Türk Dili ve Edebiyatı 7 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Nereye gidersen git, heybene gönül doldur
II. Önce upuzun sonra kesik saçın vardı
III. Yontuldukça yer kapla ve her zaman güzel kal
IV. En derin uykular, en tatlı uykular
Verilen dizelerin hangisinde soyut anlamlı sözcük kullanılmamıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 2

“Göz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

 • Keşke benim de şu dünyada bir göz evim olsaydı.
 • Bu işi bana teslim ettikten sonra gözü arkada kalmazdı.
 • Son zamanlarda gözlerim sık sık sulanıyordu.
 • Doktorun yaptığı iğneden sonra gözlerini açabildi.
Soru 3

Türkçenin tarihî gelişimine aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi olmamıştır?

 • Kavimler göçü
 • İslamiyet’in kabulü
 • Tanzimat Fermanı’nın ilanı
 • Fransız İhtilali
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi “1960 Sonrası Türk Hikâyeciliği” için söylenebilir?

 • Bireyin iç dünyasını anlatmayı amaçlamışlardır.
 • Gereksiz, kişi ve çevre betimlemelerine yer verilmiştir.
 • Ömer Seyfettin dönemin önemli yazarlarındandır.
 • Geleneksel anlatım ve yapı özellikleri kullanılmıştır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi eş sesli bir sözcüktür?

 • Yalnızlık
 • Kuş
 • Gül
 • Bakış
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi 1960 Sonrası Türk Hikâyecilerinden biridir?

 • Mehmet Akif Ersoy
 • Murathan Mungan
 • Kemal Tahir
 • Halide Edip Adıvar
Soru 7

Mağazanın tahta zemini. Sulanıp süpürülen önü. Tahta alçak iskemleler. Dut ağacı.“Süleyman oğlum, bi koşu camiye kadar gidiver, şu testiyi şadırvandan doldur getir.” Hafız Yaşar onu mutlaka görürdü. Gözlüklerinin üzerinden bakar gülümserdi. “Rafet dayın iyidir Süleyman. Serttir biraz, çalıştırır adamı, ezer. Ama sık dişini, geçim zor.”
Bu parçada hikâyenin aşağıdaki yapı unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?

 • Olay
 • Kişi
 • Zaman
 • Mekân
Soru 8

Dikilir köprü üzerine,
Keyifle seyrederim hepinizi.
Kiminiz kürek çeker, sıya sıya;
Kiminiz midye çıkarır dubalardan;
Kiminiz dümen tutar mavnalarda;

Bu dizeler aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine ait olabilir?

 • Halk şiiri
 • II. Yeni şiiri
 • Divan şiiri
 • Garip şiiri
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi “1960 Sonrası Türk Hikâyelerinde” işlenen konulardan değildir?

 • Savaş yıllarında çekilen sıkıntılar
 • Köyden kente göç
 • Gecekondularda yaşanan sıkıntılar
 • İşsizlikten kaynaklanan sorunlar
Soru 10

Aşağıdaki dörtlüklerden hangisi Garip anlayışını benimsemiş şairlerce yazılmış olamaz?

 • Kırık minareden duyulmaz ezân…
  Hep ocaklar sönmüş, devrilmiş kazan.
  Bir inilti duydum, sandım bir ozan;
  Sesine ses veren karlı dağlarmış!
 • Bir anahtar geçti elime
  Bütün kilitlere soktum
  Yel değirmenleri buldum uzun saçlı
  Kutularda badem gözlü gemiler
 • İşçi geliyor ağaç budamaya
  O ne tafra, o ne kırallık,
  Bir omuzunda balta, ötekinde ıslık.
  Yer değiştiriyor kuşlar dallarında.
 • Şu anda dışarda yağmur yağıyor
  Ve bulutlar geçiyor aynadan
  Ve bugünlerde Melih’le ben
  Aynı kızı seviyoruz.
Soru 11

_________, okuyucuyu, kahramanın iç dünyasıyla karşı karşıya getiren bir yöntemdir. Yöntemin uygulandığı bölümlerde anlatıcının varlığı ortadan kalkar. Bu tekniğin kullanıldığı eserlerde dil konuşma diline daha yakındır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

 • Geriye dönüş
 • İç konuşma
  (iç monolog)
 • Diyalog
 • Özetleme
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nicel anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?

