Türk Dili ve Edebiyatı 5 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Çoğaltan ellerini seviyorum kaç kişi
Dokundukça dokundukça aslanlara
Parklarda yakışıklı aslan heykelleri
Birdenbire önümüze çıkıyorlar buysa çok güzel
Bizim bu aşkımızın aslan heykelleri
Şahane değişik hüzün heykelleri yani

Bu dizeler aşağıdaki dönemlerden hangisine ait olabilir?

 • Tanzimat
 • Cumhuriyet
 • Millî Edebiyat
 • Servetifünun
Soru 2

“Türkçe Şiirler” adlı şiir mecmuasıyla Millî edebiyat şiirinin öncülüğünü yapmıştır. Onun bütün şiirlerinin ortak paydası; milletine kimliği ve tarihini hatırlatarak kendine güven duygusunu aşılamak, maddi ve manevi açılardan ülkesinin kalkınmasını sağlamaktır. Şiirde güzeli değil, faydalıyı arayan şair, bütün şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır. Eserleri: Türkçe Şiirler, Türk Sazı, Ey Türk Uyan...
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mehmet Emin Yurdakul
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Cenap Şahabettin
 • Ahmet Haşim
Soru 3

Üzüntülerimiz, günlük hayattaki görevlerimizi normal bir şekilde yapmamızı engelliyor.
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisine yer verilmemiştir?

 • Özne
 • Nesne
 • Yüklem
 • Dolaylı Tümleç
Soru 4

Geçer boş sokaktan, hayâlet gibi,
Şitâbân u pûşîde-ser bir sabî.
O dem leyl-i yâdımda, solgun, tebâh,
Sürür bir kadın bir ridâ-yı siyâh.
Öter gûş-ı ruhumda boş bir enîn,
Boğuk bir tezâd-ı sükûn u tanîn

Bu dizeler, dil ve üslup özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?

 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Orhan Veli Kanık
 • Cahit Sıtkı Tarancı
 • Tevfik Fikret
Soru 5

Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan fosil yakıtların gelecekte tükenecek olmaları ve çevresel etkileri nedeniyle tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıyla elektrik enerjisi üretilmesi üzerine çalışmalar devam etmektedir. Ülkemizde elektrik enerjisi üretiminde çoğunlukla hidrolik kaynaklar ile linyit, doğal gaz, kömür gibi termik kaynaklar kullanılmaktadır.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Hatıra
 • Sohbet
 • Makale
 • Deneme
REKLAM
Soru 6

• Akıl ve sağduyuya dayanır.
• Yazarlar, eserlerinde kendi kişiliklerini gizlemişlerdir.
• Victor Hugo, Namık Kemal önemli temsilcilerindendir.
Bu cümleler klasisizm açısından doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama ağıdakilerden hangisi olur?

 • Y – Y – D
 • D – D – Y
 • Y – D – Y
 • D – Y – D
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde üçüncü kişili anlatım kullanılmıştır?

 • Bu sırada kapı vuruldu. Ev sahibem gözüktü. Beni bir kadının aradığını, kadının çok sinirli olduğunu bir şeyler yazıp bıraktığını söyledi.
 • Bir eylül akşamı idi. Her akşamkinden biraz geç yatmış, uyumak için iyi yorulmuştum. Ama nihayet uyudum.
 • Orada bulunmak korkunç bir şeydi… İhtiyar kadın herkesin gözünü kendi üstünde hissediyordu. Sanki herkes onunla ilgili konuşuyordu.
 • Bitirsin diye bekliyordum. Ama oralı bile değildi. Durmadan çalıyordu. Doğrusunu isterseniz bu işte adamakıllı ustaydı.
Soru 8

Bilmem size de öyle gelir mi? Evlerde, odaların içinde beslenen, kucaklarda dolaşan kedilerle köpeklerin suratlarında pek mahzun bir hâl vardır. Ne yapacaklarını bilmedikleri için yüzünüze âdeta ağlar gibi bakarlar. Onların faydasız, lüzumsuz olduklarını hissettiklerine, bir iş görmeden oturdukları için kederlendiklerine hükmetmek herhâlde yanlış olmayacaktır.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Günlük
 • Sohbet
 • Hatıra
 • Makale
Soru 9

Türklerde sohbet kültürünün kökleri 13. yüzyıl Anadolu’sundaki Ahi Teşkilatına hatta daha eskilere kadar uzanmaktadır. Ahi Teşkilatının üyeleri akşamları zaviyelerinde yemek yer, sohbet eder, eğlenirdi. Bu toplantılarda yeme içme, oturup kalkma ve güzel konuşmaya ilişkin kurallar uygulanır ve öğretilirdi.
Bu parçanın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kanıtlayıcı
 • Tartışmacı
 • Betimleyici
 • Açıklayıcı
Soru 10

