Türk Dili ve Edebiyatı 8 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir söylevcinin kişisel özelliklerinden olamaz?

 • Coşkulu
 • Lider
 • Utangaç
 • İçten
Soru 2

Ey Türk İstikbalinin Evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
Bu parça aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?

 • Röportaj
 • Görüşme
 • Gezi yazısı
 • Söylev
Soru 3

Bir edebiyat profesörü öğrencilerini, bir edebî görüşle ilgili bilgilendirmek amacıyla bir seminer düzenleyecektir.
Bu seminerde aşağıdaki söylev türlerinden hangisi kullanılabilir?

 • Siyasi
 • Akademik
 • Hukuksal
 • Dinsel
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinin söylev türünde eseri yoktur?

 • Turgut Uyar
 • Ömer Naci
 • Hamdullah Suphi Tanrıöver
 • Mustafa Kemal Atatürk
Soru 5

Bir söylev;
• ilgi çekici,
• hayal ürünü,
• etkili olmalıdır.
Bu bilgiler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – Y
 • D – Y – D
 • Y – Y – D
 • Y – D – Y
REKLAM
Soru 6

Müzik kutusunu, dedesinden kalma büyük ceviz sandığın dibinde bulmuştu. Ne işe yaradığını öğrenmek için annesine koştu. Annesi, onun bir müzik kutusu olduğunu, kapağı açılınca çok uzaklardan ezgiler fısıldadığını söyledi. Sonra notaların sıralarını bozmadan yaptıkları güzel dansları anlattı.
Bu parçada ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Betimleme
 • Öyküleme
 • Açıklama
 • Tartışma
Soru 7

Birleşmiş Milletlerin 2013 Milenyum Raporu’na göre tüm dünyada 123 milyon genç, okuma yazma becerilerinden yoksun. Bu gençlerin %61’ini de kızlar oluşturuyor. Üstelik eğitim konusu, kız çocuklarının maruz kaldığı eşitsizliklerden yalnızca biri. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler, kız çocuklarının haklarına ve karşılaştıkları özel sorunlarına dikkat çekmek için 11 Ekim’i “Dünya Kız Çocukları Günü” ilan etti.
Bu parçada kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tanımlama
 • Benzetme
 • Tanık gösterme
 • Sayısal verilerden yararlanma
Soru 8

Teknoloji bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken bir yandan da sık kullanmaktan kaynaklanan birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. İnternetin aşırı kullanımı sosyal, eğitimsel ve psikolojik sorunlara sebep olabilmektedir. Özellikle gençler arasında günden güne artan İnternet sorunları, anne babalarla çocukların iletişimini bozmakta, çocuğu yalnızlaştırmakta ve yabancılaştırmaktadır.
Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teknolojik gelişmelerin sağladığı faydalar
 • İnternet kullanımının sosyal faydaları
 • Teknolojiyi bilinçsiz bir şekilde kullanmanın zararları
 • İnternetin ebeveynler üzerindeki etkisi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

 • Tüm uygarlık ögeleri, birbirlerini karşılıklı olarak etkileyip bir uyuma varmaya çalışırlar.
 • Hâlbuki geldiğimiz yolun kilometreleri bir yılın günleri kadardı.
 • Beri yandan bu, sulamada kullanılacak ve sulu tarım ile verim bire kırk katacak.
 • Romanın tasarlanışı ve kuruluşu, yazarın yazarlık gücünü böylece azaltmış olur.
Soru 10

Aşağıdaki parçaların hangisinde kahraman bakış açısı kullanılmıştır?

 • Bu göz gözü görmeyen tipi altındaki günün siyah bir duman gibi inen akşamıyla beraber içime vahşi bir ümitsizlik çöktü. Hayata zalim ve haksız bir şey diyenlere ilk defa inanıyordum.
 • Yaratılışında sığıntı olarak yaşamak yoktu. Onun, kendi isterse, razı olsa bile boyun eğmeyen bir kişiliği vardı. Bu kişilik Çakırsaraylı ve avanesinin gösterdiği saygı ile doymuyordu.
 • Alpaslan bu iki kocaman adama bakıyordu. Sav-Tekin’i seviyordu. Cirit atmayı, yay germeyi, ata binmeyi SavTekin öğretmişti. Onu ava götürürdü, at üstünde oyunlar öğretirdi ona.
 • Yusuf çocukluk arkadaşı Esma’ya artık o eski çocukluk yakınlığı ile değil, uzak durulması gereken biri gibi yaban yaban baktı yüreğindeki coşkunluğu belli etmeden. Oyalanmanın sırası değildi hem.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi
Cumhuriyet Dönemi Türk romanında “bireyin iç dünyasını konu alan sanatçılardan” değildir?