 • Uslan artık deli gönül bak gelip geçiyor ömür.
 • Gönlüm bahar yeli gibi köy köy dolaşsam diyor.
 • Karamsarlık çimen gibidir bastığın her yerde biter.
 • On iki dev adam tüm Türkiye’yi gururlandırdı.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi saf şiir anlayışının özelliklerinden biridir?

 • Ahenk, ritim, kafiye, aliterasyon, gibi estetik unsurlara yönelinmiştir.
 • Gelecekçilik
  (fütürizm) akımından etkilenilmiştir.
 • “Sanat toplum içindir” düşüncesiyle hareket edilmiştir.
 • Şiirde şekil değil içerik önemsenmiştir.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki dizelerin hangisinde telmih sanatı kullanılmıştır?

 • Uzun bir uykudan kalkıp bir sabah, Baktım ki yepyeni odamda eşya.
 • Göz gördü gönül sevdi ey yüzü mâhım Kurbânın olam var mı bunda benim günâhım
 • Hayretinden Yûsuf’un kavm-i Züleyhâ kesti el Sen ciğerler zahmını dillerde destân eyledin
 • Sen de geçebilirsin yârdan, anadan, serden… Senin de destanını okuyalım ezberden…
Soru 15

Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek;
Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek…
Kelpetenlerle sûrun dişleri sökülecek!

Yürü: hâlâ ne diye oyunda, oynaştasın?
Fâtih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Sade bir dil kullanılarak mecazlı söyleyişlere yer verilmiştir.
 • Lirik şiirin özelliklerini taşımaktadır.
 • Halk şiirinin imkânlarından yararlanılmıştır.
 • Toplumcu gerçekçi şiir anlayışına göre yazılmıştır.
Soru 16

Ben böyle deniz görmedim ne kadar seni düşündüm
Gittim ne kadar bilemezsiniz ne türlü karanlık
Baktım biri yok o kentlerin hiç olmamışlar gördüm
S bir kadın balkonunda baksam ne zaman olurdu
E sesinde yüzlerce trenler yürürdü Galile’de

Bu dizelerde aşağıdaki edebî akımlardan hangisinin izleri görülmektedir?

 • Naturalizm
 • Sürrealizm
 • Klasisizm
 • Realizm
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır?

 • Hakemin verdiği penaltı kararı seyircileri kızdırmıştı.
 • Dağ yollarından aşarak kamp yerine ulaştık.
 • Yedi yıl önceki günleri düşünmek istemiyordum.
 • Yazları gölgesinde dinlendiğimiz ağacı kesmek zorunda kaldık.
Soru 18

I. Milliyetçilik akımından etkilenilmiştir.
II. Kelimelerin çağrışımına dayalı, soyut bir dil oluşturulmuştur.
III. İmgeci bir şiir meydana getirilmiştir.
IV.Divan şiirinin imkânlarından yararlanılmıştır.
Numaralanmış cümlelerden hangileri “II. Yeni” hareketinin özelliklerinden değildir?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 19

Şiir, hikâye, günlük, roman, deneme, masal ve tiyatro gibi birçok türde eser verdi. Benlik, varoluş sorunu, DoğuBatı çatışması, aşk, aile gibi soyut ve bireysel temalı ilk şiirlerinden sonra Allah ve Peygamber sevgisini ön plana çıkardığı dinî-tasavvufi (içe dönük) şiirler yazdı. Eserleri: İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller, Ağaçkakanlar, Motorlu Kuş…
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Nazım Hikmet
 • Cahit Zarifoğlu
 • Orhan Veli Kanık
Soru 20

“Büyük kubbeli serin divan, bugün daha sakin daha gölgeliydi. Pencerelerinden süzülen mavi, mor, sincap rengi bahar aydınlığı, çinilerinin yeşil derinliklerinde birikiyor, koyulaşıyordu. Yüksek ipek şiltelere diz çökmüş yorgun vezirler, önlerindeki halının renkli nakışlarına bakıyorlar, uzun beyaz sakalını zayıf eliyle tutan yaşlı sadrazamın sönük gözleri, var olmayan noktalara dalıyordu.
Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi ağır basmaktadır?

 • Anlatma
 • Bilinç akışı
 • Diyalog
 • Gösterme
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBDACBCDAABDACDBABCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

10 kişi oy kullandı
Online Testler