Sunum ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

 • Slaytların her birinde farklı renkler ve yazı karakterleri kullanılmalıdır.
 • Başlıklar açık ve net olmalı, tek bir satırı geçmemelidir.
 • İlgi çekici bilgiler, dinleyici kitlesi gözetilerek seçilip düzenlenmelidir.
 • Sunumun amacı ve akışı giriş kısmında verilmelidir.
Soru 11

Görüyorum ki matbuat münakaşaları gittikçe bir şakalaşma hâlini alıyor. Muharrirler şimdi münakaşa meydanına atılırken en keskin, en şaşmaz silah olarak seçiyorlar. Oysa mizah süpürge sopası değildir; vurmak, dövmek, kaba kaba güldürmek için kullanılsın… Bu bir fırçadır, dimağımızın yorucu ilim ve hayat yollarında topladığı tozları alır; nazik, ince bir iştir.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Günlük
 • Fıkra
 • Hatıra
 • Makale
Soru 12

Bir telgraf haberi ( ) uçak ile dünyanın çevresini dolaşmanın 64 saate indiğini söylüyor ( ) Şimdi “Dünya ne kadar küçükmüş ( )” diyen eski Türk hakanına hak veriyorum ( )
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • (;)(.)(!)(.)
 • (;)(,)(,)(.)
 • (,)(;)(,)(?)
 • (,)(.)(!)(.)
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının temsilcilerinden değildir?

 • Orhan Veli Kanık
 • Melih Cevdet Anday
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Oktay Rıfat Horozcu
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

 • Bir akşamüstü ovayı bin zahmetle geçtikten sonra çorak bir tepeye çıktı.
 • Demekki zavallı gemimiz bunlardan birine bindirmiş, parçalanmıştı.
 • 2012 haziranı onun hatırında silinmez izler bırakıp geçmişti.
 • Tahtaları birbirine sürtsekde ateşi yakamayacağız.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi saf şiir anlayışının >özelliklerinen değildir?

 • Biçim kaygısı ve mükemmeliyetçilik ilkesinden uzak durulmuştur.
 • Ölüm, aşk, yalnızlık, metafizik gibi tüm insanlığı ilgilendiren temalar işlenmiştir.
 • Şiirde musikiden yararlanarak estetik tavır öne çıkarılmıştır.
 • İdeolojilerin çok baskın olduğu bir dönemde şiir fikirden kurtarılmaya çalışılmıştır.
Soru 16

İlk örnekleri 16. yüzyılda görülür. Bu akımın ünlü şairlerinden birkaçı Aydınlı Visali, Tatavlalı Mahremi ile Edirneli Nazmi’dir. Divan şiirinde görülen bu akım dilde Türkçe kelimeler kullanmayı biçim ve özde yenileşmeyi amaçlamıştır. Bu akımda atasözleri ve deyimlerin kullanılmasına önem verilmiştir.
Bu parçada sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Garip
 • II. Yeni
 • Türkibasit
 • Sebkihindi
Soru 17

Ben öleceğim, kimse seyretmesin,
Güneş ve düşünceler içinde.
Soyunacağım elbiselerden ve hatıralardan.
Bir semalar sessizliğinde.

Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Bireysel bir tema işlenmiştir.
 • Dilin göndergesel işlevi kullanılmıştır.
 • Kelimelerin terim anlamlarına yer verilmiştir.
 • Hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla yazılmıştır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Fecriati sanatçılarının özelliklerinden değildir?

 • Sanat görüşlerini bir beyanname ile ortaya koymuşlardır.
 • Aşk, tabiat gibi temaları gerçekten uzak bir şekilde işlemişler.
 • Bireyin psikolojik sorunlarına yer vermişlerdir.
 • Herkesin anlayabileceği bir dil kullanmışlardır.
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi gizli öznedir?

 • Birkaç dakika sancılar içinde bekledikten sonra doktor içeri girdi.
 • Kendine geldiği zaman sofrada yemek yiyen bütün insanların gittiğini fark etti.
 • Arkadaşı arabanın penceresinden son bir veda işareti bile yapmadan gitmişti.
 • Tren onu götürmüş, bütün gece Ren’in geniş ovalarında gezdirmişti.
Soru 20

Bir eserin kaynakça bölümünde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • Yayınevi
 • Basım yeri
 • Basım tarihi
 • Eserin özeti
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADDCBCBDABDCAACADBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

10 kişi oy kullandı
Online Testler