 • Peyami Safa
 • Tarık Buğra
 • Kemal Tahir
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru 12

İnebolu’da doğdu. Ankara Maarif Kolejini ve İTÜ İnşaat Fakültesini bitirdi. Üç yıl sonra akademik hayatı başladı. Çeşitli dergi ve gazetelerde makale ve söyleşileri yayımlandı. “Tutunamayanlar” adlı eser ile Türk edebiyatında postmodern tarzının ilk örneğini vermiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orhan Pamuk
 • Oğuz Atay
 • Yusuf Atılgan
 • Hasan Ali Toptaş
Soru 13

I. Gelenekçilik
II. Gerçekçilik
III.Metinler arasılık
IV.Üst kurmaca
Numaralanmış kavramlardan hangileri postmodern roman ile ilgilidir?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
REKLAM
Soru 14

Fahim Bey’in Galata’daki idarehanesinin kirasını ödeyememişti. “Küçük adamlar” diye andıklarının yanlarında küçük düşmemek için kendi gitmeyip uzak akrabalarından biri vasıtasıyla borcunu göndermişti.
Bu parçada romanın unsurlarından hangisi yoktur?

 • Olay
 • Kişi
 • Mekân
 • Zaman
Soru 15

O mavi ışıkların üstünde karanlık bir kat var ( ) onun üstünde de solgun bir ışık ( ) Bütün o yakadaki ışıkların belki en solgunuydu ( ) Gördünüz mü ( )
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • (!)(.)(?)(?)
 • (,)(...)(!)(.)
 • (,)(.)(.)(?)
 • (!)(?)(.)(.)
Soru 16

GILGAMEŞ
(Kendini aldatmak istercesine): Yalan!

UTNAPİŞTİM
(Karısına):Gılgameş’in altı günlük tayınlarını getirsene!
(Utnapiştim’in karısı mağaraya doğru yürür.)

UTNAPİŞTİM
(Hep Gılgameş’in gözleri içine bakarak): Bunu sana ilk gün de söyleyebilirdim ama inanmayacaktın sen, mutlaka bir kanıt isteyecektin. İşte o kanıt ortada. Senden altı gün, altı gece uyanık kalmanı istedim. Oysa sen altı gün, altı gecedir uyuyorsun.

GILGAMEŞ
(Ne söyleyeceğini bilmez bir hâlde): Yalan!..

Bu parça aşağıdaki tiyatro türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Dram
 • Orta oyunu
 • Komedi
 • Meddah
Soru 17

Bir gün bir mektup almıştım, okurlarımdan biri benim yazılarımdaki samimiliği beğendiğini bildiriyordu. Yazılarımı kötülüyormuş gibi gücüme gitti. “Acaba başka değeri yok mu yazılarımın? Bu okurum, yazdıklarımda kendi işine yarayacak, hoşuna gidecek hiçbir şey bulamamış da onu söylemek mi istiyor?” diye içlendim durdum. Samimilik peşinde koşanlardan değilim ben. Kendimce önemli bulduğum birtakım işler üzerinde düşünür bunları da açıkça anlatmaya özenirim.
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?

 • Deneme
 • Roman
 • Makale
 • Tiyatro
Soru 18

Oyun yazarı olarak tanınan sanatçının yirmiden fazla tiyatro eseri bulunmaktadır. Oyunlarının çoğunu tragedya (trajedi) türünde kaleme almıştır. Ağırlıklı olarak tarihî konu ve kişiler aracılığıyla varoluşsal sorunları ve evrensel temaları ele almıştır. Bazı eserleri: Keziban, Allah’ın Dediği Olur, Deli İbrahim, Sokrates Savunuyor…
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nazım Hikmet
 • Turan Oflazoğlu
 • Orhan Asena
 • Ahmet Kutsi Tecer
Soru 19

• Herhangi bir konu üzerine yazılabilir.
• Samimi bir üslup kullanılır.
• Anlatılanların kanıtlanma zorunluluğu vardır.
Bu bilgiler “deneme” türü açısından doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Y – D – D
 • D – Y – Y
 • D – D – Y
 • Y – Y – D
Soru 20

Şiir, hikâye, roman, deneme, makale, edebiyat tarihi gibi birçok alanda eser verdi. Eserlerinde Doğu-Batı çatışması, rüya, zaman, geçmişe özlem, mimari, musiki, bilinçaltı gibi konuları işledi. Eserlerinden bazıları: Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Beş Şehir, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi…
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Ahmet Oktay
 • Attila İlhan
 • Suut Kemal Yetkin
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBABBDCAACBDDCAABCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

5 kişi oy kullandı
Online Testler