Türk Dili ve Edebiyatı 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ritmik (dramatik) sanatlardan değildir?

 • Edebiyat
 • Tiyatro
 • Sinema
 • Bale
Soru 2

Ey unutuş! Kapat artık pencereni.
Çoktan derinliğine çekmiş deniz beni;
Çıkmaz artık sular altından o dünya,
Bir duman yükselir gibi kederden
Macerası çoktan bitmiş o şeylerden,
Amansız gecenle yayıl dört yanıma,
Ey unutuş! Kurtar bu gamlardan beni.

Bu dizeler edebiyatın aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilişkisine örnektir?

 • Tarih
 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Coğrafya
Soru 3

Ramazan gecelerinde Ahmet Ağa beni Karagöz’e götürürdü. Üsküdar Çarşısı’nda büyük bir kahvede oynarlardı. Sokakları kalabalık kız erkek, alay alay çocuk hatta büyükler kahvenin bahçesine dolarlardı. Ben de onlarla birlikte büyük bir keyifle gecenin geç saatlerine kadar onları izlerdim.
Bu parça aşağıdaki öğretici metinlerin hangisinden alınmıştır?

 • Eleştiri
 • Mektup
 • Makale
 • Anı
Soru 4

• Bir sosyal sınıfın, meslek grubunun veya topluluğun konuştuğu dile standart dil denir.
• Çuvaşça ve Yakutça Türkçenin lehçeleridir.
• Şiveler tarihin bilinmeyen dönemlerinde Türkçeden ayrılmıştır.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – D
 • Y – Y – D
 • Y – D –Y
 • D – D – Y
Soru 5

Kenar mahalleler. Birbirine yaslanmış tahta evler. Her yağmurda, her küçük fırtınada sancılanan ve biraz daha eğrilip büğrülen bu evlerin önünden her geçişimde, çoğunun ayrı ayrı maceralarını takip ederdim. Kiminin kaplamaları biraz daha kararmıştır. Kimi biraz daha öne eğilmiş, kimi biraz daha çömelmiştir ve hepsi hastadır.
Bu parça aşağıdaki paragraf çeşitlerinden hangisine örnektir?

 • Fikir
 • Olay
 • Tasvir
 • Tahlil
REKLAM
Soru 6

Arapçadan dilimize giren ve özgün biçimlerinin sonunda ikiz ünsüz bulunan kelimeler, Türkçede tek ünsüzle kullanılır. Bu kelimeler ünlüyle başlayan ek veya yardımcı fiille kullanıldıklarında sondaki ünsüz ikizleşir.
Bu parçada dilin aşağıdaki işlevlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Şiirsel
 • Dil ötesi
 • Heyecana bağlı
 • Alıcıyı harekete geçirme
Soru 7

I. Dünyada bilinen ilk hikâye örneği Dekameron’dur.
II. Batılı anlamda hikâye Türk edebiyatına Millî Edebiyat’la girmiştir.
III. Türk edebiyatında ilk yerli hikâye örneği Letâif-i Rivâyat’tır.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir bilgi yanlışı vardır?

 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • I ve III.
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hakim bakış açısı kullanılmıştır?

 • Yokuşun yarısını aştıktan sonra az soluma düşen koca kalker bloklarının gölgesinde biraz nefes alayım dedim.
 • Atın sırtındaki komutan, mahiyetindeki askerlere ateş hattından uzaklaşmalarını emredip çok sayıdaki askeriyle düşmanın öncü birliklerinin önünü kesti.
 • Yılın son günü Beyazıt Meydanı’nda, havuzun etrafında bir arkadaşımla, bomboş ceplerle dolaşırken kendimizi toplum tarafından dışlanmış gibi hissediyorduk.
 • Aytekin; yeşil ovanın ortasında, büyük bir mutluluk içinde ömrünü sürüyor, memleketinin bütün yoksullarına iyilik etmekten başka bir şey düşünmüyordu.
Soru 9

Piyanist doğrudan doğruya gündelik ve insani bir mesele konuşmaya gelmişti. “Dün Râkım’ı gördüm.” diye başladı ve cücenin Rabia için söylediklerini biraz daha mübalağa ile anlattı. Gözleri mangalın ateşinde, kulakları dedenin cevabını bekledi fakat o bir şey söylemedi.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

 • Açıklama
 • Tartışma
 • Öyküleme
 • Betimleme
Soru 10

Bulutu kestiler bulut üç parça
Kanım yere aktı bulut üç parça
İki gemiciynen Van Gogh’dan aşırılmış
Bir kadının yüzü ha ha ha

Bu dizelerde aşağıdaki isim türlerinden hangisi yoktur?

