba” kelimesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karaborsacılık
 • Hırsızlık
 • Rüşvet
 • Faiz
Soru 10

Alışveriş yapanlar, eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse, alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse, yaptıkları alışverişin bereketi gider.
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisin mesajına uygun bir davranıştır?

 • Ürünü değerinde satmak
 • Terazinin ayarlarıyla oynamak
 • Kusurlu ürünü sağlam gibi göstermek
 • Tezgâhta malın kötüsünü arkaya gizlemek
Soru 11

• İslam’da haksız kazanç olarak kabul edilir.
• Hadiste, Allah’ın lanetinin alanın ve verenin üzerinde olduğu bildirilir.
• Türk Ceza Kanunu’nda bu fiili işleyenlerin cezası dört yıldan on iki yıla kadar hapistir.
Bu bilgilerin tamamı aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

 • Hileli satışlar
 • Kumar
 • Rüşvet
 • Karaborsacılık
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi alkol ve uyuşturucunun doğrudan aileye verdiği zararlardandır?

 • Trafik kazalarına sebep olur.
 • Doğacak bebekleri etkiler.
 • İş hayatımızı olumsuz etkiler.
 • Sosyal ilişkilerimize zarar verir.
Soru 13

Bir kimsenin özel durumunu merak edip öğrenmek için onun bilgisi ve rızası dışında gizlice araştırmaktır.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tecessüs
 • İftira
 • Dedikodu
 • Hile
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi toplumda emniyet ve güvenin oluşmasını sağlayan etkenlerdendir?

 • Fitne
 • Fesat
 • Terör
 • Adalet
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi müminin mümin üzerindeki haklarından biri değildir?

 • Karşılaştığında selam vermek
 • Öldüğünde cenazesine katılmak
 • Borçlandığında borcunu üstlenmek
 • Davet ettiğinde davetine icabet etmek
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi aileye zarar veren davranışlardandır?

 • Helal yoldan kazanmak
 • Mahremiyeti ifşa etmek
 • İstişareye önem vermek
 • Ahlaki değerleri korumak
Soru 17

Çocuğunuza bırakacağınız en güzel miras, güzel ahlaktır.
Bu hadise göre aşağıdakilerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı görevleri arasında yer almaz?

 • Sorumluluk bilinci kazandırmak
 • Manevi değerlere göre yetiştirmek
 • Gelecekleri için maddi birikim yapmak
 • Dini emirleri ve ahlaki görevleri öğretmek
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi münafık bir kimseden beklenen davranışlardan değildir?

 • Daima hakkı gözetmek
 • Dedikodu yapmak
 • Yalan söylemek
 • İftira atmak
Soru 19

Mehir ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Nikâh ile ilgili hükümlerdendir.
 • Kullanımı, kocanın iznine bağlıdır.
 • İslam’a göre evlilikte kadının hakkıdır.
 • Hakkında Kur’an-ı Kerimde ayet bulunmaktadır.
Soru 20

“…Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, elleriniz altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.”
(Nisa suresi, 36. ayet)
Bu ayette teşvik edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kararlılık
 • Cesaretlilik
 • Kahramanlık
 • Yardımseverlik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACDACBDACBADCBCABD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?