Türk Dili ve Edebiyatı 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi “tip” kişilerinin özelliklerinden değildir?

 • Bulunduğu toplumun izlerini taşır.
 • Tüm hikâyede aynı görevi üstlenir.
 • Tek bir özellik gösterir.
 • Dramatik çatışmalardan etkilenir.
Soru 2

Aşağıdaki parçaların hangisinde gözlemci bakış açısı kullanılmıştır?

 • Kara boyalı bu hantal teknenin içinde sallanıp duruyordum. Neden buradaydım? Kim getirip koydu bu teknenin içine beni? Bilmiyorum. Yalnız ekmeğim, bir şişe de suyum vardı kendimi denizde bulduğumda.
 • Tahtakale’nin oralarda; güneşin hiçbir saatte dik düşmediği sokaklardan geçiyorlardı. Altında bir aşevi bulunan, bir bütün ekmekle tek tabak yemek yiyen insanların dolduğu yerin kapısına bitişik, yanlamasına bir merdivenden alçak tavanlı bir kata çıkarlardı.
 • Nuhbe Hanım kına yakardı saçlarıma. Önü işlemeli beyaz tülbentlerle örterdi saçlarını. İncecikti saçını örttüğü tülbentler. Yatağının ayak ucuna konmuş bohçasında kalın tülbentler vardı lavanta torbacıklarıyla sarmaş dolaş.
 • Dayanılmaz böyle bir güzelliğe, kimse dayanamaz. Ben de… Tutamıyorum kendimi, derenin en derin olduğu yerde kilimlerin üstüne atlıyorum. Suyu, çiçekleri, geyikleri, kum taneciklerini, her şeyi kucaklamak istiyorum.
Soru 3

Bavulum elimde, ıpıssız sokakta, ortada kaldım. Tekerlekler, atlar göçük sesler çıkararak uzaklaştılar hızla. Yok oldular. Bir yumuşaklığa dalıvermiş gibi. Sesler hiç yankılanmadı. Evler, duvarlar kaskatıydı. Çinko oluklar, çatıları kristal parıltılarla çevreliyordu. Ipıssızdı her yan.
Bu parçaya hâkim olan temel duygu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mutluluk
 • Sevinç
 • Yalnızlık
 • Heyecan
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde yazılan romanlardan değildir?

 • Küçük Ağa
 • İntibah
 • Araba Sevdası
 • Felâtun Bey ile Rakım Efendi
Soru 5

Senden başkasını(I) seven(II) delidir,
Yüzün çiçeklerin(III) en güzelidir
Gözlerin bilinmez(IV) bir diyar gibi

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi zamirdir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
REKLAM
Soru 6

Bir yazar, çalışmalarındaki temel malzemenin büyük bölümünü on beş yaşından önce edinir.
Bu cümlede altı çizili zarfın türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Durum
 • Zaman
 • Yer-yön
 • Miktar
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek hâlinde zamir (adıl) kullanılmıştır?

 • Şu kırmızı araba benimki, karşıdaki de komşumuzun.
 • Yarın kahvaltıya gelmeyeceğim, dedi.
 • Üç metinden yola çıkarak yeni bir makale yazdım.
 • Tarihi geçmiş ilaçları kullanmak tehlikelidir.
Soru 8

Sıcacıktın(I) aşklıydın(II) bence
Sensizlikte bir yoksuldum(III) yavandın
Şuramda saklı o sıcacık ekmeği
Senin doyumluk aşına bandım(IV)

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü fiildir? 9.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde eser veren sanatçılardan değildir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde eser veren sanatçılardan değildir?

 • Namık Kemal
 • Nazım Hikmet
 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
Soru 10

I. Kahramanları çoğunlukla halktan seçilir.
II. Üç birlik kuralına uyulur.
III. Konular tarihten ve mitolojiden alınır.
IV. Erdem ve ahlaka değer verilir.
Numaralanmış cümlelerden hangileri “komedi” için söylenebilir?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi tiyatro terimlerinden değildir?

 • Doğaçlama
 • Skeç
 • Vezin
 • Mizansen
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf (belirteç) yoktur?

 • Kırmızı şapkalı kız güle oynaya parkta ilerliyormuş.
 • Gemi, iskeleden denize biraz açıldı.
 • Yeni taşındığım evi nasıl buldunuz?
 • Allı morlu elbisesi, elindeki çiçeklere benziyor.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi biyografi (yaşam öyküsü) tarzında kaleme alınan romanlardandır?

 • Bir Bilim Adamının Romanı
 • Yer Demir Gök Bakır
 • Yaban
 • Çalıkuşu
REKLAM
Soru 14

Durum fiilleri süreklilik gösterir ve öznenin yaptığı işten etkilenen bir nesne almaz. Bundan dolayı bu fiillere sorulan “neyi, kimi?” sorularına cevap alınmaz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi durum fiilidir?

 • Sor-
 • Uyu
 • Bul-
 • Anlat-
Soru 15

• Kalsan – Şart kipi • Duymalılar – Emir kipi • Bakayım – Gereklilik kipi Bu “fiil çekimi - kip” eşleştirmeleri doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – Y
 • D – D – Y
 • Y – D – D
 • Y – Y – D
Soru 16

Reklam, dev ekranda bir ara görünüp kayboluverdi.
Bu cümledeki altı çizili fiilin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yaklaşma
 • Sürerlilik
 • Yeterlilik
 • Tezlik
Soru 17

Köhne dünyayı 1926 yılında şereflendirdim. Daha doğrusu çilem 1926 yılında Tarsus’ta başladı. Babamın adı Lütfi, anamınki Güzide. Babamın memuriyeti dolayısıyla çeşitli illerde, çeşitli okullarda okudum. İlk çocukluk yıllarımdan bu yana çeşitli kazalar, hastalıklar, ameliyatlar geçirdim. 22 yaşımda evlendim. Eşimin adı Özhan. Vedat ve Lütfi adlarında iki oğlum var. Yaşları 18 ve 15.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Otobiyografi
 • Mektup
 • Biyografi
 • Günlük
Soru 18

15 Ağustos Salı
Hani kimi insanlar vardır, koşullar elverse çok yakın dost olacağınızı bilirsiniz ama yollarınız pek kesişmemiştir. Onunla oturup doyasıya sohbet etmişliğimiz bile yok, topu topu birkaç karşılaşma ama her seferinde ondan bana geçen bir sıcaklık…
Birbirimize son teğet geçişimiz mayıs başında Antalya’daydı. Bundan olacak, şehrimde ona rastlamak beni çok sevindirdi…

Bu parça aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • E-posta
 • Roman
 • Günlük
 • Tiyatro
Soru 19

Paris, 6 Nisan 1953
Adalet,
Paris’teyim, anladın mı kardeşim;
Paris’te ve pusulasız, direksiz bir gemi gibi dolaşıyorum. Bu şehirde göze ilk çarpması icap eden şeylerin hepsini bitirdim. Şimdi iki şey kaldı:
Birincisi paranın verebileceği lezzetler ki onları hiçbir zaman tanıyamayacağız, bir de şehrin kendisine alışmak.
Orada kendime ait saatlere, benim olan bir zamana sahip olmak…
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Otobiyografi
 • Biyografi
 • Mektup
 • Gezi yazısı
Soru 20

SES : (Yazarın sesi) Bir sonraki aday lütfen! Bir sonraki oyuncu adayı!
(Genç bir kız girip sahnenin ortasına doğru yürür. Çok heyecanlıdır. Güç almak istiyormuş gibi çantasını sıkı sıkı tutar. … Elindeki mendille terli alnını sık sık siler.)
SES : İsim?
KIZ : (Soruyu anlamaz.) Efendim?
SES : İsminiz?
KIZ : Oo… Nina.
SES : Nina? Öyle mi? Sadece Nina mı?
KIZ : Evet, efendim. Yo, hayır efendim. Nina Mikhailovna Zarekhnaya.

Bir tiyatro metninden alınan bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Aksesuar
 • Replik
 • Aksiyon
 • Mimik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCAABADBACDABADACCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

4 kişi oy kullandı
Online Testler