Türk Dili ve Edebiyatı 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Victor Hugo’nun 1862 yılında yazmış olduğu _________ romanı, bir kürek mahkûmu olan Jan Valjean ve polis müfettişi Javert arasında sürüp giden bir kovalamacanın hikâyesi üzerine kuruludur. Edebiyat dünyasında Rönesans etkisi yapan bu roman, gerek dönemin gerek günümüzün birçok duygusunu içinde barındırır.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Don Kişot
 • Cimri
 • Sefiller
 • Dekameron
Soru 2

Uğursuz bir aşktan henüz kurtulmuş olan Ali Bey, ilk rastladığı bu güzel kıza gönlünü kaptırmıştı. Mahpeyker’le Dilaşup’u mukayese etti: Ötekinin bütün davranışları yapmacık, bütün söyledikleri yalandı. Dilaşup ise her hâliyle sevilmeye layık bir melekti. Öteki bir yalancı taş, bu kız ise hakiki bir pırlantaydı.
Bu parça aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır?

 • Eylül
 • İntibah
 • Sergüzeşt
 • Ateşten Gömlek
Soru 3

Türk edebiyatında ilk yerli roman Şemsettin Sami’nin _________ adlı eseridir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
 • Huzur
 • Esrâr-ı Cinâyât
 • Aşk-ı Memnu
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin türüne göre farklıdır?

 • O gelene kadar buradan ayrılmamaya kararlıyım.
 • Senelerden beri içimde birikmiş duyguları söylemek istedim.
 • Ondan daha heyecanlısına hiç rastlamadım.
 • Saatlerdir kapıya dönük oturuyordu.
Soru 5

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi realizmin Türk edebiyatındaki temsilcilerinden değildir?

 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Recaizade Mahmut Ekrem
 • Namık Kemal
 • Reşat Nuri Güntekin
REKLAM
Soru 6

Servetifünun romancıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Teknik bakımından başarılı eserler vermişlerdir.
 • Toplumsal konulara yönelmişlerdir.
 • Süslü ve sanatlı bir dil kullanmışlardır.
 • Eserlerinde kişiliklerini gizlemişlerdir.
Soru 7

İzleyicilerle çevrili bir alan içinde oynanan, yazılı metne dayanmayan; içinde müzik, dans ve şarkı da bulunan bir oyundur. Oyunun oynandığı alana “palanga” denir. Oyunun dekoru “yeni dünya” denilen bezsiz bir paravandan ve “dükkân” denilen iki katlı bir kafesten oluşur.
Bu parçada sözü edilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orta oyunu
 • Trajedi
 • Meddah
 • Dram
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinin türü anı değildir?

 • Eşkal-i Zaman
 • Saray ve Ötesi
 • Boğaziçi Yalıları
 • Hac Yolunda
Soru 9

Yurt dışında (Londra) çıkarılan ilk gazetedir. 1868’de Namık Kemal ile Ziya Paşa tarafından yayımlanmıştır. Daha sonra Ziya Paşa, Cenevre’de tek başına çıkarmaya devam etmiştir.
Bu parçada sözü edilen gazete aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tasvir-i Efkâr
 • Tercüman-ı Ahval
 • Ceride-i Havadis
 • Hürriyet
Soru 10

Fin toprağı bizi pembe bir gülüşle karşıladı. Temiz, ince, şiire benzer bir gülüş… Tren yürüdü. Sağda solda en olgun bir zevkle düzeltilmiş bahçeler, parklar, evler… Uzakta, mavi bir düşü andıran solgun bir deniz parçası…
Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir?

 • Makale
 • Biyografi
 • Gezi yazısı
 • Eleştiri
Soru 11

Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Esrâr-ı Cinâyât – Ahmet Mithat Efendi
 • Hastalık Hastası – Recaizade Mahmut Ekrem
 • Karabibik – Nabizade Nazım
 • Sergüzeşt – Sami Paşazade Sezai
Soru 12

• 17. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da sembolizme tepki olarak ortaya çıkmış bir edebiyat akımıdır.
• Anlatılanlar duygulara değil, belgelere ve bilimsel verilere dayandırılmıştır.
• İnsan kendi çevresiyle birlikte ele alınmıştır.
Bu cümleler realizm açısından doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Y – Y – D
 • Y – D – D
 • D – Y – D
 • D – D – Y
Soru 13

• Gazete ve dergilerde yazıların yukarıdan aşağıya doğru ayrılmış olduğu dar bölüm.
• Gazeteden kesilen yazı.
• Haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işiyle uğraşan kuruluş.
Bu tanımlar aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

 • Kupür
 • Sütun
 • Ajans
 • Manşet
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin yerine göre farklıdır?

 • Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor.
 • Şimdi ağır ağır kaldır göz kapaklarını.
 • Sana dün bir tepeden baktım, aziz İstanbul.
 • Gitgide bir çığ gibi büyüdü kalabalık.
Soru 15

Üsküdar’daki evi ilk uzun ziyaretim esnasında önemli bir olay oldu. Bütün ev halkı sanki bayrammış gibi ayrı ayrı beni çekip yanaklarımdan tekrar tekrar öpüyorlardı. Teyzem saçlarımın fena taranmasından şikâyet etti. “Bakmamışlar, zayıflamış.” diyordu. İşte 1895’te şehrimizi altüst eden deprem o ziyaret esnasında olmuştu.
Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Haber yazısı
 • Anı
 • Gezi yazısı
 • Mektup
Soru 16

Endonezya’da faaliyete geçen Sinabung Yanardağı’nda bir patlama meydana geldi. Patlamanın çok büyük olduğu geniş bir alanı etkilediği bildirildi. Yanardağ çevresinde kurtarma ekipleri alarma geçti.
Bu haber yazısında aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

 • Ne
 • Kim
 • Nerede
 • Ne zaman
Soru 17

Anı, Batı’da çok yaygın bir tür olup ilk örneğini eski Yunan sanatçısı Ksenophon “Anabasis” adlı eseriyle vermiştir. 18. yüzyılda J. J. Rouseau’nun _________ adlı eseri bu alanda önemli yapıtlardan biridir.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • İtiraflar
 • Jurnaller
 • Şiir ve Gerçek
 • Kırk Yıl
Soru 19

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Eser <-----> Yazar <-----> Kişiler

 • Eylül <-----> Mehmet Rauf <-----> Necip, Suat
 • Ateşten Gömlek <-----> Halide Edip Adıvar <-----> İhsan, Ayşe
 • Şair Evlenmesi <-----> Şinasi <-----> Müştak Bey, Batak Ese
 • Zeytindağı <-----> Falih Rıfkı Atay <-----> EbülLaklaka, Ziba Dudu
Soru 20

Tek yüklemi bulanan tek yargı bildiren cümlelere “basit cümle” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi basit cümledir?

 • Çocuklar bahçede oturuyor, birbirleri ile sohbet ediyordu.
 • Eline feneri aldı ve evin arka odasından gelen sese doğru gitti.
 • Bu akşam, üniversiteden arkadaşları gelecekmiş.
 • Çay bardağını masaya bıraktı ve bir şey söylemeden masadan kalktı.
Cevap Anahtarları
12345678910111213141516171920
CBAACBADDCBBDABDADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

5 kişi oy kullandı
Online Testler