 • Özel
 • Somut
 • Çoğul
 • Cins
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim durum (hâl) eki kullanılmamıştır?

 • Güzel günler görecekmişiz gibi hissedip umutlanıyorum.
 • Elindeki telefonu aceleyle bana uzattı.
 • Birkaç konuya başka kitaptan çalışacağım.
 • Salkımda kalan son üzüm tanesini yere düşürmüş.
Soru 12

Suları pırıl pırıl, rüzgârı mis kokulu,
Kuş uçurmaz eski Türk kalyonlarının yolu.
Sağda sıradağlarla kabaran Anadolu
Yeşil eteklerinde tükeniyor Toros’un.

Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine ait olabilir?

 • Satirik
 • Didaktik
 • Epik
 • Pastoral
Soru 13

Anneler, ağlamayın dönmeyenlerinize!
Vatan kaatillerini getirdik işte dize.
Dumlupınar önünden yol alırken denize,
Çöktü savletimizden düşmanla dolu dağlar,
Gökler genişleyerek Ak Deniz geldi bize.

Bu dizelerde işlenen konu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hayatın güzellikleri
 • Çalışmanın önemi
 • Memleket özlemi
 • Yurt sevgisi
REKLAM
Soru 14

Sakın bir söz söyleme… yüzüme bakma sakın!
Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.
Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın,
Anan bile okşasa benim bağrım kan olur...

Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Sözcük hâlinde redif kullanılmıştır.
 • Nazım birimi beyittir.
 • 1 ve 3. dizelerde zengin uyak vardır.
 • Uyak örgüsü “abab” şeklindedir.
Soru 15

Bahar bugün yol katlamış
Geldiğini ispatlamış
Yediverenim patlamış
Gülleri neşe saçıyor

Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teşhis
 • Teşbih
 • İntak
 • Mecazımürsel
Soru 16

― Yarın küçük gidecek yalnız, öyle mi, balığa?
― O gitmek istedi; “Sen evde kal!” diyor.
― Ya, sakın o gelmeden ben ölürsem!
Kadın bu son sözle düşündü kaldı;
― Yarın yavrucak nasıl gidecek?
Şafak sökerken o, yalnız, bir eski tekneciğin düğümlü, ekli, çürük ipleriyle uğraşarak

Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Bir olay örgüsü vardır.
 • Nesir şekline dönüştürülebilir.
 • Olağanüstülük içerir.
 • Kişi, zaman ve mekân ögeleri bulunur.
Soru 17

Kara taşta ala(I) geyik sesi var
O geyiğin ıssız(II) taşta nesi var
Kavalın acı(III) bir inlemesi var
Çobanı düşürmüş zara bir(IV) çiçek

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi niteleme sıfatı değildir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı kullanılmıştır?

 • O küçük derenin kenarında saatlerce oturup sohbet ettik.
 • Bazı adamlar telaştan bir o yana bir bu yana koşturup duruyor.
 • Halamın evindeki ilk gecemde tertemiz yatağımda güzel bir uyku çekeceğim.
 • Öğrenmeye başladığım bu yabancı dili elimden geldiğince kullanmaya çalışıyorum.
Soru 19

Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düştü: Biri bana, biri sana, biri de söyleyene.
Bu parça masalın hangi bölümünden alınmıştır?

 • Döşeme
 • Serim
 • Çözüm
 • Dilek
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır?

 • Gel, kalbimi yerden yere vurma güzel; ne olursun?
 • Sen de başını alıp gitme ne olur?
 • Kim demiş ki sevgiler ayrılıklarla biter?
 • Deniz ve mehtap sordular seni, neredesin?
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCCBADCCADDBACDCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler